Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının görevi değildir? a.Hücreyi dış ortamdan ayırmak b.Hücreye şekil vermek c.Hücreyi dış etkilerden korumak d.Hücre enerjisini elde etmek 2.Hücrede yaşamsal faaliyetleri kontrol eden bölüm hangisidir? a.Hücre zarı b.Sitoplazma c.Çekirdek d.Mitokondri 3. I.Hücre zarı II.Hücre Duvarı III.Mitokondri IV.Sentrozom Yukarıdakilerden hangileri her hücrede ortak olarak bulunur? a)Yalnız I b)I ve III c)I-IV d)I-II-III 4. […]

6.SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI 1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ? a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri 2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ? a) Ribozom –Protein sentezi b) Mitokondri-Enerji üretimi c) Lizozom- Besin üretimi d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi 3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ? a) Sürgen doku […]

S- 1) Çoğalma nedir? S- 2) Canlıların ortak özellikleri nelerdir? S- 3) Çoğalmada, amaç nedir? S- 4) Eşeysiz çoğalma neye denir? S- 5) Eşeysiz çoğalma kaç çeşittir? S- 6) Bölünme hangi canlılarda görülür? Nasıl gerçekleşir? S- 7) Tomurcuklanma hangi canlılarda görülür? Nasıl gerçekleşir? S- 8) Spor nedir? S- 9) Sporlanma hangi canlılarda görülür? S-10) Bakterilerde […]

1. Biberde bulunup hayvan hücresinde bulunmayan organel hangisidir ? a) Sentrozom b)Kloroplast c) Ribozom d) Mitokondri 2. Aşağıdaki organel ve görevlerinden hangisi yanlıştır ? a) Ribozom –Protein sentezi b) Mitokondri-Enerji üretimi c) Lizozom- Besin üretimi d) Endoplazmik retikulum-Madde iletimi 3. Bitkinin boyunun uzaması, kalınlaşmasını sağlayan doku hangisidir ? a) Sürgen doku b)Salgı doku c)İletim Doku […]

1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz. (40 P)  Canlıları oluşturan en küçük yapı birimine ………… adı verilir.  Her hayvan hücresinde ; a) hücre zarı b ) ……………… c ) ……………… bulunur

6. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları 1.Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden değildir? a)Besin ve oksijen taşımak b)Vücut ısısını ayarlamak c)Vücudu mikroplara karşı d)Mineral depolamak korumak 2. Aşağıdakilerden hangisi, ısının yayılma yollarından birisi değildir? A) Konveksiyon B) Işıma C) Radyatör D) İletim 3. Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket etme yeteneği en fazladır? a)Kafatası b)Omurlararası c)Kaburga d)Diz 4. […]

7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Yazılı Soruları 1) İçinde yaşadığımız gök ada hangisidir? A)Andromeda              B)Samanyolu C)Sombrero                  D)Güneş sistemi   2) Dünyaya

  S-1-Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi ile ilgili bir hastalık değildir?           A)Nefrit                       B)Zatürre                        C)Böbrek yetmezliği              D)Üremi    S-2-Aşağıdakilerden hangisi derinin görevi değildir?           A)Vücut ısısını korumak                                  B)İç organları zararlı ışınlara karşı korumak           C)Solunuma yardımcı olmak                           D)Besin taşımak   S-3-Gözün kısımları ve görevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    A)Kornea-Işığın kırılması    B)İris-Işığın kırılması                                            […]

  PERİSKOP   PROJENİN AMACI : Proje, fen bilgisi dersinin “ses ve ışık” ünitesinde yapılmıştır.Projenin yapılma amacı, düz aynanın kullanım yerlerini ve düz aynada oluşan görüntünün özelliklerini kavratmaktır. Ayrıca öğrenciler bu proje ile, öğrendikleri soyut bilgileri somut bir araca dönüştürmüşler ve bilgileri eğlenerek öğrenme fırsatı bulmuşlardır. PROJE YAPILMADAN ÖNCE : Proje planına başlanmadan önce projenin […]

  SAĞLIĞIMIZA DİKKAT(6.SINIF PERFORMANS ÖDEVİ)   Lösemi (söylenişi Fransızca’dan, aslında Yunanca’dan λευχαιμία, λευκό, lefkó – beyaz, ak ve αίμα, ema – kan), kan hücrelerinin özellikle de lökositlerin normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türüdür. Yüksek sayıdaki olgunlaşmamış ve malign hücrelerin normal ilik hücrelerinin yerini alması ile iliklerde hasar meydana gelir. Böylece kan pıhtılaşmasında […]

CANLILARIN HAYAT DÖNGÜSÜ(6.SINIF 1.ÜNİTE PERFORMANS ÖDEVİ) Bir hayvanın doğumundan yetişkin hale gelmesi için belirli aşamaları geçirir. Birbirini takip eden bu gelişim dönemleri hayvanların hayat döngüsünü farklıdır. Hayvanların kendilerine özgü hayat döngüleri vardır. Kuş,yılan,kertenkele ve timsah gibi hayvanlar yumurtayla ürer. Bu canlıların yavruları yumurta içerisinde

  HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM(6.SINIF 1.ÜNİTE PERFORMANS ÖDEVİ)   ANAHTAR KAVRAMLAR VE TABU SÖZCÜKLER: Kromozom, (Yunanca, chromos(renk),soma(vücut); DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir. Hücre Bölünmesi:Bir hücreden yeni hücrelerin oluşmasına hücre bölünmesi denir. Hücre bölünmesi bütün canlılarda görülen bir olaydır. Mitoz:Mitoz ya da mitosis, bir hücrenin kendi genomunu eşleyerek iki […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme