Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler
1. Okek’leri 72 olan iki sayının çarpımı 432 olduğuna göre bu sayıların toplamı en küçük kaç olabilir? A) 72      B) 64      C) 48      D) 42      E) 36 


2. 4, 5, 6 sayılarıyla bölünebilen 2 basamaklı sayıların sayısı nedir?

A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

3. 8 ile bölündüğünde 5, 12 ile bölündüğünde 9 kalanını veren iki basamaklı kaç doğal sayı vardır?

A) 6      B) 5      C) 4      D) 3      E) 2

4. 9! sayısı aşağıdakilerden hangisi ile bölünemez?

A) 12      B) 15      C) 18      D) 21      E) 26

5. 5a24b sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veriyor. Bu sayı 6 ile bölündüğünde kalan “0” dır. a’nın en büyük değeri nedir?

A) 4      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

6. (3a2b4) biçiminde yazılabilen sayılardan kaç tanesi 24 ile bölünebilir?

A) 5      B) 6      C) 7      D) 8      E) 9

7. Boyutları 6, 8 metre olan dikdörtgen biçimindeki alan karelere bölünecektir. En az kaç kare oluşturulabilir?

A) 8      B) 10      C) 12      D) 14      E) 16

8. 200<x<600 koşulunu sağlayan x tamsayılarının kaç tanesi 2 ve 3 ile bölünebilir?

A) 33      B) 44      C) 66      D) 88      E) 99

9. (4/5), (6/7), (8/9), (10/13) sayılarından en büyüğü en küçüğün kaç katıdır?

A) 36/35      B) 38/35      C) 52/45
D) 8/5         E) 7/5

10. Ardışık 10 çift sayının toplamı 1230 dur. Bu sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

A) 4      B) 6      C) 8      D) 11      E) 33

11. 6x – 3 = 4y + 1 = 7z + 4  eşitliklerinde x, y, z sayma sayılarıdır. Buna göre x+y+z nin en küçük değeri nedir?

A) 40      B) 41      C) 42      D) 43      E) 45

12. a, b, c doğal sayılardır.
x = 15a + 22 = 16b – 9 = 20c + 7 şartını sağlayan en küçük x sayısı kaçtır?

A) 247     B) 240     C) 267     D) 230     E) 227
14. 5n . 4n+1 sayısının tam bölenlerinin sayısı 110 ise n’nin değeri nedir?A) 14      B) 8      C) 6      D) 5      E) 4 


15. S = (3n.4n)/4 sayısının 40 tane tam böleni varsa S kaçtır?

A) 108     B) 144     C) 216     D) 432     E) 864

16. A.B = 256  ve  obeb(A,B) = 8  ise okek(A,B) kaçtır?

A) 8      B) 16      C) 24      D) 32      E) 40

17. Boyutları 18, 24, 48 cm olan tuğlalarla hacmi en küçük olan küp oluşturulacaktır. Kaç tane tuğla gereklidir?

A) 48      B) 72      C) 96      D) 102      E) 144

18. a<b olmak üzere, obeb(a,b) = 5,
okek(a,b) = 105 tir. Buna göre b nin değerlerinden biri hangisidir?

A) 15      B) 21      C) 25      D) 35      E) 70

19. (abc) üç basamaklı sayısı 2, 3, 4, 5 sayıları ile kalansız bölünmektedir. Bu koşula uyan kaç tane sayı vardır?

A) 12      B) 13      C) 14      D) 15      E) 16

20. İki basamaklı, 6 ile tam bölünebilen doğal sayıların toplamı kaçtır?

A) 816     B) 810     C) 784     D) 695     E) 672
sorular

Okulumuzda 9 bayan, 9 tane de erkek öğretmen vardır. Okulumuzda kaç tane öğretmen vardır?
ÇÖZÜM

Erdi’nin hikaye kitabı 17 sayfa.Erdi kitabının 8 sayfasını okudu. Erdi’nin okuyacağı kaç sayfa kalmıştır?
Gülten 13 yaşındadır.Gülten’in kardeşi Ayten Gülten’den 4 yaş küçüktür. Ayten kaç yaşındadır?
ÇÖZÜM

Ali 8 , Ayça 6 ve Ahmet 5 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır?
Özkan bayramda biriktirdiği 13 liranın 4 lirasına oyuncak aldı. Özkan’ın kaç lirası kaldı?
ÇÖZÜM

Tanerler’in bahçesinde 7 tane elma, 8 tane armut, 5 tane de kiraz ağacı var. Tanerler’in bahçesinde kaç tane ağaç vardır?
ÇÖZÜM

cevaplar:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?


A) 10 B) 15 C) 14 D) 27


2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?


A) 1 B) 2 C) -1 D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?


A) (1,4) B) (-3,5) C) (1,2) D) (0,7)

 

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?


A) 1 B) 2 C) 4 D) 8


7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?


A) 12 B) 16 C) 24 D) 30


8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6


9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?


A) 9 B) 6 C) 12 D) 5


10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.


A) 20 B) 22 C) 24 D) 26

 

CEVAPLAR :

1-B   2-A   3-C  6-A  7-C  8-D  9-A  10-D

4) A(1,2) noktasının orijine göre simetriği

kx+2y-6=0 doğrusu üzerinde ise k=?

A) -10 B) 10 C) 3 D) 2

5) A(a,-b) noktası koordinat düzleminde 3.bölgede ise B(b,-a) noktası hangi bölgededir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6) Bir esnaf %40 kar ile hesapladığı satış fiyatı üzerinden %30 indirim uyguluyor. Son durumda esnafın kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) %10 kar B) %2 zarar

C) %2 kar C) %10 zarar

7) Ahmet,Mehmet’e 250 Lira verirse paraları eşit oluyor.Paraları toplamı 800 lira olduğuna göre Mehmet’in kaç lirası vardır?

A) 150 B) 400 C) 250 D) 650

8) x+2y-m+3=0 doğrusunun orijinden geçmesi için m ne olmalıdır?

A) -3 B) 0 D) 3 D) 2

9) %20 zarar ile satış fiyatı 320 TL olan bir malın,%20 kar ile satış fiyatı ne kadardır?

A) 400 B) 460 C) 440 D) 480

CEVAPLAR:

4-A 5-A 6-B 7-A 8-C 9-D

10-D


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme