Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri’ne kayıtlı öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 1 Aralık’ta başlıyor. Kayıtlar 25 Aralık 2009’da sona erecek. Anadolu Üniversitesi’nden alınan bilgiye göre, uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan açıköğretim, iktisat, işletme fakültelerine kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 01-25 Aralık 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. […]

Yargı, düz liseler ile imam hatiplerin de aralarında yer aldığı meslek liseleri arasındaki katsayı farkının sürmesini istedi Danıştay, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı kararda, YÖK’ün düzenlemesinin “eğitim sisteminin örgütleniş biçimindeki bütünlüğü bozacak nitelik taşıdığı” belirtildi. Kararda, “uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacının […]

A. CÜMLENİN ÖGELERİ

Türkçe cümlelerde dört öge bulunur:
1. Yüklem
2. Özne
3. Nesne (Düz Tümleç)
4. Tümleç
Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunması gereken yüklem ile öznedir. Bunlara cümlenin temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen) yardımcı ögelerdir.

1. Yüklem :
* Yüklem cümlede eylem,oluş, durum,istek,hareket bildiren dil bilgisi birliğinin görev adıdır.
* Cümlenin temel ögesidir; tek başına bile olsa cümle oluşturabilir.
* Her sözcük ya da sözcük gurubundan yüklem yapılabilir.
Gecenin yalnızlığında sadece seni düşünürüm (fiil)
Yaşadığımız günler tıpkı bir rüzgar gibiydi.(edat)
Bu olayların suçlusu odur. (zamir)
Sabah uyandığında gözleri ışıl ışıldı.(ikileme)
Öğrenmenin bir yolu da okumaktır. (Fiilmsi)

KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalana-mayan en küçük parçasıdır.
Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.
Kökler iki çeşittir:
1. İsim Kökleri
2. Fiil Kökleri
1. İSİM KÖKLERİ : İsim kökleri cümle içinde “isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir.
Örk: göz,ev,yol,güzel…
2. FİİL KÖKLERİ : Hareketleri, işleri anlatan köklere denir. Örnek: Gel-, otur-, ver- …

NOKTALAMA
A. SÖYLEYİŞ( TELAFFUZ)
1. Ses ve Seslerin Kullanımı

Söyleyiş (Telaffuz) : En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. Konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun) önemi büyüktür.

Boğumlama: Seslerden oluşan heceleri gerekli ses değerle-rini vererek bazı sesler ve heceleri atlamadan, değiştirme-den doğru,güzel ve iyi anlaşılabilecek biçimde söylemektir.

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI * Bugün yeryüzünde kaç dil konuşulduğu kesin olarak belli değildir. Bununla birlikte yeryüzünde konuşulan dil sayısının ortalama 3000-3500 arasında olduğu tahmin edilmektedir. * Yeryüzündeki diller, ses sistemi, biçim yapısı ve söz dizimi bakımından bazı yakınlıklar ve benzerlikler gösterir. Diller arasındaki bu yakınlık ve benzerliğe […]

1. İLETİŞİM Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir. İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır: * Kaynak(Gönderici) * Alıcı * İleti (Mesaj) * Kanal(İletim yolu) * Bağlam(Ortam) * Dönüt(Geri bildirim) * Kaynak(Gönderici) : Duygu düşünce ve isteğin aktarılmasında sözü söyleyen kişiye denir. * Alıcı : İletilen […]

SOHBET (SÖYLEŞI) 1. Tanımı Konuşup, görüşme anl***** gelir. Makale planıyla, bir söyleşi havası içinde yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılara sohbet (söyleşi) denir. 2. Özellikleri .Bir kimse ile konuşur gibi yazılır. .Anlatım, samimî konuşma şeklinde olur. .Günlük sanat olaylarını ve genel konuları ele alır. .Yazarın nükteleri ve içtenliği anlatılanları çekici hâle getirir. .Yazar, düşüncelerinin […]

Sayfa 67 Hazırlık- 1. “Hayatımı Yazsam roman olur.” Sözü, romanın insanı baz alarak yaşadığı ya da yaşayabileceği olayları belirli bir zaman, mekan ve kişiler çerçevesinde anlattığına işaret etmektedir.Çünkü insanoğlu, yaşadığı bu dünyada zamandan, mekandan ve olaylardan bağımsız değildir. Sayfa 68 5. Etkinlik:- Ortak olarak okuduğunuz 3 romanı sınıfta anlatınız. 6. Etkinlik- Aşk-ı Memnu romanının olay […]

Hakim babadan ÖSS için dava.. İzmir’de hakim baba tek kat sayı uygulamasının 2010 yılındaki sınavda uygulanmaması istemiyle Danıştay’a başvurdu. İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Erhan Atlı, dava dilekçesinde, tek katsayı uygulamasının Matematik-Fen grubu öğrencilerine bariz şekilde avantaj sağladığını öne sürdü. Hakim Atlı, dilekçesinde, YÖK’ün 21 Temmuz 2009 tarihli kararıyla, kendi alanından bölüm seçen öğrenciler […]

2) Mustafa kemalin balkan savasında görev alması kendisine ne gibi yararlar sağlamıstır? 3)mustafa kemalin osmanlı imparatorlugunun I. dünya savasına girmesine ilişkin görüşleri nelerdir? 4)mustafa kemalin ittihat ve terakki cemiyeti yöneticileri ile görüş ayrıcalıgına düşme nedeni nedir? cevaplar ——————————————————————————– 2)Bu görevi sırasında bölgeyi yakından tanıdı. 3)1.dünya savaşına girilmesini istememiş.savaşın sonucunda ittifak devletleri için ağır olacağını ilgililere […]

SAYFA 51 BULMACA 1.Göl 2.Tuzlu 3.Amazon 4.Kar 5.Kimyasal 6.Laterit 7.Podzol 8.Tundra Sayfa 52 Okyanusakarsugölyeraltı suyu Sorular 1.Yağmur suları yeraltı suları kaynaklar 2.Volkanik alanlar kalkerli araziler fay hatları yağışların bol olduğu yerle tabakaların geçirimli ve geçirimsiz olduğu yerler 3.İklim koşulları beslenme kaynaklarıGölün derinliği büyüklüğü gidegeninin olması 4.İklim bitki örtüsü ana kayanın cinsiyeryüzü şekillericanlılar ve bitkiler 5.Bitkilerin […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme