Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin en büyük raslantısal (tesadüfi) keşiflerinden biri, 1896 yılında yapıldı: H.Becqerel, uranyum tuzu kristallerinin ışın yayınladığını tesadüfen gördü. Işığa karşı korunmuş olmasına karşın, fotoğraf plağını, bu maddeden yayılan ışımanın kararttığını gördü. Devamını Oku »

SABİT MAKARANIN TANITILMASI

DENEYİN AMACI: Sabit makarada kuvvet, yük bağıntısını bulmak, sağladığı kolaylığı kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Sabit makaralarda kuvvet kazancı olur mu? Tartışınız.
2- Sabit makaralarda kuvvet yönünün değişmesi iş kolaylığı sağlar mı? Tartışınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1-masa kıskacı
4-saplı makara
7-yarıklı ağırlık takımı
2-statif çubuk
5-küçük bunzen kıskacı
8-metre
3-ikili bağlama parçası (2 adet)
6-dinamometre (400 g-f)
9-naylon iplik

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Dinamometreyi kullanacağınız konumda sıfır ayarını yapınız.
2-Saplı makarayı şekilde görüldüğü gibi Statif çubuğun üst ucuna tutturunuz.
3-Uygun uzunlukta ip keserek makaradan geçiriniz. İpin bir ucuna yarıklı ağırlıkları, diğer ucuna dinamometreyi takarak yük ve kuvvet değerlerini ölçünüz.
4-Metreyi Bunzen kıskacı ile uygun konumda statif çubuğa tutturunuz, yük ve kuvvetin aldığı yolu ölçünüz.
DENEYİN SONUCU:
Sabit makaralarda kuvvet yüke eşittir. Ayrıca kuvvet kolu, yük koluna eşittir. Bu nedenle sabit makaralarda işçe de bir kazanç yoktur.
TEORİK BİLGİ:
”Sabit Makara”; sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, yük ile birlikte hareket etmeyen, sadece iş yapma kolaylığı sağlayan basit bir makinedir.

Sabit Makaralar da kaldıraçlar prensibine göre çalışırlar. Yani ; Kuvvet x kuvvet kolu = Yük x yük kolu

Bu eşitlikten dolayı, kuvvetten kazanç yoktur. Kuvvetin yaptığı iş, yükün yaptığı işe eşit olduğundan
YÜK (G) = KUVVET ( F ) iş kazancı da olmaz. Sadece kuvvetin uygulama yönünü değiştirebilir ve iş kolaylığı sağlar.

alıntıdır.

DENEYİN AMACI: Sıvıların basıncı nasıl ilettiğini deneyle göstermek.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Her yöne delikleri bulunan bir kutuya su doldurulursa, su deliklerden hangi yöne doğru fışkırır?
2-Suyun en hızlı akışı hangi delikte gözlenir? Nedenlerini tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.basınç iletim aleti
2.su
3.kova
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Basınç iletim aletinin üzerindeki subop boşluğundan içine su doldurunuz.
2-Kova üzerinde tutarak basınç iletim aletinin arkasındaki pistonu ileri doğru itiniz.
3-Suyun topuz etrafındaki deliklerden fışkırdığını gözleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Bu deneyle Paskal ilkesi doğrulanmış olur. Basınç iletim aletinin pompalanması sonucu suyun her yönde aynı şiddetle dağıldığı gözlenir.
TEORİK BİLGİ:
Sıvıların esnekliği çok küçüktür. O bakımdan yapılan deneylerde “sıvılar sıkıştırılamaz” demek daha doğru olur. Kabın şekli nasıl olursa olsun, kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasında, birim yüzeye uygulanan bir kuvvet, kabın bütün yüzeylerine aynen iletilir. (PASCAL PRENSİBİ)
Sıvılar kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilirler. Sıvıların bu özelliğinden yararlanılarak;
1.Hidrolik frenler 2.Su cendereleri 3.Hidrolik kaldıraçlar 4.Pres ve kriko 5.Sıvılı barometre 6.Manometre vb. yapılmıştır.

alıntıdır.

BASİT BİR ELEKTROMIKNATISIN YAPILMASI

DENEYİN AMACI: Basit bir elektromıknatıs yapmak.

HAZIRLIK SORULARI:
1-Bir çivi üzerine bakır tel sarıp, bu telden akım geçirilirse bir elektromıknatıs yapmış olur muyuz?
2-Günümüzde elektromıknatıslardan hangi alanlarda yararlanmaktayız? Araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.800 sarımlı bobin

4.pil yatağı
2.zil çekirdeği
5.bağlantı kablosu
3.inşaat çivisi veya topluiğne
Devamını Oku »

ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Elektrik motorunun çalışmasını kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Bir jeneratörün yapısını ve çalışmasını araştırınız.
2-Bir elektrik motorunda manyetik alan kuvvet yönü hangi etkenlere bağlı olarak değişir? Araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.elektrik motor modeli
2.çubuk mıknatıs
3.bağlantı kablosu
4.basit anahtar
5.güç kaynağı

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayınız.
2-Elektrik motoru statörünün kolları üzerine çubuk mıknatısı koyunuz.
3-Parçalı bilezik tarafından 6 voltluk bir gerilim uygulayarak motorun dönmesini gözleyiniz.
4-Akım yönünü ve mıknatısın kutuplarını değiştirerek dönme yönün gözleyiniz.

DENEYİN SONUCU:
Mıknatısın kutupları arasında akım geçen tele etki eden kuvvetten yararlanılarak elektrik motorları yapılmıştır.
Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardır.

TEORİK BİLGİ:
Elektrik motoru bir mıknatıs, bu mıknatıs içinde eksen etrafında dönebilen sargılar ile uçlarının bağlı olduğu bileziklerden ve bu bileziklerin temas halinde bulunduğu fırçalar ve üreteçten oluşmuştur.
Mıknatıs kutupları arasında yer alan sargıların bulunduğu çerçevenin dönmesinin nedeni, sargılardan akım geçince sargıların mıknatıslanmasıdır. Sargıların N kutbu ile mıknatısın S kutbu aynı hizaya gelinceye kadar döner. Bu noktada akımın girdiği bilezik değişir. Akım ters yönden sargılara girer. Böylece sargıların kutupları değişir. Aynı isimli kutuplar (mıknatıs ve bobin kutupları) tekrar karşı karşıya gelerek itme kuvvetiyle çerçeveye döner.

alıntıdır.

TRANSFORMATÖRLERİN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Transformatörlerin yapısını kavramak, işleyişini görmek ve basit bir transformatör yapmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Transformatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışma prensiplerini araştırınız.
2-İndirgen, yükseltgen, primer sargı, sekonder sargı kavramlarını araştırınız.
3-Transformatörlerin nerelerde kullanıldıklarını araştırınız.
4-Yüksek gerilimle gelen elektrik evlerimize nasıl 220 volta indirgenerek girer?

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.bobin (6-300-600-1200 sarımlı)
4.voltmetre
7.ara kablo
2.demir çekirdek
5.duy
8.seyyar priz
3.transformatör sıkıştırıcısı

6.bağlantı kabloları
9. ampul (2,5 volt)
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Primer olarak 1200, sekonder olarak 300 sarımlı bobinleri demir çekirdeğe takınız. Transformatör sıkıştırıcısı ile kapağı sıkıştırarak transformatörü kurunuz.
2-Primer devresini 220 voltluk şehir akımına bağlayarak, sekonder gerilimini ölçünüz. (yukarıda verilen formül bağıntısını gerçekleştiriniz.)
3-Sekonder olarak 600 sarımlı bobini kullanarak deneyi tekrarlayınız.
4-Primer olarak 600, sekonder olarak 6 sarımlı bobini kullanarak transformatörü kurunuz. Sekonderin gerilimini ölçünüz. (Akım yüksek olduğundan ampermetreyi kullanmayınız.)
5-Sekonder uçlarına (6 sarımlı bobinin uçlarına) 5-6 cm ‘lik inşaat çivisi bağlayınız. Çivinin akkor hale gelişini izleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Transformatörler kullanılarak alternatif gerilim yükseltilip, alçaltılabilir.
TEORİK BİLGİ:
Transformatör; demirden yapılmış levhalar bir araya getirilerek oluşturulan bir demir çekirdek üzerine sarılmış Devamını Oku »

ELEKTRİK MOTORUNUN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Elektrik motorunun çalışmasını kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Bir jeneratörün yapısını ve çalışmasını araştırınız.
2-Bir elektrik motorunda manyetik alan kuvvet yönü hangi etkenlere bağlı olarak değişir? Araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.elektrik motor modeli
2.çubuk mıknatıs
3.bağlantı kablosu
4.basit anahtar
5.güç kaynağı

DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekildeki düzeneği hazırlayınız.
2-Elektrik motoru statörünün kolları üzerine çubuk mıknatısı koyunuz.
3-Parçalı bilezik tarafından 6 voltluk bir gerilim uygulayarak motorun dönmesini gözleyiniz.
4-Akım yönünü ve mıknatısın kutuplarını değiştirerek dönme yönün gözleyiniz.

DENEYİN SONUCU:
Mıknatısın kutupları arasında akım geçen tele etki eden kuvvetten yararlanılarak elektrik motorları yapılmıştır.
Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren araçlardır.

TEORİK BİLGİ:
Elektrik motoru bir mıknatıs, bu mıknatıs içinde eksen etrafında dönebilen sargılar ile uçlarının bağlı olduğu bileziklerden ve bu bileziklerin temas halinde bulunduğu fırçalar ve üreteçten oluşmuştur.
Mıknatıs kutupları arasında yer alan sargıların bulunduğu çerçevenin dönmesinin nedeni, sargılardan akım geçince sargıların mıknatıslanmasıdır. Sargıların N kutbu ile mıknatısın S kutbu aynı hizaya gelinceye kadar döner. Bu noktada akımın girdiği bilezik değişir. Akım ters yönden sargılara girer. Böylece sargıların kutupları değişir. Aynı isimli kutuplar (mıknatıs ve bobin kutupları) tekrar karşı karşıya gelerek itme kuvvetiyle çerçeveye döner.

 

BİR MIKNATISLA ELEKTRİK AKIMI ELDE EDİLEBİLİR Mİ?

DENEYİN AMACI: Bir mıknatıs ve bobin yardımıyla elektrik elde etmek, indüksiyon akımı kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
Kapalı devre halinde bulunan bir iletkende elektronları çift yönlü hareket ettirerek sürekli bir elektrik akımı elde edebilir miyiz? Tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.ampermetre
2.800 sarımlı bobin (2 adet)
3.mıknatıs
4.bağlantı kablosu
DENEY DÜZENEĞİ:

DENEYİN YAPILIŞI:
1-Şekilde görülen devreyi kurunuz.
2-Mıknatısı bobin içerisine daldırınız, ampermetre bir yöne sapar ve eski halini alır.
3-Bu defa mıknatısı bobin içerisinden hızlıca çekiniz, ampermetre öncekinin tersi yönünde sapar.
DENEYİN SONUCU:
Devamını Oku »

 

DİNAMOLARIN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİBİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Doğru akım jeneratörleri olan dinamoları tanımak ve çalışmasını kavramak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Güçlü bir elektrik akımı elde etmek için manyetik alan gücünün veya bobinin sarım sayısının önemi nedir?
2-Bisikletin lambasının parlaklığı tekerlek hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Nedenlerini tartışınız.
KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.elektrik motor modeli
2.mıknatıs
3.bağlantı kablosu
Devamını Oku »

TRANSFORMATÖRLERİN TANITILMASI VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Transformatörlerin yapısını kavramak, işleyişini görmek ve basit bir transformatör yapmak.
HAZIRLIK SORULARI:
1-Transformatörlerin yapısı, çeşitleri ve çalışma prensiplerini araştırınız.
2-İndirgen, yükseltgen, primer sargı, sekonder sargı kavramlarını araştırınız.
3-Transformatörlerin nerelerde kullanıldıklarını araştırınız.
4-Yüksek gerilimle gelen elektrik evlerimize nasıl 220 volta indirgenerek girer?

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:
1.bobin (6-300-600-1200 sarımlı)
4.voltmetre
7.ara kablo
2.demir çekirdek
5.duy
8.seyyar priz
3.transformatör sıkıştırıcısı
Devamını Oku »

1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak
b.Hücreye şekil vermek
c.Hücreyi dış etkilerden korumak
d.Hücre enerjisini elde etmek

2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
a.Hücre zarı
b.Sitoplazma
c.Çekirdek
d.Mitokondri

3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur?
a)Yalnız I b)I ve III
c)I-IV d)I-II-III

4. Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut
yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?

a)Organ-doku-sistem-hücre
b)Organ-doku-hücre-sistem
c)Sistem-organ-doku-hücre
d)Organ-hücre-doku-organel

5.Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?

a)Organeller
b)Gözenek
c)Çekirdek
d)Sitoplazma
Devamını Oku »

6.SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI
1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ?
a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri

2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ?
a) Ribozom –Protein sentezi
b) Mitokondri-Enerji üretimi
c) Lizozom- Besin üretimi
d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi

3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ?
a) Sürgen doku b)Salgı doku c)İletim Doku d) Koruyucu doku

4. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek doku yoktur ?
a) Armut b) Kiraz c) Çimen d) Erik

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökü yanlış verilmiştir ?
a) Buğday-Saçak kök b) Mısır-Kazık kök
c) Havuç-Depo kök d) Sağan-Saçak kök

6. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
a) Su b) Sıcaklık c) Işık d) Karbondioksit

Devamını Oku »

Kuvvet ve Hareket:

Sürat:

Hareket eden tüm cisimler yer değiştirir. Fakat hareketlinin sürati aynı değildir. Okulumuzun bahçesinde 2 nokta belirleyelim. Metre yardımıyla bu mesafeyi ölçelim. Bu noktadan birisinden diğerine önce sabit adımlarla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. Daha sonrada sabit tempoyla koşalım. Ve yine koşma süresince geçen süreyi ölçelim. İkinci durumda iki nokta arasındaki mesafeyi daha çabuk alırız. Çünkü;koşarken ki süratimiz,yürürkenki süratimizden daha büyüktür.
Yine bir yere otomobille daha çabuk gideriz. Çünkü otomobilin sürati yürüyerek veya koşarak hareket eden bir kişinin süratinden daha fazladır. Bir hareketli süratini ne kadar artırırsa gideceği yere daha çabuk ve daha kısa sürede ulaşacaktır. İki otomobilden biri Ankara dan Antalya ya 8 saatte,diğeri 10 saatte gidiyor. Buna göre 8 saatte giden otomobilin sürati,10 saatte gidenin süratinden daha büyüktür. Verdiğimiz bu örneklerden alınan yol,geçen zaman ve sürat arasında bir ilişki olduğunu anlıyoruz.
Yol ve yolun alınması için geçen zaman birlikte düşünüldüğünde
Sürat kavramı ortaya çıkar. Bir hareketlinin yer değiştirmesi belli bir süre içinde olur. Hareketlinin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Buna göre sürati;

Sürat=Alınan Yol/Geçen Zaman
Olarak ifade edebiliriz.
Devamını Oku »

kuvvet-hareket
sürat:birim zamanda alınan yola denir.v ile gösterilir.
birimi m/s (metre/saniye) ‘dir.

formül: x–yol
zaman–t V–sürat

sürat birimleri:
1 km=1000 m’dir.
1 km=100000 cm’dir.
1 m=100 cm
1 dk=60 sn
1 saat=60 dk
1 saat=3600 sn
hız ile grafik ilişkisi :
yol zaman grafiği : yol,zaman grafiğinde seçilen herhangi bir noktanın yüksekliğinin genişliğine bölümü o hareketlinin süratini verir.yani; alınan yolun zamana bölümü hareketlinin hızını verir.
not:yol,zaman grafiğinde hızı bulabilmek için daima alınan yolu zamana böleriz.yani; yüksekliği genişliğe böleriz.işlemler sonunda sonuş hep aynı çıkıyorsa araç sabit hızla hareket ediyor demektir

1. 150 m’lik yolu 50 saniyede alan el arabasının hızı kaç m/s eder?

2. Bir arabanın sürati 20 m/s dir. 40 s de ne kadar yol alır?

3.(Sesin havada yayılma sürati 340 m/s dir.)Yüksek kayaların bulunduğu bir yerde, bir adam bağırdıktan 1,2 saniye sonra kendi sesinin yankısını duyuyor.Adamın kayalardan uzaklığı kaç m ‘dir?

4.Sürati 10 m/s olan bir cisim, 200 m ‘lik yolu kaç saniyede alır?

5.12 km/h sürat ile giden bir bisikletin 15
dakikada alacağı yol kaç km dir?

6.Sabit sürat ile bir araba 5 dakikada 900 metre yol alıyor. Arabanın sürati kaç m / s ‘dir?

7.Bir minibüs iki durak arasını 0,5 saatte alıyor. Minibüsün sürati 54 km/sa olduğuna göre,iki durak arası kaç metredir?

8.Bir cisim 8 m/s’ lik sabit sürat ile48 m’ lik yolu kaç saniyede alır?

9.Bir cisim 3 m/s ‘ lik sabit bir hızla 48
metrelik yolu kaç saniyede alır?

10.Yolu metre,zamanı saniye olarak alırsak süratin birimi ne olur?

11.Yolu kilometre ( km ),zamanı saat ( sa ) olarak alırsak hız birimi ne olur?

12.Aşağıdaki tabloya göre yol zaman ve sürat zaman grafiğini çiziniz?

Aldığı zaman(sn 0 1 2 3 4
Aldığı yol(m) 0 5 10 15 20


Bedava İlan Verme