ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

……………..2008/2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANASINIFI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ 1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı Tarihi :…………..
Toplantı Saati:…………… 10:00
Toplantı Yeri :……………Anasınıfı
Toplantı Başkanı:……….. .
Toplantıya Katılanlar:…… .


GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış-Yoklama
2. Toplantının amacı
3. 2007/2008 Eğitim-Öğretim yılı zümre tutanağının okunup incelenmesi
4. Dergi seçimi
5. Atatürk İlke ve İnkılaplarının yıllık ve günlük planlarda uygulanması
6. Özel gün ve haftaların zamanında hazırlanması ve uygulanması
A) 29 Ekim CUMHURİYET Bayramı-10 Kasım Atatürk Haftası
B) Doğum günleri
7. Günlük planların yıllık planlar doğrultusunda uygulanması
8. Ölçme ve değerlendirmenin yapılması
a) öğrenci kişisel dosyası
b) Boy ve kiloların saptanması
c) Sağlık problemi olan çocukların tespiti
d) Öğrenci sanat etkinliği dosyası
9. Çocukların okula uyumunun sağlanması için yapılacak çalışmaların belirlenmesi
10. Öğretmen-veli işbirliği
11. Dilek ve temenniler-kapanış

GÖRÜŞMELER-KARARLAR

1. 2008/2009 Eğitim-Öğretim yılı Anasınıfı zümre öğretmenleri toplantısı Müdür Yardımcısı ………. başkanlığında iyi dilek ve temennileriyle açılmıştır. Yapılan yoklamada zümre öğretmeni …………’un toplantıda hazır olduğu gözlenmiştir…………..yazman seçilmiştir.

2. Toplantının amacının okul zümre öğretmenleri arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak olduğu başkan tarafından ifade edildi.

3. 2007/2008 Eğitim-Öğretim yılı zümre tutanağı …………tarafından okundu ve alının kararların titizlikle uygulandığı ifade edildi.

4. Çocukların gelişim alanlarına uygun, gelişimlerini destekleyecek uygun bir dergi alınabileceği oy birliğiyle kabul edildi.

5. ………….: “Planlarda okul öncesi eğitimin amaçları ve Milli Eğitimin genel amaç ve ilkelerine uygun olarak Atatürkçülük, Atatürk İlke ve İnkılaplarını Çocukların anlayabileceği düzeyde yer verilmesi gerekir.”dedi.

6. Özel gün ve haftaların zamanında, okul öncesi seviyesinde, amacına uygun olarak kutlanmasına karar verildi.

7. Günlük planların yıllık plan doğrultusunda çocukların yaş gruplarına uygun olarak kazandırılmak istenen hedef ve hedef davranışlar göz önünde bulundurularak bireysel özellikleri, ilgileri, istekleri aynı zamanda çevre özellikleri de dikkate alınarak hazırlanıp uygulanmasına karar verildi.

8. Ölçme değerlendirmenin periyotlar halinde yapılmasına, kişisel gözlem dosyalarının çocukların gelişimleri doğrultusunda işlenmesine karar verildi. Çocukların sağlık ve temizlik kontrollerinin (el,yüz,saç,tırnak,diş) periyotlar halinde yapılmasına, gerektiği durumlarda veli ile işbirliği yapılarak doktor kontrollerinin yapılmasına karar verildi. Çocukların boy ve kilolarının periyotlar halinde ölçülüp dosyalarına işlenmesine karar verildi. Yıl içinde yapılan sanatsal faaliyetlerin sınıfta sergilenmesine karar verildi.

9. …………….,Çocukların okula uyumunun özellikle önemli olduğunu vurgulayarak, çocukların bu uyumu kazanmasında veli ve öğretmen işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi. Uyum aşamasında çocuğa karşı zor kullanılmaması gerektiğini, bunun bir zaman meselesi olduğunun farkına varılması ve özellikle aileye bu konuda bilgi verilmesinin gerekli ve önemli olduğunun altını çizdi.

10. Çocukların gelişimlerini takip etmek ve problemlerini çözmek, çocuklar için gereken ihtiyaçları temin etmek, etkinliklerini izlemek amacıyla öğretmen-veli işbirliğinin önemine ve devamına karar verildi.

11. Toplantı başkanı Müdür Yardımcısı ………… teşekkür ederek ,yeni eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi temennisiyle toplantıyı bitirdi.

Müdür Yardımcısı Anasınıfı Öğrt. Okul Müdürü