1) Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?


A-Telefonun bulunması

B-Buharlı makinenin bulunması

C-Radyonun bulunması

D-Tüfeğin icadı


2) Hangi maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanılması Sanayi İnkılabında yeni bir dönem açmıştır ?


A)Kömür B) Petrol C) Odun D) Doğalgaz


3) Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ?


A)Almanya B) Fransa C) İtalya D) İngiltere


4) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbının doğurduğu sonuçlardan değildir ?


A)Hammaddeye duyulan ihtiyacın artması

B)Yeni Pazar bulma sorunun ortaya çıkması

C)Büyük sanayi tesisleri ortaya çıkması

D)İmparatorlukların yaygınlaşmaya başlaması5) I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrika’da ki topraklarımız Uşi Antlaşması ile hangi devlete bırakılmıştır ?

A)İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Almanya


6)Hangisi üçlü ittifak Devletleri arasında yer almaz ?

A)İtalya B) Hollanda C) Almanya D) Avusturya7.Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına, hangi devlete savaş ilan etmesi sonucu resmen girmiştir ?

A)Rusya B) İtalya C) İngiltere D)Fransa


8. Doğu cephesinde kaybedilen topraklarımız hangi komutan tarafından Ruslardan geri

alınmıştır ?

A)Mareşal Fevzi Çakmak B)Kazım Karabekir C)İsmet İnönü D)Mustafa Kemal


9. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Zaferinin sonuçlarından değildir ?


A)Rusya’da Çarlık yönetiminin devrilmesi

B)Milli Mücadele ruhunun oluşması

C)Mustafa Kemal’in yaratıcı komutan olarak tanınması

D)İtalyanların 12 Ada’dan çekilmesi


10. Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında ilk kurşunu atan gazetecimiz kimdir?


A)Hasan Basri B) Hasan Fethi C) Hasan Tahsin D) Uzun Hasan


11. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş savaşı sırasında kurulan Zararlı Cemiyetler arasında yer almaktadır?


A)Kilikyalılar Cemiyeti B)Trakya Paşaeli Cemiyet C)Mavri Mir D)Reddi İlhak

 

 

CEVAP ANAHTARI:

1B  2A  3D  4D 5C  6B  7A  8B  9D  10C  11C