Çubukla parmağınız arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü çubuğun parmağınıza uyguladığı tepkinin büyüklüğüne bağlıdır. Tepki ne kadar büyük olursa sürtünme kuvveti o kadar büyük olur ve parmağınızı hareket ettirmek güçleşir. Aynı şekilde bu tepki ne kadar küçük olursa sürtünme kuvveti o kadar küçük olur ve parmağınızı hareket ettirmek kolaylaşır. Çubuğun ağırlığı parmaklara parmakların kütle merkezine oranına göre paylaştırılır. Bir parmak diğerine göre daha uzaksa bu parmağa diğerinden daha az yük biner ve sürtünme kuvveti daha az olur ve bu parmak diğeriyle kütle merkezine uzaklıkları eşitleninceye kadar diğerine göre daha fazla hareket eder. Sonuçta dengelenir ve kütle merkezinde buluşurlar.