Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

D vitamininin başlıca kaynağı, güneş ışınlarıdır. Güneşlenme ile günlük gereksinimin yüzde 80?i karşılanır. En çok yağlı balıklar, karaciğer, yumurta sarısı, peynir, tereyağı, süt ve mantarda bulunur.

Devamını Oku »

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.
Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?
A) Haklarını
B) Özgürlüklerini
C) Sorumluluklarını
D) Düşüncelerini

2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla
olur?
A) Avrupa
B) Türkiye
C) Dünya
D) Marmara Bölgesi

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.
A. Yükseltisi
B. Ekvatora Uzaklığı
C. Bulunduğu Kıta
D. Denizlere göre Konumu

4.
I. 1/ 2.500.000
II. 1/4.000.000
III. 1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?
A. I,II,III
B. II,I,III
C. II,III,I
D. III,I,II

5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?
a- Çok güzel bir araban var.
b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.
c- En sevdiğim renk beyazdır.
d- Bence o, seni sevmiyor
Devamını Oku »

I. Dünya Savaşı veya Birinci Cihan Harbi, 28 Temmuz 1914 tarihinde Avrupa’da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle “Dünya Savaşı” olarak adlandırılmıştır. 1914’te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk dünya savaşıdır. I. Dünya Savaşı Avrupa’da ittifak veya merkezi devletler diye adlandırılan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ile itilaf devletleri diye adlandırılan İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD önderliğindeki diğer başka devletler arasında gerçekleşmiştir. Savaşa sonradan Japonya,Yunanistan,Sırbistan ve Romanya da katıldı. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur.
Savaşı itilaf devletleri kazanmıştır.

NEDENLER:

Milliyetçilik düşüncesi özellikle 20. yüzyılın başlarında etkisini göstermeye başlamıştır. 1815 yılında Avrupa’ya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre de güçler dengesi kurulmuştur. Özellikle 1870 Sedan Savaşı ile Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması ve bu devletlerin girişimlerde bulunmaları Viyana Kongresi statüsünü ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir.

Devamını Oku »

 

İnsanların sahip oldukları bilgileri, duyguları ve düşünceleri çeşitli yöntemler kullanarak başkalarına aktarmalarına iletişim denir.

BAŞLICA İLETİŞİM YOLLARI:

1-SÖZLÜ İLETİŞİM:  Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.
2-YAZILI İLETİŞİM: Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir.
3-HAREKETLERLE İLETİŞİM: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz veya Beden dili ile iletişim de denilebilir. Hareketlerle iletişim sağlarken insanlarla aynı kültürden olmamız gerekir.Aksi takdirde yapacağımız hareketlerin yanlış anlaşılması kaçınılmazdır.Bu tür iletişim yolunu genellikle işitme engelli insanlarımız kullandığı gibi işitme problemi olmayan insanlarımız da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana başımızı sallamamız gibi .

ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN TEMEL ŞARTLARI:

1-Bireyin Kendini Tanıması: Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.
İlim, ilim bilmektir, İlim, kendin bilmektir, Ya kendin bilmezsen, Bu nasıl okumaktır? (YUNUS EMRE)

2-Etkili Anlatım: Karşımızdaki insanlarla konuşurken;
-Yorgun bir şekilde topluluk önüne çıkmamalıyız,
– Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız,
– Dinleyici ile göz teması kurarak onun zihnine ve gönlüne girmeye çalışmalıyız, ona pozitif enerji vermeye çalışmalıyız,
Devamını Oku »

1-Cumhurbaşkanı
2-Başbakan
3-Genelkurmay Başkanı
4-Milli Savunma Bakanı
5-İçişleri Bakanı
6-Dışişleri Bakanı
7-Adalet Bakanı
8-Kuvvet Komutanları (Kara,Deniz ,Hava ve Jandarma komutanları)
9-Başbakan Yardımcılarından oluşur.
Gündemi; Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı’nın önerileriyle Cumhurbaşkanı belirler.
Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Başbakan toplar.

1- Orta Asya Türkleri genel olarak Gök Tanrıya
inanırlar, ölüleri için de tören düzenlerlerdi. Ölen
kişinin atı, silahı ve çok sevdiği eşyaları
beraberinde mezara bırakılırdı.

Devamını Oku »

5.sınıf 6.ünite
DEĞERLENDİRME SORULARI:
• Peygamber kime denir?
• Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? Belirtiniz.
• Allah hangi dönemlerde peygamberler göndermiştir? Anlatınız.
• Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Açıklayınız.
• Peygamberlerin güvenilir olma niteliği hakkında bilgi veriniz.
• İlk ve son peygamberlerin adlarını söyleyiniz.
• Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığıyla göndermiştir? Açıklayınız.
• İnsanlara peygamberlerden gelen mesajlar hangi konuları içermektedir? Söyleyiniz.
• Peygamberler niçin insanlardan seçilmiştir? Belirtiniz.
• Peygamberlerin nitelikleri nelerdir? Sayınız.
• Hz. Muhammed’in güvenirlilik niteliği hakkında bilgi veriniz.
• Kuranda adı geçen peygamberlerden on tanesinin adını söyleyiniz.

7.Sınıf Sosyal bilgiler etkinlikleri

7. Sınıftaki Sosyal Bilgiler etkinliklerinin tamamı tek dosyada. Mutlaka indirmelisiniz.

Devamını Oku »

İNSAN ve MİLLET SEVGİSİ , .
Atatürk’ün özelliklerinden biri de İnsan sevgisidir. Bu sevgi sadece kendi milletini sevmeyi, diğer millet­leri hor görmeyi gerektiren bir sevgi değil, aksine tüm milletleri sevmeyi ve onlara saygı duymayı gerektiren asil bir duygu idi. Bu anlayış iledir ki, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi İle bütün insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını istemekdedir.
Her Önder, milletini sever, onu yükseltmeyi amaç edinir. Ancak, Atatürk kadar milletine tutkun Önder az buiunur. Atatürk’ün, milletine oian sevgisi ve güveni sonsuzdu. “Benim için en büyük ödül, milletin en ufak beğenme ve değer vermesidir.” diyordu.

Milliyetçilik İlkesi: Ulusal birlik ve beraberliğimizin yapı taşlarından biridir. Milliyetçilik İlkesi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok öenmli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, kendini aynı ulusun üyeleri kabul eden kişilerin, o ulusu yükseltme ve kardeşçe bir arada yaşama istekleridir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre milliyetçilik (Ulusçuluk), bir vicdan, bir hissiyat işidir. Dini, dili, ırkı veya mezhebi ne olursa olsun, kendini Türk gören Türk hisseden ve Türk olarak yaşamak isteyen her kişi Türktür. Atatürk bunu “Ne mutlu Türküm diyene!” diyerek vurgulamıştır. Dikkat edilirse “Ne mutlu Türk olana” değil “Ne mutlu Türküm diyebilene..!”

TEST 1

1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir. Devamını Oku »

1) Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir?

Devamını Oku »

ÜNİTE 1:Devlet,Demokrasi,Anayasa,Vatandaşlık,Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları Devamını Oku »

  1. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları

    Devamını Oku »

Derebeyliklerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin zayıflamasına neden olmuştur ? Devamını Oku »


Bedava İlan Verme