Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Toplantı Tarihi :08/09/2009
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar:
Toplantı No :1

Devamını Oku »

 

http://img441.imageshack.us/img441/9838/oteleme2.jpg Devamını Oku »

ONDALIK KESİR NASIL YAZILIR?

Virgüllü olarak yazılabilen yada paydası 10 sayısının
kuvvetleri şekline dönüştürülebilen sayılara ondalık kesir yada ondalık sayı denir. Ondalıklı sayıyı kesir sayısı olarak yazmak için, sayının tamamı paya yazılır, virgülden

sonra sağda kaç tane sayı varsa, kesrimizin paydasına
 1 sayısının yanına  o kadar sıfır ilave
 edilir yani payda 10 sayısının kuvvetleri şekline dönüştürülür.Ondalıklı kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken virgüller alt alta getirilir
 daha sonra bildiğimiz toplama ve çıkarma işlemi yapılır. Ondalıklı kesirlerde çarpma işlemi
aynen yapılır virgüllerin sağında kaç tane sayı varsa sonuçtaki sayıdan sola doğru o kadar
sayılır ve virgül araya konur. Ondalıklı kesirlerde bölme işlemi yaparken normal kesire dönüştürüp
 işlemi kesirlerdeki gibi yaparız. 

23,456 = 23456/1000
1,4 + 3,5 = 4,9
74,8 – 2,5 = 72,3
5,1 . 2,8 = 14,28
3,2 : 1,3 = 32/10 : 13/10 = 32/13

A. TANIMLAR
Devamını Oku »

1) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini dik keser.yani birbirinin orta dikmesidir.orta dikme=90 derecelik kesme
cevap: 1 ve 3
2) Rasyonel sayılarda adım adım işlemler,merdiven tarzı basamaklı
5-1/5/2/1= 4/5/2/1= 4/5×1/2= 4/10= 2/5
cevap: 2/5
3) Tam sayılarda işlemler,sembol yerine sayı yazma işlemi
En büyük çıkması için pozitif olması gerekir.
(-8)x(-2)+(+3)=+16+3=+19
cevap: D şıkkı
4) Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ve yerleştirme
Aralıklar arası 1/3 birimdir.B ile C arası 0’dır.C noktası +1/3 olur.
cevap: 1/3
5) Gerçek uzunluğu ve ölçek uzunluğu
Ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk=ölçekli çizim uzunluğu/gerçek uzunluk
62m=6200cm  1/25=x/6200  25x=6200
her iki taraf 25’e bölünürse x=248cm çıkar.
cevap: 248
6) Benzerlik cisimlerin aynı oranda küçültülmesi ve büyültülmesidir.  verilen şekil 2/3 oranında küçültülmüştür.
cevap: C şıkkı
7) Alışverişte yüzde hesapları
İndirimlerde,etiket fiyatından indirim çıkarılır.
A)100-25=75  B)90-9=81  C)90-18=72
D)100X30/100=30 indirim 100-30=70 en ucuz satış
cevap: D şıkkı
8) Dairenin alanı= π.r.r
küçük dairenin yarıçapı=1 birim A=π.1.1=π
büyük dairenin yarıçapı=2 birim A=π.2.2=4π
cevap: 4
9) Yansıma simetrisi,katlama çizgisinden katlandığında üst üste gelecek.
cevap: D şıkkı
10) Dörtgensel bölgelerin alanı,pisagor bağıntısı
Karenin bir kenarını bulmak için dik üçgen oluşturulur ve pisagor bağıntısı kurulur.karenin bir kenarına a dersek,
a.a=3.3+1.1  a.a=9+1=10
karenin alanı=a.a=10
cevap: 10
11) Silindirin açık şekli ve silindirin hacmi
hacim=π.r.r.h          Ç=2.π.r
1620=3.6.6.h          Ç=2.3.6
1620=108.h            Ç=36cm
h=15cm
cevap: C şıkkı
12) Parelel doğruların bir kesenle yaptığı açılar.bu iki açı birbirini 180 dereceye tamamlar.
180-33=147
cevap: 147
13) Olasılık ve alan
olasılık=istenen alan/tüm alan
taralı alan=40.40-20.20=1600-400=1200
tüm alan=60.60=3600
o(A)=1200/3600=1/3
cevap: 1/3
14) Veri analizi. mod=en çok tekrar eden sayıdır.
tepe değer(mod)=15
cevap: 15
15) Karesel bölgenin kesilip çıkartılması sonucu oluşan yeni alan,cebirsel ifadeler,üslü ifadeler
kesildikten sonra karenin bir kenarı 6-a olur.
Alan=(6-a)x(6-a)=a.a-6.a-6.a+36
A=a.a-12a+36
cevap: D şıkkı
16) Grafik yorumlama
cevap: A şıkkı
17) Sayı örüntüleri
1.adım—6 çöp      örüntü kuralı= 5.n+1
2.adım—11 çöp     5.n+1=5.7+1=35+1=36
3.adım—16 çöp
cevap: 36
18) Koordinat düzleminde verilen noktaların yerleştirilmesi.
A(x,y)
Birinci sayılar x’dir ve yataydaki x ekseni üzerinden alınır, ikinci sayılar y’dir ve dikeydeki y ekseni üzerinden alınır.
cevap: C şıkkı

7.SINIFLAR 2008 SBS SINAVI SORULARI

Devamını Oku »

AÇI :  Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine Açı denir. Devamını Oku »

KÜMELER

A. TANIM

*

Küme, nesnelerin iyi tanımlanmış listesidir.
*

Kümeler genellikle A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir.
*

Kümeyi oluşturan ögelere, kümenin elemanı denir. a elemanı A kümesine ait ise,
a Î A biçiminde yazılır. “a, A kümesinin elemanıdır.” diye okunur.
b elemanı A kümesine ait değilse, b Ï A biçiminde yazılır. “b, A kümesinin elemanı değildir.” diye okunur.
*

Kümede, aynı eleman bir kez yazılır.
*

Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez.
*

A kümesinin eleman sayısı s(A) ya da n(A) ile gösterilir.

B. KÜMELERİN GÖSTERİLİŞİ

Kümenin elemanları aşağıdaki 3 yolla gösterilebilir.

1. Liste Yöntemi

Kümenin elemanları { } sembolü içine, her bir elemanın arasına virgül konularak yazılır.

A = {a, b, c} ise, s(A) = 3 tür.

2. Ortak Özelik Yöntemi

Kümenin elemanlarını; daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde, gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya koyma biçimidir.

A = {x : (x in özeliği)}

Burada “x :” ifadesi “öyle x lerden oluşur ki” diye okunur.

Bu ifade “x |” biçiminde de yazılabilir.

3. Venn Şeması Yöntemi

Küme, kapalı bir eğri içinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın yanına elemanın adı yazılarak gösterilir.
Bu gösterime Venn Şeması ile gösterim denir.

C. EŞİT KÜME, DENK KÜME

Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir.

A kümesi B kümesine eşit ise A = B,

C kümesi D kümesine denk ise C º D dir.

Eşit olan kümeler aynı zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit olmayabilir.

D. EŞİT OLMAYAN (FARKLI) KÜMELER

Tamamen aynı elemanlardan oluşmayan kümelere eşit olmayan (farklı) kümeler denir.

A = {a, b, c}, B = {a, b, d} ise A ¹ B dir.

A = {1, b, 7}, B = {a, 2, d, 5} ise A ¹ B dir.

E. BOŞ KÜME

Devamını Oku »

AÇI :  Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine Açı denir.

  Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine AÇININ KÖŞESİ, bu ışınlara ise AÇININ KOLLARI denir.                                                                                                 

Açılar iki şekilde okunur
                                                 

1) Işınların nokta adları alınarak:

         ABC  açısı veya  CBA  açısı

2) Sadece başlangıç noktası alınarak:

B açısı şeklinde okunur.

Bir açı, bulunduğu bölgeyi üç bölgeye ayırır; (Yukarıdaki şekildeki gibi)

1) Açının Kendisi

2) Açının Dış Bölgesi

3) Açının  İç Bölgesi

Açı ölçüsü DERECEDİR.  Açıların ölçüsünü bulmak için AÇI ÖLÇER veya İLETKİ kullanılır.


 

ÖZEL AÇILAR

1) Dar Açı: Ölçüsü 0º `den büyük ve 90º`den küçük açılara Dar açı denir.

2) Dik Açı: Ölçüsü 90º olan açıya Dik Açı denir.

3) Geniş Açı: Ölçüsü 90º`den büyük 180º`den küçük olan açıya Geniş Açı demir.

4) Doğru Açı: Ölçüsü 180º olan açıya Doğru Açı denir.

5) Tam Açı: Ölçüsü 360º olan açıya Tam Açı denir.

6) Tümler Açı: İki açının ölçüleri toplamı  90º  olan açıya Tümler Açı denir.

7) Bütünler Açı: İki açının ölçüleri toplamı 180º  ise bu açılara Bütünler Açı denir. 

8) Bir Noktada Kesişen İki Doğrunun Oluşturduğu Açılar:

    a) Komşu Açılar: Başlangıç noktaları aynı iki veya daha fazla açıya Komşu Açılar denir.

    b) Komşu Tümler Açılar: Başlangıç noktaları aynı, ölçüleri toplamı 90º olan iki farklı açıya Komşu Tümler Açılar  denir.

   c) Komşu Bütünler Açılar: Başlangıç noktaları aynı, ölçüleri toplamı 180º  olan açıya Komşu Bütünler Açılar denir.

    d) Ters Devamını Oku »

1. Okek’leri 72 olan iki sayının çarpımı 432 olduğuna göre bu sayıların toplamı en küçük kaç olabilir? A) 72      B) 64      C) 48      D) 42      E) 36 

Devamını Oku »

8.Sınıf Matematik Üçgenler

Üçgenlerle ilgili aradığınız herşeyi bulabileceğniz bir dosya. Mutlaka indirilip incelenmeli.

Devamını Oku »

6. Sınıf Matematik Olimpiyat Soruları ve Cevapları

http://www.4shared.com/file/108177792/2e5901d8/2006soru6.html

7. Sınıf Matematik Soru Bankası (1000 Soru)

http://www.4shared.com/file/78380996/e944d997/7mat.html

Devamını Oku »

8 ) SOYUT ANLAM (SOYUT SÖZCÜK)
*Duyu organlarımızın hiçbiri ile algılayamadığımız kavramların adları “soyut anlamlı” dır.
*Duygular ve metafizik ile ilgili kavramlar, soyut anlam içerir.

Devamını Oku »

sorular

Okulumuzda 9 bayan, 9 tane de erkek öğretmen vardır. Okulumuzda kaç tane öğretmen vardır?
ÇÖZÜM

Devamını Oku »

Doğal Sayılar Kümesi:

Devamını Oku »


Bedava İlan Verme