1-Çevresi 76 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm. dir?

a-19 b-18 c-20 d- 222-Bir günde 6 saat çalışan öğrenci 84 saati kaç günde çalışır?

a-14 b-15 c-13 d-123-Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 86 ise bölünen sayı en çok kaç olur?

a-602 b-608 c-596 d-600

4- ax8= 72 ise ‘a’ yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

a-7 b-8 c-9 d-105-Toplama işleminde etkisiz eleman aşağıdakilerden hangisidir?

a-1 b-0 c-2 d-Hiçbiri


6-85+23+9=………. toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a-117 b-118 c-116 d-1197-Ceren’in aklından tuttuğu sayının ¼ ‘i 136 ise aklından tuttuğu sayı kaçtır?

a-555 b-515 c-544 d-5608-Aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?

a-6549 b-4540 c-6532 d-6788

9-Matematikte sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanıyoruz?

a-10 b-9 c-8 d-7


10-Üç basamaklı en büyük sayı ile üç basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır?

a-899 b-1099 c-999 d- 888


CEVAP ANAHTARI

1-A 2- A 3- A 4- C 5- B 6- A 7 – C 8 – A 9-A 10- B