COĞRAFİ KONUM

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından  değildir?

A)A-Güneyden sıcak iklimlere komşu olması
B)B-Karadeniz’in Akdeniz’den daha serin olması
C)C-Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
D)D-Aynı tarihlerde farklı mevsim özelliklerinin  görülmesi
E)E-Uşak’ta yerel saatin Ankara’dan geri olması
 CEVAP D

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik ve özel konumunu birlikte belirler?
A)  Türkiye’nin  ortalama yükseltisi 1132 m.’ dir.
B)  Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
C) Türkiye kuzey yarım kürede ve eski dünya kıtaları arasındadır.
D)  Sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe azalır.
E)  Türkiye II. ve III. Doğu saat diliminde yer alır.
 CEVAP C

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi boylamı bilinmeyen bir yerin yerel saatini bulmamıza yarar?
A)  Güneşin doğuş vaktinin bilinmesi
B)  Güneşin batış saatinin bilinmesi
C) Ortak saatin bilinmesi
D) Ekvatora uzaklığın bilinmesi
E) Güneşin tam tepede olduğu anın bilinmesi
CEVAP E

——————————————————————————–

Yukarıda aynı boylam üzerinde yer alan K-M noktalarında aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca birbirinin aynıdır?

A) Gece uzunluğu
B) Yer şekilleri özellikleri
C) İklim özellikleri
D) Yerel saat
E) Güneşin doğuş vakitleri
CEVAP D

——————————————————————————–

Özel konumu bilinen bir ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bilinemez?
A) İklim özellikleri
B) Karasallık – Denizsellik özellikleri
C) Ekonomik özellikleri
D) Güneş ışınlarının geliş açısı
E) Kültürel özellikleri
CEVAP D

——————————————————————————–

Bir ülkenin yalnızca boylam derecelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
A) Ülkenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı
B) Ülkenin kaçıncı saat diliminde yer aldığı
C) Yaşanan gece-gündüz uzunluğu
D) Başlangıç meridyenine göre zaman farkı
E) Güneş’in yerel saate göre doğuş batış vakitleri
CEVAP C

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkisinden söz edilemez?
A) Sıcaklık dağılışında
B) Yerel saat farklarında
C) Daimi kar sınırının yükseltisinde
D) Denizlerin tuzluluk oranlarında
E) Bitki örtüsünün dağılışında
CEVAP B

——————————————————————————–

Aşağıda verilen enlemlerden hangisinde iki boylam arasındaki uzaklık en fazladır?
A) 20° Güney enlemi
B) 70° Kuzey enlemi
C) 65° Güney enlemi
D) 6° Kuzey enlemi
E) 90° Güney enlemi
CEVAP D

——————————————————————————–

Dünya üzerinde kaç tane saat dilimi vardır?
A)A) 4 B) 15 C) 24 D) 180 E) 360
CEVAP C

——————————————————————————–

Türkiye’de saatler yaz saati uygulaması için 1 saat ileri alındığında, aşağıdaki boylamların hangisi üzerinde
bulunan merkezin yerel saati ile ortak saati arasında 16 dakika zaman farkı olur?
A)A) 26 Doğu
BB) 30 Doğu

C)C) 41 Doğu

D) D)45 Doğu

E)E) 50 Doğu

CEVAP C

——————————————————————————–

Ekvator üzerinde bulunan X ve Y kentleri arasındaki uzaklık 2775 km dir.
X ve Y noktaları arası yerel saat farkı kaç dakikadır?
A)A) 75 B) 100 C) 175 D) 200 E) 210
CEVAP B

——————————————————————————–

Başlangıç meridyenine eşit uzaklıkta bulunan merkezlerin aynı boylamda yer alması aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) Yerel saatlerinin aynı olmasına
B) Eksen eğikliğinin ortadan kalkmasına
C) Ekvator’a eşit uzaklıkta olmalarına
D) Gece- gündüz uzunluklarının aynı olmasına
E) Aynı yarım kürede bulunmalarına
CEVAP C

——————————————————————————–

Türkiye’de 30° Doğu meridyeninin yerel saati ortak Saat olarak kullanılmaktadır.
21 Mart tarihinde 29° Doğu meridyeninde Güneş 06:04 de doğmuştur. Aynı gün 44° Doğu meridyeninde güneş saat kaçta batar?
A)A) 16:44
B)B) 17:04
C) 18:04
D)D) 19:12
E)E) 20:36
CEVAP B

——————————————————————————–

Aynı meridyen üzerinde bulunan A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık 5106 km dir.
A noktası 45° Kuzey paraleli üzerinde olduğuna göre, daha güneyde yer alan B noktası hangi paralel dairesi
üzerindedir?
A) 0° Ekvator
B) 1° Güney
C) 10° Kuzey
D) 90° Güney
E) 90° Kuzey
CEVAP B

——————————————————————————–

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde aynı anda birden fazla ortak saat kullanılmaz?
A) A)İspanya B) ABD
C) Rusya D) Çin
E) Kanada