Hazırlık
3)adındanda anlaşılacağı gibi yaşanmaması gereken bir aşkı anlatıyor

sayfa 126 3.soru = romanın kurgusunun temelini oluşturan olayların merkezidir

sayfa 126 karakter tip

Karakterin/tipin en belirgin özlelliği

Bihter
Hırslı,zeki ve güçlü bir kadın

Behlül
Çapkın ve yozlaşmış zübbe bir tip

Nihal
Duygusal ve iyi yetişmiş bir genç kız

Adnan bey
Batılaşmayla beraber ortaya çıkan modern Osmanlı insanı

Karakte/tip olaylar karşısında nasıl bir tavır takınmaktadır

Bihter
İhtirasları ve duyguları arasında kalmıştır.zenginlik için evlilik yapmıştır
Behlül
Ahlaki sorumluluk sahibi değil.insanları kullanıyor.

Nihal
Etkilenen tiptir.aldatılır fakat o behlül ü gerçekten sevmiştir.

Adnan bey
Olaylardan olumsuz etkilenir.konağından olanlardan habersiz yaşamaktadır.

Romandaki olayları dikkate aldığımızda en güçlü karakte/tip

En güçlü kahramanlar Nihal ve bihterdirikisi birbirine tam zıt karaktelerdir.bihter daha alt sınıftan gelmenin çelişkilerini yaşar.nihal daha sağlam bir kişiliğe sahiptir.iyi eğitim görmiş ve asildir

Sosyal ortam ve çevre bu karakteri/tipi nasıl etkiler
Bihter
Annesi gibi olmaktan korktuğu için olumsuz etkilenir

Behlül
Bihter ve firdevs hanımdan dolayı kötü etkilenir

Nihal
Behlül ve bihterin yaşattıklarından dolayı kötü etkilenir

Adnan bey
Konaktaki tüm olaylar ve kişilerden dolayı olumsuz

Sayfa 128 – 129

128 de ölçme değerlendirmeyi yaptım sadece onuda burdan yaptım zaten.yazıyım genede =
1-
D
Y
Y

2-realizm
3-D

13)geleneğin ne kadar güçlü olduğunu gözteriyor.kadın ve erkek toplumda aynı ölçüde değerlendirilmiyor.geleneksel ve modern değerlerin çatışmasının sonucudur.

14)
a. biçim yönüyle Batı ve Türk romanının başlangıcıdır.geleneksel türlerden etkilenmemiştir
b. realizmin etkisi görülür.

15)realizmin etkileri
-gerçek hayattan kesit anlatılmıştır.bu tiplere gerçek hayatta da rastlayabiliriz.
-yazar roman içinde fikirlerine yer vermemiştir.yorum yapmamıştır sadece betimlemekle yetinmiştir.
-roman yazıldığı dönemle güçlü bi bağ içindedir

16)batılı anlamda ki ilk türk romanıdır.

SAYFA 128-129 **ÇME VE DEĞERLENDİRME
1)D
Y
Y
2)realizm
3)D