Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Bozkır: kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan, step.

Çayır: Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer.

Coğrafi Bölge: Taşıdığı belirli Coğrafi özellikleri ile çevresinden ayrılan, kendi içinde benzerlik gösteren en geniş coğrafi birimdir. Coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken doğal koşullar, sosyal ve ekonomik özellikler temel alınır.

Dere: Küçük drenaj havzasının sularını toplayan, genellikle sığ yataklı ve boyları da kısa olan akarsulara verilen isimdir. Derelerin drenaj havzaları dağlık, tepelik veya ovalık bölgelerde bulunabilir. Bu durumda bunlara sırasıyla vahşi dere (sel deresi), dağ deresi ve ova deresi ismi verilir.

Dağ çevresindeki karasal alanlardan daha yüksek olan kara kütlelerine verilen addır.

Düzlük: Düz olma durumu. Geniş, düz yer. Deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yer.

Ekoloji: canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır

Ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran cansız çevrelerinin karşılıklı ilişkileri ile meydana gelen ve süreklilik arz eden ekolojik sistemlere ekosistem denir

Orman: belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir ekosistem.
Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkânsızdır.

Plato: Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir.

Sıradağ: ortak özellikler gösteren, aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisi.

Step: Bir iklim tipidir.

Tepe: yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi:

Vadi: Vadi akarsuyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılan ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alandır.

Volkan Konisi: Lav, kül, volkan bombası gibi volkanik maddelerin üst üste yığılması ile oluşan koni biçimli yükseltiye volkan konisi, koni üzerinde oluşan çukurluğa krater denir.

Yamaç: Yeryüzündeki eğimli yüzeylerdir.

Dünya’nın iki çeşit hareketi vardır.

1. Kendi ekseni etrafında dönüşü: Bu hareketini 24 saatte tamamlar. Gece ve gündüz meydana gelir.

2. Güneşin çevresinde dönüşü: Bu hareketi ile mevsimler oluşur. Güneş’in etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.

Dünyanın Güneş’in çevresinde dönerken izlediği yola Dünyanın Yörüngesi denir.

ÖZELLİKLERİ: Dünyamızın ekseni, yörüngesine göre eğik olduğundan her yanı aynı derecede ısınmaz.

21 Haziran: Kuzey Yarımkürede Güneş’in gökyüzünde en yüksek noktaya eriştiği an, gölgenin en kısa olduğu zamandır. 21 haziran yaz gün dönümüdür ve gündüzün en uzun, gecenin en kısa olduğu gündür.

21 Aralık: Güney Yarımkürede Güneş’in gökyüzünde en yüksek noktaya eriştiği an, gölgenin en kısa olduğu zamandır. 21 Aralık Kış gün dönümüdür ve gündüzün en kısa, gecenin en uzun olduğu gündür.

21 Mart ve 23 Eylül de gece ile gündüz eşittir.

Güney yarımkürede ise durum kuzeydekinin tam tersidir. Güneş ışınları 21 Haziranda, ekvatordan 23 27′ uzaklıktaki kuzey paraleline (yengeç dönencesine), 21 Aralıkta ise yine ekvatordan 23 27′ uzaklıktaki güney paraleline (oğlak dönencesine) dik olarak gelir. 21 Mart ve 23 Eylül de güneş ışınları ekvatora dik gelir. Ekvatorda gece ile gündüz her zaman 12′şer saattir.

Dünyamız;

Güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegendir.

Güneş sisteminde, güneşe uzaklığı bakımından üçüncü gezegendir.

Güneş’ten ortalama uzaklığı 149.573.000 km’dir.

Güneş’in çevresinde saniyede 29,8 km hızla dolanır.

Güneş’in çevresinde bir tam dolanımı 365,25 günde tamamlar.

Kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşü 23 saat 56 dakika 4 saniyedir.

Güneş sistemindeki beşinci büyük gezegendir.

Ekvator uzunluğu 40.076 km’dir.

Ekvator’daki yarıçapı 6.378 km, kutuplardaki çapı 6.357 km, ortalama yarıçapı 6.371 km’dir.

Yüzeyinin yaklaşık %29′u kara, kalanı deniz ve okyanuslarla kaplıdır.

Yüzölçümü 510 milyon km�dir.

Ekseni, yörünge düzlemine 23 27′ eğiktir, bunun sonucunda gece-gündüz süreleri değişik olur.

Güneş etrafında dönerken, Güneşten ışınları değişik açıdan alır, çünkü ekseniyle Güneş etrafında dönüş düzlemi arasında dıştan 66 33′ lik bir açı oluşturur.

Kutuplardan basık, ekvator kısmı biraz şişkin bir şekle sahiptir.

Paralel ve meridyenler, bir ülkenin dünya üzerindeki yerini saptamaya yararlar.

Yükselim(Konveksiyonel) Yağışı: Isınan hava ile birlikte buharlaşan su, atmosfere doğru yol alır, gökyüzünde bulutlar oluşturur. Bu bulutlar yükselmenin etkisiyle soğur ve neme doyar. Böylece yağış bırakır. Bu yağış türüne yükselim/konveksiyonel yağış denir. Halk arasında Kırk İkindi Yağışı olarak bilinir. Özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinde görülür. İlkbahar da İç Anadolu Bölgesinde; Yaz başlarında Doğu Anadolu Bölgesinde görülür.

Yamaç Yağışı: Nemli hava kütlesinin, dağ yamacına bıraktığı yağıştır. Bu yağış özellikle, dağların denize bakan yamaçlarında görülür. Akdeniz ve Karadeniz bu yağışı en çok alan bölgelerimizdir.

Cephe Yağışı: Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaştığı yerlerde, sıcak hava yükselir, soğuk hava ağır olduğu için aşağı da kalır ve iki havanın karşılaştığı yerde cephe yağışı görülür

Yeryüzündeki sular; Okyanuslar ve denizler olmak üzere ikiye ayrılır. Yeryüzünün %71′i (361 milyon km2 �si okyanuslarla kaplıdır. Kıtalar arasında büyük çukurları kaplayan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Üç okyanus vardır:

Büyük Okyanus
Atlas Okyanusu
Hint Okyanusu
BÜYÜK OKYANUS(Pasifik): Okyanusların en büyüğüdür. Asya ile Avustralya ve Amerika kıtaları arasındadır. 180 milyon km

ATLAS OKYANUSU: Amerika ile Avrupa kıtaları ve Afrika arasındadır. 106 milyon km

HİNT OKYANUSU: Asya’nın güneyinde ve Afrika ile Avustralya kıtaları arasındadır. 75 milyon km

Denizler; okyanusların kara içlerine doğru sokulmuş kollarıdır.Osmanlı İmparatorluğu zamanında bir Türk denizi haline gelen Akdeniz; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları ile çevrelenmiştir. Ege, Yunan, Adriyatik ve Tiren Denizi Akdeniz’in kolu olan önemli kenar denizleridir.Önemli adaları Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ve Girit, ortada Sicilya, Batı Akdeniz’de Sardunya ve Korsika’dır. Cebelitarık Boğazı, Akdeniz’le Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlar. 1869′da açılan Süveyş Kanalı ise Akdeniz’i Kızıldeniz’e ve oradan Hint Okyanusu’na bağlar.


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme