Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Kısaca şunlar yapılmalıdır. 1) Soruyu içeren konu ve formüller bilinmelidir. 2) Önceden yeterince örnek soru çözülmelidir. 3) Sorunun çözümü için verilen tüm bilgiler şekle yerleştirilmelidir. 4) Açı sorularında ikizkenar üçgen varsa, tepe açısı tespit edilip, taban açılarının aynı olduğu şekle yazılmalıdır. 5) Bir şekilde 30o, 45o, 60o, 150o, 145o, 120o varsa uygun bir köşeden dik […]

1.Dik Prizmalar ve Özellikleri Tabanları herhangi bir çok gensel bölge olan yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerden meydana gelen cisimlere dik prizma denir. Prizmalar tabanlarına gore dikdörtgenler prizması,kare dik prizma,üçgen dik prizma,yamuk dik prizma diye adlandırılırlar. Dik Prizmanın özellikleri: 1.Tabanları eş ve paraleldir. 2.Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir. 3.Her bir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir. 4.Yan ayrıtları aynı […]

Konik kesit, eliptik veya dairesel bir çift taraflı koninin, düzlemle kesitinden meydana gelen eğriler. Bunlar; daire, elips, parabol ve hiperboldür. Elips Aralarındaki mesafe 2a olan ve odak noktaları denen iki noktaya uzaklıkları toplamı, sabit 2a’ya eşit olan noktaların geometrik yeridir. Elips oval bir eğri olup, iki dik simetri ekseni mevcuttur. Bunlar, bir M noktasında kesişirler. […]

Hiperbolik geometri Öklid geometrisinden bir belitle ayrılır. Öklit’in paralellik belitinin tersini doğru olarak kabul eden geometride bir doğrunun dışındaki bir noktadan birden çok (sonsuz) tane paralel doğru geçebilir. Ayrıca bir üçgenin iç açıları toplamı her zaman iki tane dik açıdan küçüktür. Modeller Bu geometri, öklit uzayının bir altuzayı olarak düşünülebilir. Bu durumda hiperbolik geometri aslında […]

 

EULER FORMÜLÜ:  Bir çok yüzlü için; Köşe Sayısı+Yüzey Sayısı-Ayırt Sayısı=2 dir. Her bir çokyüzlü için K + Y − A sayısını hesaplarsak her zaman sonucun 2 olduğunu görürüz. Bu tüm konveks(dışbükey)  çokyüzlüler için geçerli bir özelliktir.Bu bağıntıya Euler Teoremi ya da Formülü denir. 8. sınıf ders kitaplarımızda görev olarak verilen  Euler formülü budur.Bir kaç örnekle […]

Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] È[AC]È [BC] = ABC dir.   Burada;   A, B, C noktaları üçgenin  köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları üçgenin  kenarlarıdır. BAC, ABC ve ACB açıları üçgenin iç açılarıdır.   |BC| = a, |AC| = b, |AB| = c uzunluklarına üçgenin kenar uzunlukları denir. […]

1. Çokgen Bir düzlemde birbirinden farklı ve herhangi üçü doğrusal olmayan A1, A2, A3, … gibi n tane (n ³ 3) noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen denir. a. İçbükey (konkav) çokgenler: Bir çokgenin bazı kenar doğruları çokgeni kesiyorsa bu tür çokgenlere İçbükey çokgen denir.   b. Dışbükey (konveks) çokgenler: Kenar […]

1. Benzer Üçgenler Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir. ABC ve DEF üçgenleri için; oranı yazılır Buradan ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzerdir denir ve ABC ~ DEF biçiminde gösterilir. eşitliğinde verilen k sayısına, benzerlik oranı yada benzerlik katsayısı denir. k = 1 olan benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlar eşit […]

Yamuk Alt ve üst kenarları paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] dir.   1. Yamukta açılar [AB] // [DC] olduğundan x + y = 180° a + b = 180° Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikizkenarlık verilmiş ise de açıortay elde […]

O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede Dairenin Alanı = pr2 Dairenin Çevresi = 2pr   2. Daire Diliminin Alanı ve Yay Parçasının Uzunluğu O merkezli dairede m(AOB) = a olacak şekilde taralı dairediliminin alanı, 3. Daire Kesmesinin Alanı O merkezli dairede taralı alan, daire diliminin alanından BOA üçgeninin alanının çıkarılması ile bulunur. 4. Daire […]

ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI 1. Açıortay nedir Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açıortay denir. Yandaki şekilde AOB açısını iki eş açıya ayıran [OC ışınına açıortay denir. Açıortay üzerindeki herhangi bir noktadan açının kenarlarına çizilen dik uzunluklar eşittir. AOB bir açı, [OC açıortay m(AOC) = m(COB) |AC| = |CB| AOC ve BOC eş […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme