Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Kovalent bağdaki ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine bağ elektron çifti denir. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise ortaklaşa elektron çifti denir. Bağlayıcı bir çift elektron (-) ile gösterilir.

Mol : Avagadro sayısı ( 6,02.1023 ) kadar atom yada molekül içeren maddeye 1 mol denir.

Örnek : 1 mol HF 6,02.1023 tane HF molekülüdür. Yine bu molekülün içerisinde 1 mol H atomu (6,02.1023tane) ve 1 mol F atomu (6,02.1023 tane) vardır.

Devamını Oku »

Simya, kimya biliminin atasıdır diyebiliriz. Simyacılar tarafından keşfedilen bir çok şey daha sonraları kimyacılar tarafından kullanılmıştır.

Devamını Oku »

Maddelerin belirli bir sıcaklıkta, çözücülerde çözünme miktarları farklıdır. 100 gram çözücü içerisinde çözünebilen maksimum madde miktarınaçözünürlükdenir.Diğer bir ifadeyle,100 gram çözücü ile doygun bir çözelti elde edebilmek için çözünmesi gereken madde miktarına çözünürlükdenir.

Devamını Oku »

1- X2(g) + Y2(g) 2XY(g) + Q

Yukarıdaki tepkime dengedeyken , XY miktarını arttırmak için

I ) ortamdaki X2 derişimi
II ) kabın sıcaklığı
III) kabın basıncı
Niceliklerinden hangileri arttırılmalıdır? Açıklayınız.

Devamını Oku »

1) Aşağıdaki kelimeleri tanımlayınız-izah ediniz. a)Molarite: b) Seyreltik çözelti: c) Yarı ömür: d) Füzyon:

Devamını Oku »

sesin helyum icinde daha hizli hareket etmesinden kaynaklaniyor. Bunun sebebi de gazlar icindeki sesin hizinin, gazin yogunlugu ile ters orantili olmasidir (Aslinda, karakoku ile ters orantili). Helyum da havadan cok daha az yogun bir gaz olmasindan dolayi (uçan balonlari düsünün), helyum icinde sesin hizi havadakine göre birkaç kat daha fazladir. Ses tellerini hava yerine helyumun titresmesi ve sesin helyum içinde daha hizli ilerlemesi nedeniyle, insan sesi daha tiz bir sekilde çikar. Zaten, alinan helyum, tekrar verildikten sonra bu ses incelmesi hemen etkisini kaybeder.

Devamını Oku »

Kimyasal Tepkimeler

KİMYASAL TEPKİME

Tepkime, kimyada iki veya daha çok maddenin başka madde veya maddelere dönüştüğü hadise. Reaksiyon da denir. Kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin özellikleri kaybolurken değişik özelliklerde yeni maddeler ürün olarak ortaya çıkar. Fakat tepkimede toplam kütle değişmez.

Bir kimyasal tepkimede bağ oluşturan elektronların enerji soğurmasıyla bağ parçalanır. Bu durum yeni bağların oluşmasını mümkün kılar ve enerji açığa çıkar. Bir bağın parçalanması için gerekli olan enerji yeni bir bağın oluşmasında açığa çıkan enerjiden daha az olduğunda, bu tepkimeye ekzotermik (ısı veren) tepkime, tersi olduğundaysa endotermik (ısı alan) tepkime denir.

Konu başlıkları

1 Tepkime kabı

2 Tepkime ısısı

3 Tepkime hızı

4 Ayrıca bakınız

Tepkime kabı [değiştir]Reaktör de denir. Laboratuvarlarda veya kimya sanayiinde kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği kap veya cihazlara denir. Genellikle cam, paslanmaz çelik veya kimyasal maddelerden etkilenmeyen herhangi bir alaşımdan yapılmışlardır.

Tepkime ısısı [değiştir]Bir kimyasal tepkimede bütün maddeleri aynı sıcaklıkta tutabilmek için tepkime sistemine eklenmesi veya sistemden uzaklaştırılması gereken ısı miktarıdır. Tepkime sisteminin içinde bulunduğu kabın basıncı sabit tutulduğunda ölçülen tepkime ısısı aynı zamanda entalpi olarak bilinen termodinamik nitelikteki değişimi, yani tepkime sonucunda oluşan ürünlerin entalpisiyle tepkimeye girenlerin entalpisi arasındaki farkı gösterir. Böylece sabit basınçta tayin edilen tepkime ısısı DH sembolüyle gösterilen tepkime entalpisidir. DH negatif olduğunda tepkime ekzotermik, tersi durumdaysa tepkime endotermiktir.

Mesela,

H2 + Cl2 → 2HCl + 44 kkal

tepkimesinde tepkimeye giren H2 ve Cl2 moleküllerinde iki atomu bir arada tutan bağların koparılması enerji ister. Bu enerji sağlandığında atomlar arasındaki bağlar kopar ve atomlar yeni düzenlemeye girerek yeni bağlar (HCl bağları) oluştururken dışarıya enerji verilir. Bu tepkimede dışarı verilen enerji daha önce alınan enerjiden fazla olduğundan neticede dışarıya enerji verilmiş olur (ekzotermik tepkime). Buna karşılık;

H2 + I2 + 12,4 kkal → 2HI

Devamını Oku »

Lise 3 Çalışma Soruları
Genel Kavramlar (Sorularla Tekrar)
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 1
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 2

Lise 2 Çalışma Soruları
Kimyasal Reaksiyonlar
Artık Madde Problemleri
Atom ve Molekül Ağırlığı Hesabı
Denklemli Miktar Geçişleri
Karışım Problemleri-1

Lise 1 Çalışma Soruları
Mol Kavramı
Elektron Dağılımı-Atom
Bileşikler
Çözünürlük
Adlardan Formül Yazma
Bileşiklerin Yazılması
Düzensizlik
Homojen-Heterojen
Fiziksel-Kimyasal Özellik
Madde mi, değil mi?
Bileşiklerin Okunması
Değerlik Bulma – 1
Değerlik Bulma – 2

Asit – Baz Tepkimeleri
Bileşiğin Formülü
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 1
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 2
Bileşiklerin Sınıflandırılması – 3

Lise-3
Lise 3 Yazılı Örneği-1
Lise 3 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 1-1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 1. Dönem – 2-1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 3 Kimya Genel Örnek Yazılı Soruları

Lise-2
10. Sınıf Yazılı Örneği-1
10. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılısı
10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (A)
10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (B)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (A)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 1 Yazılı Soruları (B)
10. Sınıflar, 1. Dönem, 2. Yazılı Soruları (A-B)
Fen Lisesi, 10. Sınıflar, 1. Dönem, 2. Yazılı Soruları (A-B)
Lise 2 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 1. Dönem – 3. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 2 – 2. Dönem – 3. Yazılı (Fen Lisesi)

Fen Lisesi 1. Sınıf Sınav Örneği-1
Fen Lisesi 9. Sınıf, 2. Dönem, 2. Yazılı Soruları
Lise 1 – 1. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi) (
Lise 1 – 1. Dönem – 2. Yazılı (Anadolu Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Fen Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 1-1. Yazılı (Fen Lisesi) (
Lise 1 – 2. Dönem – 1. Yazılı (Anadolu Lisesi)
Lise 1 – 2. Dönem – 2. Yazılı (Anadolu Lisesi)


Bedava İlan Verme