Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

DOĞRU/ YANLIŞ

Başlangıç meridyeni ekvatordur.

Yapılışı en zor olan yöntem gölgelendirmedir.

Tarama yönteminde eğimin fazla olduğu yerlerde çizgiler sık , kalın , ve kısadır.

Paraleller arası mesafe eşittir.

Üzerinde en fazla ölçüm yapılabilen yöntem İzohips yöntemidir.

Meridyenler arası mesafe eşittir.

Meridyenlerin boyu ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Renklendirme yönteminde yeşil renk 1000-1500 arasını göstermektedir.

Astronomi hava olaylarını inceleyen bilim dalıdır.

Ardışık iki paralel arası mesafe her yerde 111 km dir.

BOŞLUK DOLDURMA

Renklendirme yönteminde 0-500 m arası ………….renk ile gösterilmektedir.

Ekvator ve çevresinin çizimi en uygun projeksiyon ………… projeksiyonudur.

Dr. Snow Londra daki………… salgınını harita kullanarak yavaşlatmıştır.

Bitki ve hayvanların yaşamını sürdürdüğü doğal ortama…………..denir.

Orta enlemler ve çevresini çizimi için en uygun projeksiyon ……….. projeksiyondur.

Renklendirme yönteminde 1500-2500 arası………….renk ile gösterilmektedir.

Gölleri inceleyen göl bilimine…………. Denir.

Piri Reis in en önemli eseri ………………dir.

Ekvator ile Güney kutbu arasında ……….derecelik açı vardır.

KLASİKLER

Dünya üzerindeki bir yeri aktarırken niçin bozulmalar meydana gelmektedir?Açıklayınız.

Kuzey yarım kürede niçin 90 tane paralel vardır?Açıklayınız.

Haritalar oluşturulurken bozulmaların en aza indirilmesi için hangi yöntem

kullanılır?Açıklayınız.

Dünya üzerinde neden 360 tane meridyen vardır?

1/ 600.00 ölçekli bir haritada 5 cm kare gelen bir şehir gerçekte kaç km karedir?

1/850.000 ölçekli bir haritada C ve D köyleri arası uzaklık 9 cm dir.Bu iki köy arası mesafe gerçekte kaç km dir?

1)SICAK SU KAYNAĞININ ÇIKTIĞI YERLER ?

2)Fay Hatlarının Çıktığı Yerler ?

3)Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler ?

4)Su Döngüsü Hakkında Bilgi Veriniz…

5)Ekvator Ormanlarını Açıklayınız…

6)Başkalaşım Kayaçları Hakkında bilgi Veriniz ….

7)Dünyadaki Büyük Levhaların Adlarını Yazınız…

8)Ayrışma Kaça Ayrılır ? Kısa Açıklayınız.

9)Toprağın horizonları…

COĞRAFİ KONUM

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından  değildir?

A)A-Güneyden sıcak iklimlere komşu olması
B)B-Karadeniz’in Akdeniz’den daha serin olması
C)C-Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
D)D-Aynı tarihlerde farklı mevsim özelliklerinin  görülmesi
E)E-Uşak’ta yerel saatin Ankara’dan geri olması
 CEVAP D

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik ve özel konumunu birlikte belirler?
A)  Türkiye’nin  ortalama yükseltisi 1132 m.’ dir.
B)  Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
C) Türkiye kuzey yarım kürede ve eski dünya kıtaları arasındadır.
D)  Sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe azalır.
E)  Türkiye II. ve III. Doğu saat diliminde yer alır.
 CEVAP C

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi boylamı bilinmeyen bir yerin yerel saatini bulmamıza yarar?
A)  Güneşin doğuş vaktinin bilinmesi
B)  Güneşin batış saatinin bilinmesi
Devamını Oku »

9.Sınıf Coğrafya Yaprak Testleri
Açı Yayınları | 24 Adet

indirmek için:
http://rapidshare.com/files/214915793/Lise1YaprakTest.rar.html

Türü   Cografya Testleri   
Adı   doga_ve_insan_etkilesimi.rar   
Yükleme Tarihi   31/05/2009   
Bilgi   Daoğa ve İnsan Etkileşimi

http://www.pusulatest.com/?Syf=5&Id=7447

Yukarıdaki bağlantıya tıklayıp DOSYAYI İNDİR butonuna tıklayınız.

Nüfus ve Yerleşme çoktan seçmeli Test soruları

aşağıdaki bağlantıya tıklayıp dosyayı indir tuşuna tıklayınız.

http://www.pusulatest.com/?Syf=5&Id=7447

10.Sınıf Coğrafya: Kayaçlar TEST (182 Soru)

Değişik kaynakları tarayarak oluşturmuş olduğum bir derlemedir…

http://www.4shared.com/file/67996986/732dcdab/10SINIF_KAYALAR.html

Aşağıda boş bırakılan alanları doldurunuz.

1. Bir bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşim içinde bulunan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu sistemler bütününe………………………denir.

2. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunduran bölgelere………………..denir.

3. Biyoçeşitliliği belirleyen en önemli cansız öge …………………….dir.

4. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu iklim bölgesi ………………………………..dir.

5. Biyolojik çeşitliliğin azalmasında en önemli canlı öge …………………….dır.

6. Besin zincirinin ilk halkasını yani üretici kısmını ……………………oluşturur.

7. Besin zincirinde birincil tüketicileri………………………………….oluşturur.

8. Ölü hayvan ve bitkileri minerallere ve humusa dönüştüren canlılara…………………………………….denir.

9. Ekosistemlerin tek enerji kaynağı

……………..dir.

10. Canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, su, karbon,

oksijen ve azot gibi çeşitli unsurların atmosfer,

hidrosfer, litosfer ve biyosfer arasında oluşan

Devamını Oku »

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara ulaşımının gelişmesini etkileyen koşullardan biri değildir?
A) Sermaye
B) İklim koşulları
C) İşgücünün azlığı
D) Yer şekilleri
E) Teknolojik gelişme
Cvp=C

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ulaşımın etkisi daha azdır?
A) Şehirlerin büyüyüp gelişmesinde
B) Sanayinin kurulup gelişmesinde
C) Turizmin gelişmesinde
D) Ticaretin canlanmasında
E) Tarımda ürün çeşidinin artmasında
Cvp=E

Soru 3. Her türlü ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri kömür gibi madenlerin dış alım ve satımında yararlanılan,
I. Demir yolu, II. Karayolu, III. Deniz yolu
taşımacılıkları, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en düşük olandan en yüksek olana doğrudur?
A) III, I, II B) II, III, I C) I, II, III
D) I, III, II E) II, I, III
Cvp=A

Soru 4. Türkiye’de kuzey – güney yönlü yol karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?
A) Dünya üzerindeki coğrafi konumunun
B) Dağların doğu – batı yönlü uzanmasının
Devamını Oku »

11: SINIF YAZILILARI:

http://rapidshare.com/files/199626746/11._S_n_f_II._Doenem_Yaz_l_lar_.rar

9. SINIF YAZILILARI:

http://rapidshare.com/files/199624280/9._S_n_f_II._Doenem_Yaz_l_lar_.rar

10. SINIF YAZILILARI:

http://rapidshare.com/files/199625837/10._S_n_f_II._Doenem_Yaz_lalar_.rar

Arkadaşlar internetten derlenmiş yazılılardan oluşan bir paket. Pakette çok çeşitli soru tipleri bulunmaktadır.
Son yazılıların yaklaştığı şu günlerde hepinize faydalı olması dileğiyle…
(ALINTIDIR)

http://rapidshare.com/files/174053617/Co_rafya_dersi_yaz_l__sorular_.rar

B

1. Marmara Bölgesinin turizm gelirleri açısından birinci sırada olmasının sebeplerini açıklayınız. (20 P)

2. Türkiye’de ulaşımı etkileyen doğal faktörleri yazınız.(20P)

3. İç ticarete neden olan faktörleri yazınız.(20P)

Devamını Oku »

9. 10. 11 sınıf yazılılarının bulunduğu soru paketi

ALINTIDIR

http://rapidshare.com/files/174053617/Co_rafya_dersi_yaz_l__sorular_.rar


Bedava İlan Verme