Mithat Paşa ve bir grup devlet adamı tarafından hazırlanan Kanun-i Esasi’nin padişah tarafından kabul edilmesiyle birlikte 1876 yılında Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet rejimine geçilmiştir.

Bu yenilikte Avrupa tarzı yönetim biçimlerini benimseyen Genç Osmanlılar grubunun çalışmaları etkilidir.

oyun oyna

Meşrutiyet’in ilanının ardından seçimler düzenlenmiş , 1877 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı açmıştır. Bu mecliste azınlık milletcekili de yer alıyordu. Azınlıklar , yönetimde söz sahibi olmalarına rağmen yabancı devletlerin kontrolünde hareket etmeye devam etmişlerdir. Bağğımsızlık düşüncesinin etkinliğini gün gittikçe artırması , Osmanlı meclisinin düzgün çalışmasını engellemiştir