Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemi ile öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri’ne kayıtlı öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 1 Aralık’ta başlıyor. Kayıtlar 25 Aralık 2009’da sona erecek.

Devamını Oku »

Yargı, düz liseler ile imam hatiplerin de aralarında yer aldığı meslek liseleri arasındaki katsayı farkının sürmesini istedi

Devamını Oku »

A. CÜMLENİN ÖGELERİ

Türkçe cümlelerde dört öge bulunur:
1. Yüklem
2. Özne
3. Nesne (Düz Tümleç)
4. Tümleç
Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunması gereken yüklem ile öznedir. Bunlara cümlenin temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler cümlenin anlamını tamamlayan (tümleyen) yardımcı ögelerdir.

Devamını Oku »

SÖZCÜK (KELİME) BİLGİSİ

A. SÖZCÜKTE YAPI

KÖK: Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalana-mayan en küçük parçasıdır.
Kelimenin kökünün, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü, “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.
Kökler iki çeşittir:
1. İsim Kökleri
2. Fiil Kökleri
1. İSİM KÖKLERİ : İsim kökleri cümle içinde “isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir.
Örk: göz,ev,yol,güzel…
2. FİİL KÖKLERİ : Hareketleri, işleri anlatan köklere denir. Örnek: Gel-, otur-, ver- …

Devamını Oku »

NOKTALAMA
A. SÖYLEYİŞ( TELAFFUZ)
1. Ses ve Seslerin Kullanımı

Söyleyiş (Telaffuz) : En geniş anlamıyla konuşmayı sağlayan hareketlerin tümüne söyleyiş (telaffuz) denir. Konuşmada ses tonu ve söyleyişin (telaffuzun) önemi büyüktür.

Devamını Oku »

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI

Devamını Oku »

1. İLETİŞİM

Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına iletişim denir.
İletişimin kurulmasında altı temel öğe kullanılır:
* Kaynak(Gönderici) * Alıcı
* İleti (Mesaj) * Kanal(İletim yolu)
* Bağlam(Ortam) * Dönüt(Geri bildirim)

Devamını Oku »

SOHBET (SÖYLEŞI)

1. Tanımı
Konuşup, görüşme anl***** gelir. Makale planıyla, bir söyleşi havası içinde
yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılara sohbet (söyleşi) denir.

Devamını Oku »

Sayfa 67
Hazırlık-
1. “Hayatımı Yazsam roman olur.” Sözü, romanın insanı baz alarak yaşadığı ya da yaşayabileceği olayları belirli bir zaman, mekan ve kişiler çerçevesinde anlattığına işaret etmektedir.Çünkü insanoğlu, yaşadığı bu dünyada zamandan, mekandan ve olaylardan bağımsız değildir.

Devamını Oku »

Hakim babadan ÖSS için dava..

İzmir’de hakim baba tek kat sayı uygulamasının 2010 yılındaki sınavda uygulanmaması istemiyle Danıştay’a başvurdu.

Devamını Oku »

2) Mustafa kemalin balkan savasında görev alması kendisine ne gibi yararlar sağlamıstır?
3)mustafa kemalin osmanlı imparatorlugunun I. dünya savasına girmesine ilişkin görüşleri nelerdir?
4)mustafa kemalin ittihat ve terakki cemiyeti yöneticileri ile görüş ayrıcalıgına düşme nedeni nedir?

Devamını Oku »

SAYFA 51

BULMACA
1.Göl
2.Tuzlu
3.Amazon
4.Kar
5.Kimyasal
6.Laterit
7.Podzol
8.Tundra

Sayfa 52

Devamını Oku »

1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?

Eyvah,babam geldi! HEYECANA BAĞLI İŞLEV
Lütfen sessiz olur musunuz? ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ
Su yüz derecede kaynamaz. GÖNDERGESEL İŞLEV
Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir. DİL ÖTESİ İŞLEV
Sesim geliyor mu? KANALI KONTROL İŞLEVİ

Devamını Oku »

1. “İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların, ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez.”
Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır?
A) benzetme
B) ilişki kurma
C) örneklendirme
D) kanıtlama
E) karşılaştırma
(1981 – ÖSS)

Devamını Oku »

2010 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) tarihleri açıklandı.

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme