Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir?
a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak
b.Hücreye şekil vermek
c.Hücreyi dış etkilerden korumak
d.Hücre enerjisini elde etmek

2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir?
a.Hücre zarı
b.Sitoplazma
c.Çekirdek
d.Mitokondri

3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom
Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur?
a)Yalnız I b)I ve III
c)I-IV d)I-II-III

4. Çok hücreli bir organizmayı meydana getiren vücut
yapılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden
hangisi gibi olmalıdır?

a)Organ-doku-sistem-hücre
b)Organ-doku-hücre-sistem
c)Sistem-organ-doku-hücre
d)Organ-hücre-doku-organel

5.Hücre zarının seçici geçirgenliğini aşağıdakilerden
hangisi sağlar?

a)Organeller
b)Gözenek
c)Çekirdek
d)Sitoplazma
Devamını Oku »

6.SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI
1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ?
a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri

2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ?
a) Ribozom –Protein sentezi
b) Mitokondri-Enerji üretimi
c) Lizozom- Besin üretimi
d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi

3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ?
a) Sürgen doku b)Salgı doku c)İletim Doku d) Koruyucu doku

4. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek doku yoktur ?
a) Armut b) Kiraz c) Çimen d) Erik

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökü yanlış verilmiştir ?
a) Buğday-Saçak kök b) Mısır-Kazık kök
c) Havuç-Depo kök d) Sağan-Saçak kök

6. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
a) Su b) Sıcaklık c) Işık d) Karbondioksit

Devamını Oku »

S- 1) Çoğalma nedir?

S- 2) Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

S- 3) Çoğalmada, amaç nedir?

S- 4) Eşeysiz çoğalma neye denir?

S- 5) Eşeysiz çoğalma kaç çeşittir?

S- 6) Bölünme hangi canlılarda görülür? Nasıl gerçekleşir?

S- 7) Tomurcuklanma hangi canlılarda görülür? Nasıl gerçekleşir?

S- 8) Spor nedir?

S- 9) Sporlanma hangi canlılarda görülür?

S-10) Bakterilerde sporlanma neyi sağlar?

S-11) Rejenerasyon ( yenilenme ) neye denir?

S-12) Aşağıdaki canlılarda rejenerasyon olayını örnekle açıklayınız.
Devamını Oku »

1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ?
a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri

2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ?
a) Ribozom –Protein sentezi
b) Mitokondri-Enerji üretimi
c) Lizozom- Besin üretimi
d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi

3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ?
a) Sürgen doku b)Salgı doku c)İletim Doku d) Koruyucu doku

4. Aşağıdaki bitkilerden hangisinde destek doku yoktur ?
a) Armut b) Kiraz c) Çimen d) Erik

5. Aşağıdaki bitkilerden hangisinin kökü yanlış verilmiştir ?
a) Buğday-Saçak kök b) Mısır-Kazık kök
c) Havuç-Depo kök d) Sağan-Saçak kök

6. Tohum çimlenmesinde aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir ?
a) Su b) Sıcaklık c) Işık d) Karbondioksit

7. Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ortak özelliğidir ?
a) Döl almaşı gösterme b) Damarsız olama
c) Tohumsuz olma d) Spor oluşturma

8. Kemiğin hangi kısmında kan hücreleri üretilir ?
a) Kırmızı kemik iliğinde b) Kemiz zarında
c) Sarı kemik iliğinde d) Süngerimsi dokuda
Devamını Oku »

1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. (40 P)
 Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine ………… adı verilir.
 Her hayvan hücresinde ; a) hücre zarı b ) ……………… c ) ……………… bulunur
Devamını Oku »

6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir?

a)Besin ve oksijen taşımak b)Vücut ısısını ayarlamak

c)Vücudu mikroplara karşı d)Mineral depolamak korumak

2. Aşağıdakilerden hangisi, ısının yayılma yollarından birisi değildir?

A) Konveksiyon B) Işıma

C) Radyatör D) İletim

3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket etme yeteneği en fazladır?

a)Kafatası

b)Omurlararası

c)Kaburga

d)Diz

4. Vücutlumuzda bulunan organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.

Buna göre aşağıda verilen organlardan hangisi solunum sisteminde yer olmaz?

A. Burun B) Dil C) Akciğer D) Soluk borusu

5. Evinde kış hazırlığı yapan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa yalıtıma faydası olmaz?

a)Klima taktırmak b) Yerleri tahta ile kaplatmak

c)Pencereleri çift cam yaptırmak d)Yerleri halı kaplatmak

6. .Kendiliğinden ışık veren cisimlere doğal ışık kaynağı

denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A) Güneş B) Mum C) Yıldız D) Ateş böceği

7. Soğuk günlerde koyu renkli elbise giyilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koyu renkli elbiseler ışığı daha iyi tutar.

B) Yansıyan yüzeyler daha çabuk ısınır.

C) Koyu renkli elbiseler ısıyı iyi yansıtan maddelerden yapılmıştır.

D) Bu elbiseler daha fazla havalanmayı sağlar.

8.Hücrede fazla olan maddeleri

Devamını Oku »

7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları


1) İçinde yaşadığımız gök ada hangisidir?

A)Andromeda              B)Samanyolu

C)Sombrero                  D)Güneş sistemi

 

2) Dünyaya Devamını Oku »

 

S-1-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?

          A)Nefrit                       B)Zatürre                        C)Böbrek yetmezliği              D)Üremi

 

 S-2-Aşağıdakilerden hangisi derinin görevi değildir?

          A)Vücut ısısını korumak                                  B)İç organları zararlı ışınlara karşı korumak

          C)Solunuma yardımcı olmak                           D)Besin taşımak

 

S-3-Gözün kısımları ve görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A)Kornea-Işığın kırılması    B)İris-Işığın kırılması                                        

   C)Gözbebeği-Işığın göze girişi   D)Retina-Görüntünün oluşmaması

 

 S-4-Aşağıda verilen kemiklerden hangileri uzun kemikler grubuna girer?

      I-Uyluk kemiği        II-Pazı kemiği       III-Omur kemiği          IV-Kürek kemiği

            A)Yalnız I        B)I ve II               C)I ve IV            D)I,II ve IV

 

S-5-Kök,gövde ve dal uçlarında bulunan ve bitkinin yaşamı boyunca bölünme özelliğini koruyan doku hangisidir?
Devamını Oku »

 

PERİSKOP

 

PROJENİN AMACI : Proje, fen bilgisi dersinin “ses ve ışık” ünitesinde
yapılmıştır.Projenin yapılma amacı, düz aynanın kullanım yerlerini ve
düz aynada oluşan görüntünün özelliklerini kavratmaktır. Ayrıca
öğrenciler bu proje ile, öğrendikleri soyut bilgileri somut bir araca
dönüştürmüşler ve bilgileri eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuşlardır.
PROJE YAPILMADAN ÖNCE : Proje planına başlanmadan önce projenin
kullanım yerleri öğrencilere aktarılmıştır. Öğrencilerin ilgisi bu
alana doğru yönlendirilmiş ve yapılacak projenin işe yarayacak
kullanışlı bir araç olacağı söylenmiştir.
Öğrenciler tarafından proje planı yapıldıktan sonra, araç-gereç
listesi hazırlanmıştır.bu sırada öğrencilerin planları tek tek kontrol
edilip yanlış yapan öğrenciler doğruya yönlendirilmiştir
. PROJE İÇİN GEREKLİ ARAÇ-GEREÇLER VE TEMİNİ:
Proje planlandıktan sonra yapılan araç-gereç listesinde bütün
öğrencilerde olması gereken araç-gereçler şöyle listelenmiştir:
Devamını Oku »

 

SAĞLIĞIMIZA DİKKAT(6.SINIF PERFORMANS ÖDEVİ)

 

Lösemi (söylenişi Fransızca’dan, aslında Yunanca’dan λευχαιμία, λευκό, lefkó – beyaz, ak ve αίμα, ema – kan), kan hücrelerinin özellikle de lökositlerin normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yüksek sayıdaki olgunlaşmamış ve malign hücrelerin normal ilik hücrelerinin yerini alması ile iliklerde hasar meydana gelir. Böylece kan pıhtılaşmasında rol oynayan plateletler ve savunmada rol oynayan lökositlerin sayısı azalmaya başlar. Bu da lösemi hastalarında zedelenmelerin ve kanamaların yoğun görülmesine, hastaların kolay enfeksiyon kapmasına neden olur. Savunma mekanizması zayıflar. İleri aşamalarda kırmızı kan hücresi eksikliği anemiye, nefes darlığına neden olabilir. Bunun dışında zayıflık ve yorgunluk, ateş, bazı nörolojik semptomlar, dişetlerinde şişkinlik ve kanamalar gibi belirtileri de vardır.

Kan kanserinin hücre tipine göre (myeloit, lenfoit gibi) ve hastalığın süresine göre (müzmin ve had) çeşitleri vardır. Bazı tipler daha hızlı ve kötü bir gidiş gösterir. Çocukluk çağında lösemi tipleri diğer kanser tiplerine göre daha sık görülmektedir.

Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte hem genetik hem de çevresel faktörlerin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Somatik hücrelerdeki DNA’larda meydana gelen mutasyonlar onkogenlerin aktive olması ya da tümör baskılayıcı genlerin inaktive olmasına neden olur. Böylece hücre ölümünün ve bölünmesinin regülasyonu hasara uğrar. Bu hasara genetik sebeplerin dışında, petrokimyasalların, radyasyonun, kanserojen maddelerin ve bazı virüslerin (örn. HIV) neden olduğu düşünülmektedir.

Lösemiler, vücuttaki kan üretim sistemini (lenfatik sistem ve kemik iliği) etkileyen kanserlerdir. Lösemiler akut veya kronik olarak (mikroskoptaki görünüşlerine göre alt gruplara ayrılırlar) ve tümörün yayılım ve gelişim özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Genel olarak, akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken, kronik lösemiler daha çok yetişkinlerde görülme eğilimindedirler.

Belirtiler

İlerleyici bir seyir gösteren hastalığın belirtileri, anormal (habis) hücrelerin, kan yapıcı organlarda normal hücrelerin yapımını engellemesi sonucunda ortaya çıkar. Normal alyuvarların yapımındaki azalma ile kansızlık (anemi); normal akyuvarların yapımındaki azalma neticesinde enfeksiyona yatkınlık, mikrobik hastalıklar ve ateş; kan pıhtılaşmasında rol alan kan pulcuklarının (trombositler) yapımındaki azalma Devamını Oku »

CANLILARIN HAYAT DÖNGÜSÜ(6.SINIF 1.ÜNİTE PERFORMANS ÖDEVİ)


Bir hayvanın doğumundan yetişkin hale gelmesi için belirli aşamaları geçirir. Birbirini takip eden bu gelişim dönemleri hayvanların hayat döngüsünü farklıdır. Hayvanların kendilerine özgü hayat döngüleri vardır.
Kuş,yılan,kertenkele ve timsah gibi hayvanlar yumurtayla ürer. Bu canlıların yavruları yumurta içerisinde Devamını Oku »

 

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM(6.SINIF 1.ÜNİTE PERFORMANS ÖDEVİ)

 

ANAHTAR KAVRAMLAR VE TABU SÖZCÜKLER:
Kromozom, (Yunanca, chromos(renk),soma(vücut); DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir.
Hücre Bölünmesi:Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır.
Mitoz:Mitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu
eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir.Oluşan yeni hücreler ana hücreyle aynı genetik yapıyı taşır.
Eşeysiz Üreme:Bir canlıdan ayrılan hücre veya hücre grubundan yeni bireylerin oluşturulmasına eşeysiz üreme denir.
Gen:Gen, bir kalıtım birimi. Genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, düzenleyici ve/veya fonksiyonel bölgeleri olan bir bölgedir.
Genetik:Genetik (Yunancadan genno γεννώ=doğurmak) veya kalıtım bilimi, biyolojinin bir dalı olup, canlı organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğin bilimidir
Fenotip:Fenotip, genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması
Genotip:Genotip, organizmanın genetik yapısına verilen ad.
Mayoz:Mayoz Bölünme bir diploit ökaryotik hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılan haploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir.

VÜCUDUMUZ(7.SINIF 1.ÜNİTE PERFORMANS ÖDEVİ)

Boşaltım Sistemi

Vücut organ ve hücrelerinin biyolojik aktiviteleri (sentez, solunum, yıkım, dönüşüm…) sonucu bazı artıklar oluşur. Vücuttaki zararlı artıkların ve fazla olan su ve minerallerin dışarı atılmasına boşaltım denir. Hücrelerde besinlerin kullanılması sonucu artık maddeler oluşur. Bu artıklar;

Karbonhidratlardan → CO2 ve H2O

Devamını Oku »

Hayvanlarda Üreme

1.Kuşlar neden kuluçkaya yatar?
Kuşlar kuluçkaya yatarak yumurtasındaki embriyonun(canlı taslağı) gelişmesi için uygun sıcaklığı sağlar.

2.Suda yaşayan canlılar nasıl çoğalır?
Suda yaşayan hayvanların çoğu,sperm ve yumurtalarını su içerisinde bir yere bırakır. Yumurta ve spermlerin birleşmesi,bu canlının vücudu dışında gerçekleşir. Sudaki canlılar çok fazla yumurta ve sperm üretir. Üreme şansını artırmak için.

Devamını Oku »

Soru ve Cevaplar ile Hücre ve Özellikleri

1.Hücre nedir?
Canlının canlılık özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine hücre denir.

2.Hücre kaç ana bölümden oluşur?
Hücre;  hücre zarı,sitoplazma ve çekirdek olmak üzere üç bölümden oluşur.

3.Hücre zarının görevleri nelerdir?
Hücreye şekil verir,maddeleri seçip içeri alır yani seçici geçirgendir,hücreyi dağılmaktan kurtarıp onu dış etkilere karşı korur,üzerinde maddelerin girip çıkmasını sağlayan küçük delikler(porlar) bulunur.

4.Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
Hücreyi yönetir. Hücrenin beynidir. İçinde canlıların göz rengi,boy uzunluğu,yaprak genişliği,tüy rengi gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar bulunur.

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme