Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin en büyük raslantısal (tesadüfi) keşiflerinden biri, 1896 yılında yapıldı: H.Becqerel, uranyum tuzu kristallerinin ışın yayınladığını tesadüfen gördü. Işığa karşı korunmuş olmasına karşın, fotoğraf plağını, bu maddeden yayılan ışımanın kararttığını gördü. Devamını Oku »

SABİT MAKARANIN TANITILMASI

DENEYİN AMACI: Sabit makarada kuvvet, yük bağıntısını bulmak, sağladığı kolaylığı kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Sabit makaralarda kuvvet kazancı olur mu? Tartışınız.
2- Sabit makaralarda kuvvet yönünün değişmesi iş kolaylığı sağlar mı? Tartışınız.

Devamını Oku »

DENEYİN AMACI: Sıvıların basıncı nasıl ilettiğini deneyle göstermek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Her yöne delikleri bulunan bir kutuya su doldurulursa, su deliklerden hangi yöne doğru fışkırır?
2-Suyun en hızlı akışı hangi delikte gözlenir? Nedenlerini tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.basınç iletim aleti
2.su
3.kova
DENEY DÜZENEĞİ:

Devamını Oku »

BASİT BİR ELEKTROMIKNATISIN YAPILMASI

DENEYİN AMACI: Basit bir elektromıknatıs yapmak.

HAZIRLIK SORULARI:
1-Bir çivi üzerine bakır tel sarıp, bu telden akım geçirilirse bir elektromıknatıs yapmış olur muyuz?
2-Günümüzde elektromıknatıslardan hangi alanlarda yararlanmaktayız? Araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.800 sarımlı bobin

4.pil yatağı
2.zil çekirdeği
5.bağlantı kablosu
3.inşaat çivisi veya topluiğne
Devamını Oku »

ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

Devamını Oku »

TRANSFORMATÖRLERİN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Transformatörlerin yapısını kavramak, işleyişini görmek ve basit bir transformatör yapmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Transformatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışma prensiplerini araştırınız.
2-İndirgen, yükseltgen, primer sargı, sekonder sargı kavramlarını araştırınız.
3-Transformatörlerin nerelerde kullanıldıklarını araştırınız.
4-Yüksek gerilimle gelen elektrik evlerimize nasıl 220 volta indirgenerek girer?

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.bobin (6-300-600-1200 sarımlı)
4.voltmetre
7.ara kablo
2.demir çekirdek
5.duy
8.seyyar priz
3.transformatör sıkıştırıcısı

6.bağlantı kabloları
9. ampul (2,5 volt)
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Primer olarak 1200, sekonder olarak 300 sarımlı bobinleri demir çekirdeğe takınız. Transformatör sıkıştırıcısı ile kapağı sıkıştırarak transformatörü kurunuz.
2-Primer devresini 220 voltluk şehir akımına bağlayarak, sekonder gerilimini ölçünüz. (yukarıda verilen formül bağıntısını gerçekleştiriniz.)
3-Sekonder olarak 600 sarımlı bobini kullanarak deneyi tekrarlayınız.
4-Primer olarak 600, sekonder olarak 6 sarımlı bobini kullanarak transformatörü kurunuz. Sekonderin gerilimini ölçünüz. (Akım yüksek olduğundan ampermetreyi kullanmayınız.)
5-Sekonder uçlarına (6 sarımlı bobinin uçlarına) 5-6 cm ‘lik inşaat çivisi bağlayınız. Çivinin akkor hale gelişini izleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Transformatörler kullanılarak alternatif gerilim yükseltilip, alçaltılabilir.
TEORİK BİLGİ:
Transformatör; demirden yapılmış levhalar bir araya getirilerek oluşturulan bir demir çekirdek üzerine sarılmış Devamını Oku »

ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

Devamını Oku »

 

BİR MIKNATISLA ELEKTRİK AKIMI ELDE EDİLEBİLİR Mİ?

DENEYİN AMACI: Bir mıknatıs ve bobin yardımıyla elektrik elde etmek, indüksiyon akımı kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
Kapalı devre halinde bulunan bir iletkende elektronları çift yönlü hareket ettirerek sürekli bir elektrik akımı elde edebilir miyiz? Tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.ampermetre
2.800 sarımlı bobin (2 adet)
3.mıknatıs
4.bağlantı kablosu
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekilde görülen devreyi kurunuz.
2-Mıknatısı bobin içerisine daldırınız, ampermetre bir yöne sapar ve eski halini alır.
3-Bu defa mıknatısı bobin içerisinden hızlıca çekiniz, ampermetre öncekinin tersi yönünde sapar.
DENEYİN SONUCU:
Devamını Oku »

 

DİNAMOLARIN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Doğru akım jeneratörleri olan dinamoları tanımak ve çalışmasını kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Güçlü bir elektrik akımı elde etmek için manyetik alan gücünün veya bobinin sarım sayısının önemi nedir?
2-Bisikletin lambasının parlaklığı tekerlek hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Nedenlerini tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.elektrik motor modeli
2.mıknatıs
3.bağlantı kablosu
Devamını Oku »

TRANSFORMATÖRLERİN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Transformatörlerin yapısını kavramak, işleyişini görmek ve basit bir transformatör yapmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Transformatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışma prensiplerini araştırınız.
2-İndirgen, yükseltgen, primer sargı, sekonder sargı kavramlarını araştırınız.
3-Transformatörlerin nerelerde kullanıldıklarını araştırınız.
4-Yüksek gerilimle gelen elektrik evlerimize nasıl 220 volta indirgenerek girer?

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.bobin (6-300-600-1200 sarımlı)
4.voltmetre
7.ara kablo
2.demir çekirdek
5.duy
8.seyyar priz
3.transformatör sıkıştırıcısı
Devamını Oku »

1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak
b.Hücreye şekil vermek
c.Hücreyi dış etkilerden korumak
d.Hücre enerjisini elde etmek

2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
a.Hücre zarı
b.Sitoplazma
c.Çekirdek
d.Mitokondri

3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur?
a)Yalnız I b)I ve III
c)I-IV d)I-II-III

4. Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut
yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?

a)Organ-doku-sistem-hücre
b)Organ-doku-hücre-sistem
c)Sistem-organ-doku-hücre
d)Organ-hücre-doku-organel

5.Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?

a)Organeller
b)Gözenek
c)Çekirdek
d)Sitoplazma
Devamını Oku »

6.SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI
1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ?
a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri

2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ?
a) Ribozom –Protein sentezi
b) Mitokondri-Enerji üretimi
c) Lizozom- Besin üretimi
d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi

3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ?
a) Sürgen doku b)Salgı doku c)İletim Doku d) Koruyucu doku

4. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek doku yoktur ?
a) Armut b) Kiraz c) Çimen d) Erik

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökü yanlış verilmiştir ?
a) Buğday-Saçak kök b) Mısır-Kazık kök
c) Havuç-Depo kök d) Sağan-Saçak kök

6. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
a) Su b) Sıcaklık c) Işık d) Karbondioksit

Devamını Oku »

Kuvvet ve Hareket:

Sürat:

Hareket eden tüm cisimler yer değiştirir. Fakat hareketlinin sürati aynı değildir. Okulumuzun bahçesinde 2 nokta belirleyelim. Metre yardımıyla bu mesafeyi ölçelim. Bu noktadan birisinden diğerine önce sabit adımlarla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. Daha sonrada sabit tempoyla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. İkinci durumda iki nokta arasındaki mesafeyi daha çabuk alırız. Çünkü;koşarken ki süratimiz,yürürkenki süratimizden daha büyüktür.
Yine bir yere otomobille daha çabuk gideriz. Çünkü otomobilin sürati yürüyerek veya koşarak hareket eden bir kişinin süratinden daha fazladır. Bir hareketli süratini ne kadar artırırsa gideceği yere daha çabuk ve daha kısa sürede ulaşacaktır. İki otomobilden biri Ankara dan Antalya ya 8 saatte,diğeri 10 saatte gidiyor. Buna göre 8 saatte giden otomobilin sürati,10 saatte gidenin süratinden daha büyüktür. Verdiğimiz bu örneklerden alınan yol,geçen zaman ve sürat arasında bir ilişki olduğunu anlıyoruz.
Yol ve yolun alınması için geçen zaman birlikte düşünüldüğünde
Sürat kavramı ortaya çıkar. Bir hareketlinin yer değiştirmesi belli bir süre içinde olur. Hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Buna göre sürati;

Sürat=Alınan Yol/Geçen Zaman
Olarak ifade edebiliriz.
Devamını Oku »

kuvvet-hareket
sürat:birim zamanda alınan yola denir.v ile gösterilir.
birimi m/s (metre/saniye) ‘dir.

Devamını Oku »

1. 150 m’lik yolu 50 saniyede alan el arabasının hızı kaç m/s eder?

2. Bir arabanın sürati 20 m/s dir. 40 s de ne kadar yol alır?

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme