Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1. Okek’leri 72 olan iki sayının çarpımı 432 olduğuna göre bu sayıların toplamı en küçük kaç olabilir? A) 72      B) 64      C) 48      D) 42      E) 36  2. 4, 5, 6 sayılarıyla bölünebilen 2 basamaklı sayıların sayısı nedir? A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5 3. 8 ile bölündüğünde 5, 12 ile […]

sorular Okulumuzda 9 bayan, 9 tane de erkek öğretmen vardır. Okulumuzda kaç tane öğretmen vardır? ÇÖZÜM Erdi’nin hikaye kitabı 17 sayfa.Erdi kitabının 8 sayfasını okudu. Erdi’nin okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? Gülten 13 yaşındadır.Gülten’in kardeşi Ayten Gülten’den 4 yaş küçüktür. Ayten kaç yaşındadır? ÇÖZÜM Ali 8 , Ayça 6 ve Ahmet 5 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı […]

cevaplar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır? A) 10 B) 15 C) 14 D) 27 2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) -1 D) 3 3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 […]

4) A(1,2) noktasının orijine göre simetriği kx+2y-6=0 doğrusu üzerinde ise k=? A) -10 B) 10 C) 3 D) 2 5) A(a,-b) noktası koordinat düzleminde 3.bölgede ise B(b,-a) noktası hangi bölgededir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6) Bir esnaf %40 kar ile hesapladığı satış fiyatı üzerinden %30 indirim uyguluyor. Son durumda esnafın kar […]

1.Bir sayının 4/5 inin 3 fazlası aynı sayıya eşittir. Bu sayı kaçtır? a)15 b)20 c)25 d)30 2.Dörtte birinin 3 fazlası kendisine eşit olan sayı kaçtır? a)12 b)6 c)10 d)4 3.Üç arkadaş 53 tane bilyeyi birinci ikinciden 1 fazla, ikinci ise üçüncüden 2 fazla bilye alarak paylaşıyorlar. Buna göre en az bilye alan, kaç tane almıştır? […]

1. Bir mala önce %20 zam yapıp, sonra zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapılırsa, aşağıdaki sonuçlardan hangisi oluşur? A) Fiyatta değişiklik olmaz. B) %2 kar olur. C) %4 zarar olur. D) %6 kar olur. E) %8 zarar olur. 2. I. mal a liraya alınıp 2b liraya satılarak c lira zarar ediliyor. II. mal ise 2a liraya […]

1-Çevresi 76 cm olan karenin bir kenar uzunluğu kaç cm. dir? a-19 b-18 c-20 d- 22 2-Bir günde 6 saat çalışan öğrenci 84 saati kaç günde çalışır? a-14 b-15 c-13 d-12 3-Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 86 ise bölünen sayı en çok kaç olur? a-602 b-608 c-596 d-600 4- ax8= 72 ise ‘a’ yerine […]

1.)A. Şeması verilen küme nasıl kümedir? O A.)Elemansız küme B.)Boş küme C.)Bilinmeyen küme 2.) Eleman sayıları aynı olan ve aynı elemanlardan oluşan kümelere ne denir? A.)Eşit kümeler B.)Aynı kümeler C.)Denk Kümeleri 3.) 16,19 – 25,28 – 34,37 Yukarıda verilen sayı dizisinde boş bırakılan yerlerde hangi sayılar gelmelidir? A.)22,31 B.)23,29 C.)21,30 4.) 70 kalemi %10’u kaç […]

1-) 4 ile 9 arasındaki doğal sayıların kümesi kaç elemanlıdır? a) 3 b) 4 c)5 d) 6 2-) 35 öğrencisi olan 3 / A sınıfında 6 öğrenci gözlük takıyor.Gözlük takmayan öğrencilerin kümesi A ise ,A kümesi kaç elemanlıdır? a) 19 b)29 c)28 d)26 3-) 3584 sayısındaki rakamlardan sayı değeri en küçük olan hangisidir? a) 3 […]

1-)40 sayısının 3/4 ünün 3 fazlası hangi sayıdır? a)34   b)33   c)32    d)30 2-)’7007’ sayısındaki rakamlar kümesinin elaman sayısı kaçtır? a)4    b)3    c)2     d)7 3-) 7534 sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır? a)7512    b)7515    c)7519    d)7516 4-) 5 yüzlük,3 onluk,6 binlik,1 birlikten oluşan sayı kaçtır? a)6531 b)3651 c)6513 […]

A Kitapçığı Matematik testi


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme