A……………………LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 2. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan) b
D Y
1 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanır.
2 Çizgili kaslarda ATP enerjisi kullanılıp bitince ilk önce kreatin fosfat kullanılır.
3 İnsanda ağızda başlayan sindirim ,yemek borusu ve midede devam eder.
4 Mideye gelen karbonhidratların sindirim ortamın asidik olmasında dolayı devam etmez.
5 Glikoz,amino asitler , mineraller ve su ve vitaminler ince bağırsakta emilerek lenf kılcallarına geçer.
6 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
7 Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
8 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
9 Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde stomalar epidermisin altına bölgesinde bulunur.
10 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 3 Puan)
11 ………………………… hormonu mideyi salgı yapması için uyarır.
12 ……………………………. hareket ile besinler mide ve bağırsaklarda ilerler.
13 Kalbi besleyen damarlara ………………………….. damarlar denir.
14 Kalbin sağ karıncığında başlayıp sol kulakçığında biten solaşıma ………………………………… denir.
15 Kanın atardamar çeperine yaptığı basıncın fazla olması ……………………………..hastalığına neden olur.

Klasik Sorular ( 16. soru 5 puan Diğerleri 10 ar puan)

16 Bitkilerde terlemeyi arttıran faktörler nelerdir?
17 Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir?
18 Büyük dolaşım nerdir? Amacını açıklayınız?
19 Görevleri birbirine zıt ( antogonist) olan hormonlara iki örnek veriniz.
20 Bitkilerde suyun taşımasında etkili olan faktörler nelerdir.?
21 Stomaların kapanma mekanizmasını açıklayınız.

22 Bağışıklık çeşitlerini yazarak bir tanesini açıklayınız.

CEVAPLAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 x İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanır.
2 x Çizgili kaslarda ATP enerjisi kullanılıp bitince ilk önce kreatin fosfat kullanılır.
3 x İnsanda ağızda başlayan sindirim ,yemek borusu ve midede devam eder.
4 x Mideye gelen karbonhidratların sindirim ortamın asidik olmasında dolayı devam etmez.
5 x Glikoz,amino asitler , mineraller ve su ve vitaminler ince bağırsakta emilerek lenf kılcallarına geçer.
6 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
7 x Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
8 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
9 x Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde stomalar epidermisin altına bölgesinde bulunur.
10 x Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru3 Puan)
11 GASTRİN hormonu mideyi salgı yapması için uyarır.
12 SEKRETİN hormonu oniki parmak bağrısapından salgılanır ve pankreası salgı yapması için uyarır.
13 Kalbi besleyen damarlara KORONER damarlar denir.
14 Kalbin sağ karıncığında başlayıp sol kulakçığında biten solaşıma KÜÇÜK DOLAŞIM denir.
15 Kanın atardamar çeperine yaptığı basıncın fazla olmasıHİPERTANSİYON..hastalığına neden olur.

Klasik Sorular ( 10 ar puan)

16 Kalsitonin-parathormon/insülin-glukagon/
17 Çalışma temposu, sinirler,hormonlar,ateşli hastalıklar.
18 kalbin sol karıncığından ,organlar ve kalbin sağ kulakçığı arasında gerçekleşen dolaşımdır.
Amacı hücrelerin besin ve O2 ihtiyacını karşılamak ve hücrelerde oluşan artık maddeleri atılacakları
yerlere taşımaktır.
19 Işık şiddeti, rüzgar ve sıcaklık
20 Kök basıncı, kılcallık,terleme , adhezyon ve kohezyon
21 Işıksız ortamda stoma hücreleri fotosentez yapamaz ve zamanla glikoz yoğunluğu azalır. Bunun sonucu
su stoma hücrelerinde komşu hücrelere geçer. Bazen de ( CO2 Miktarı artıp PH düşünce) Glikoz
nişastaya dönüşür ve sonuçta sitoplazmadaki glikoz yoğunluğı azalır. Her iki durumda da stoma
hücreleri su kaybına uğrayarak , daha önce birbirinden uzaklaşmış olan kalın çeperşer birbirine yaklaşır
ve stoma açıklığı kapanır.,
22 A) Doğal Bağışıklık: Bazı hastalıklara doğuştab direnç gösterilmesidir. Örneğin; sığır vebası
B) Kazanılmış bağışıklık:
1- Aktif bağışıklık: Antijeni organizmaya tanıtmaktır. Böylece antijene karşı bağışıklık reaksiyonu uyarılmış
ve hafıza hücreleri geliştirilmiş olur. Aşılama ile veya hastalığı geçirme ile oluşur. Örneğin verem aşısı
2- Pasif bağışıklık: Srumla sağlanır.İnsana bir insan veya o hastalığa karşı antikor oluşturabilen
bir hayvandan alınan hazır antikorlar verilerek hastalık tedavi edilmeye çalışılır.