1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır?

a)34   b)33   c)32    d)30


2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır?

a)4    b)3    c)2     d)7


3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?

a)7512    b)7515    c)7519    d)7516

4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır?

a)6531 b)3651 c)6513 d)3156


5-)Dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır?

a)899 b)900 c)1 d)99


6-)Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Bir bütünün yarısı 1/2 kesri ile gösterilir.

b)Bir bütünün çeyreği 1/4 kesri ile gösterilir.

c)4/4 kesri bir bütünü gösterir.

d)3/4 kesri ‘üçte dört’ diye okunur.


7-)Bir çiftçi ürettiği 300 çuval pirincin 1/10’ini dün pazara götürüp sattı.Şimdi çiftçinin elinde kaç çuval pirinç kalmıştır?

a)230 b)270 c)170 d)130


😎 *2

– 4?

35

Yukarıdaki işlemde, * ve ? yerine gelecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

a)12 b)13 c)14 d)15


9-)Kare şeklindeki bir bahçenin çevresi 436m dir.Bu bahçenin 3 kenarına tel çektik.Kaç metre tel harcanmıştır?

a)109 b)218 c)327 d)227


10-)14 tavuk,13 kedi ve 9 köpeğin ayakları toplamı kaçtır?

a)106 b)116 c)96 d)126


CEVAP ANAHTARI:

1.B  2.C  3.B   4.A   5.C   6.D  7.B   8.D   9.C   10.B