Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)
1. İki ya da daha fazla cins atomdan oluşan saf maddelere …………………. denir.
2. Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere …………………. denir.
3. İnsan kanının pH’ı …………………. de sabittir.

Devamını Oku »

VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)

1. Aşağıdaki verilenlerden hangisi kafatası içerisinde bulunmasına rağmen sinir sisteminin bir parçası değildir.?

A) Beyincik B)Hipotalamus C)Hipofiz D)Omurilik

2. Duyu organlarının değişmeleri algılayıp beyne iletilmek üzere çevirdiği sinirsel bilgiye ne ad verilir?

A) Uyarı B)Uyartı C)Sinaps D)Tepki

3. Topraktan su ve suda erimiş minerallerin alınmasında görevli bitkisel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Emici Tüyler B)Ana Kökler C)Kılcal Kökler D)Yan Kökler

Devamını Oku »

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDA DOĞRU SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.

16. 45 monosakkaritten oluşan bir polisakkarit zincir hidrolizlendiğinde Kaç mol su açığa çıkar.
a) 46 B)45 c)44 d)43 e)42

17. 2. 50 monosakkaritlik bir Polisakkarit zincir 10 disakkarit şeker kullanılarak oluşturulmuştur. Bu polisakkarit zincirin oluşturulmasında kaç monosakkarit şeker kullanılmıştır.
a) 45 B)40 c)35 d)30 e)25
Devamını Oku »

9. Sınıf Biyoloji Dersi 1. dönem 1. Yazılı Sınavı

AŞAĞIDA VERİLEN 1-15. SORULARDAKİ BOŞLUKLARA DOĞRU CEVAPLARI YAZINIZ.

1. Temel bilim olan biyoloji, canlı ve doğa ile ilgili her konuyu içine almaktadır.
Devamını Oku »

11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:

Devamını Oku »

Biyoloji Dersi 11. sınıflar 3. biyoloji yazılısı soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) Adı.
D Y Soyadı:
1 Düz kaslar otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışır. No:
2 Alyuvarlar hemoglobin yardımıyla O2 ve CO2 taşır. Sınıfı:
3 Kıkırdak dokuda kan damarı ve sinirler yoktur.
4 Gözde çomak reseptörleri siyah ve beyazı algılar.
5 Bütün impulslar nöron boyunca aynı hız ve şiddette iletilir.
6 Omuriliğin görevlerinden biri alışkanlık hareketlerini denetlemektir.
7 Burnun sarı bölge adı verilen kısmındaki koku reseptörleri yer alır.
8 Gözün sert tabakasında gözü besleyen damarlar bulunur.
9 Renk körlüğü ameliyatla düzeltilir.
10 Odun borularının görevi fotosentez ürünlerini taşımaktır.

Devamını Oku »

A……………………LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 2. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan) b
D Y
1 İç iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanır.
2 Çizgili kaslarda ATP enerjisi kullanılıp bitince ilk önce kreatin fosfat kullanılır.
3 İnsanda ağızda başlayan sindirim ,yemek borusu ve midede devam eder.
4 Mideye gelen karbonhidratların sindirim ortamın asidik olmasında dolayı devam etmez.
5 Glikoz,amino asitler , mineraller ve su ve vitaminler ince bağırsakta emilerek lenf kılcallarına geçer.
6 Vagus sinirinin uyarılması kalp atışını hızlandırır.
7 Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
8 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
9 Kurak bölgelerde yaşayan bitkilerde stomalar epidermisin altına bölgesinde bulunur.
10 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 3 Puan)
11 ………………………… hormonu mideyi salgı yapması için uyarır.
12 ……………………………. hareket ile besinler mide ve bağırsaklarda ilerler.
13 Kalbi besleyen damarlara ………………………….. damarlar denir.
14 Kalbin sağ karıncığında başlayıp sol kulakçığında biten solaşıma ………………………………… denir.
15 Kanın atardamar çeperine yaptığı basıncın fazla olması ……………………………..hastalığına neden olur.

Klasik Sorular ( 16. soru 5 puan Diğerleri 10 ar puan)

16 Bitkilerde terlemeyi arttıran faktörler nelerdir?
17 Kalbin çalışmasını etkileyen faktörler nelerdir?
18 Büyük dolaşım Devamını Oku »

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIK …………….LİSESİ 11 FEN 2. DÖNEM 3. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR

Devamını Oku »

2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIK …………..LİSESİ 11 FEN 2. DÖNEM 3. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR

Devamını Oku »

…………………………………LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 1. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

Devamını Oku »

11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:

Devamını Oku »

1 Sağlık nedir? Açıklayınız.
2 Sağlığa etki eden biyolojik etmenler nelerdir? Açıklayınız.
3 Sağlığa etki eden çevresel etmenler kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
4 Sağlığa etki eden fiziksel etmenler nelerdir? Açıklayınız.
5 Sağlığa etki eden bünyesel etmenleri açıklayınız.
6 Basamaklı tedavi hizmetlerinin amaçı ve yararını açıklayınız.
7 Koruyucu sağlık hizmetleri kaça ayrılır.? Açıklayınız.
8 Sağlık hizmetlerinin temel amacı nedir.?
9 Tedavi hizmetleri kaça ayrılır? İsimlerini yazınız.
10 Birinci basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
11 İkinci basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
12 Üçüncü basamak tedavi hizmetlerini açıklayınız.
13 Rehabilitasyon hizmetlerini açıklayınız.
14 Vektörlere örnek verip insan sağlığı açısından tehlikelerini belirtiniz.
15 Temizlik nedir.? Açıklayınız.
16 El tırnak temizliği ve bakımı nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
17 Yüz,boyun ve koltuk altı temizliği nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
18 Ayak temizliğinde dikkat edilmesi gerekenleri yazınız?
19 Diş ağrısının nedenleri nelerdir?
20 Diş ağrısının nedenleri nelerdir?
21 Diş ve dişeti hastalıkalrı zamanla tedavi edilmediğinde neden olacağı kayıplar nelerdir?
22 Ağız kokusunu önlemenin yolları nelerdir?
23 Toplum sağlığının kişi sağlığı ile ilşkisin nedir? Açıklayınız.
24 Mikrobik hastalıkların temizlikle ilişkisini açıklayınız.

…………………………………..Lisesi 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı
9.Sınıfları* 1. Dönem 2.Biyoloji Yazılısı Sorularıdır. Adı.
Soyadı:
Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:
D Y Sınıfı:
1 Hücresel solunum sonucu üretilen Atp enerjisi,bu enerjiyi üreten canlılardan üretmeyenlere doğrudan aktarılır.
2 Canlılar inorganik bileşikleri ,organik bileşikler gibi kendi vücudunda sentezler,dışarıdan hazır olarak almazlar.
3 Lazktoz ve sükroz bütün bitkiler tarafından sentezlenen disakkaritler olup,fazlası nişasta şeklinde depo edilir.
4 tRNA proteinlerle birlikte ribozomun yapısına katılır.
5 Enzimler en iyi 45ºC de çalışırlar .
6 Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. Bazı canlılar bir hücreden,bazıları çok hücreden meydana gelir.
7 Büyük moleküllerin su katılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir.
8 Bitkilerden elde edilen yağlardaki doymamış yağ asitleri,hidrojenle doyrularak margarinler elde edilir.
9 Maddelerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçişine difüzyon denir.
10 Turgor basıncı otsu bitkilere diklik ve destek sağlar.

Devamını Oku »

………………………………….LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2.DÖNEM 11 FEN SINIFI 1. BİYOLOJİ YAZILISI SORULARIDIR.

Devamını Oku »

9. Sınıflar Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı Soru Örnekleri 1

……………………………………..LİSESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9/L SINIFI 2.DÖNEM BİYOLOJİ 1.SINAV SORULARI

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme