Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti. Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? A) Haklarını B) Özgürlüklerini C) Sorumluluklarını D) Düşüncelerini 2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? A) Avrupa B) Türkiye C) Dünya D) Marmara Bölgesi 3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya […]

1- Orta Asya Türkleri genel olarak Gök Tanrıya inanırlar, ölüleri için de tören düzenlerlerdi. Ölen kişinin atı, silahı ve çok sevdiği eşyaları beraberinde mezara bırakılırdı. Göçebe bir hayat yaşamalarına karşın, ölülerine bu derece değer vermeleri, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? A) Ölümden sonraki yaşama inanışlarına B) Ekonomik yönden gelişmiş olmalarına C) Ölenin eşyalarını, kullanma alışkanlıklarının bulunmayışına D) […]

5.sınıf 6.ünite DEĞERLENDİRME SORULARI: • Peygamber kime denir? • Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı nedir? Belirtiniz. • Allah hangi dönemlerde peygamberler göndermiştir? Anlatınız. • Peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Açıklayınız. • Peygamberlerin güvenilir olma niteliği hakkında bilgi veriniz. • İlk ve son peygamberlerin adlarını söyleyiniz. • Allah mesajlarını niçin peygamberler aracılığıyla göndermiştir? Açıklayınız. • İnsanlara peygamberlerden […]

TEST 1 1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.  A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konum CEVAP:A 2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur? A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa. CEVAP:B 3. Selçuklularda gelirleri […]

1) Sanayi İnkılâbı hangi olayla başladığı kabul edilmektedir? A-Telefonun bulunması B-Buharlı makinenin bulunması C-Radyonun bulunması D-Tüfeğin icadı 2) Hangi maddenin enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanılması Sanayi İnkılabında yeni bir dönem açmıştır ? A)Kömür B) Petrol C) Odun D) Doğalgaz 3) Sanayi Devrimi sonrası en çok sömürgeye sahip ülke hangisidir ? A)Almanya B) Fransa C) İtalya […]

ÜNİTE 1:Devlet,Demokrasi,Anayasa,Vatandaşlık,Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları HEDEF :Devlet,demokrasi,anayasa,vatandaş,vatandaşlık hakları ve sorumlulukları ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. DAVRANIŞ 7:Sivil toplum kavramının ne anlama geldiğini söyleme/yazma. SORU:Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçları arasında yer almaz ? A)İnsan haklarının ihlalini engelleme B)İnsan haklarını gündeme getirme C)Devlete karşı toplumu yönlendirme D)Kamuoyunu bilinçlendirme DOĞRU YANIT: C TAHMİN ZORLUĞU: 5 2.ÜNİTE […]

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakları mızdandır? a)insanlar    b)yıldızlar c)madenler   d)fabrikala   2.     Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki suları kirletmez ? a)su içinde yaşayan canlılar b)atık sular c)sanayi atıkları d)hava kirliliği 3.   Her türlü bilgi toplama ve haberleşme araçları ile donatılmış olarak,uzayda bu- lunan uydumuzun adı nedir? a)Telekom b)Türkcel      c)Türksat d)Uzaysat 4.   Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluş- turmada etkili […]

–Derebeyliklerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin zayıflamasına neden olmuştur ? a ) Kilise ve papalığın b ) Sosyal sınıflaşmanın c ) Merkezi krallıkların d ) Feodal rejimin   2-Osmanlı Devletinde duraklamanın belirtileri en fazla aşağıdakilerden hangisinde hissedilmiştir ? a ) Ordunun savaş gücünde b ) Güzel sanatlarda c ) İmar ve bayındırlık faaliyetlerinde d ) Şehirleşmede   […]

1.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.  A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konum CEVAP:A 2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur? A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa. CEVAP:B 3. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi […]

1- Yeryüzündeki bir noktanın ekvatora en yakın uzaklığının açı olarak değerine ne denir? A)Boylam   B)Enlem   C)Saniye   D)Dakika   2- .Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş’in tam önüne geldiği andır. Bu anda o boylam üzerinde bulunan yerler için saat 12:00 olarak kabul edilir. Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir? A)Ulusal Saat  […]

AÇIKLAMALAR: AÇIKLAMALAR: 1. Sınav süresi 40 dakikadır. 2.Başarılar dilerim. SORULAR 1-Kırımı alınmasının sonuçlarından iki tanesini yazınız 2-İstanbul’un fethinin nedenlerinden iki tanesini yazınız. 3-İstanbul’un fethine karşı Bizanssın a1dığı tedbirleri yazınız. 4-İstanbul’un fethinin sonuçlarından iki tanesini yazınız.. 5-Osmanlı Devletinin Karadeniz’deki aldığı yerleri yazınz. 6-İnebahtı deniz savaşı kimler arsında yapılmıştır Sonuçlarından iki tanesini belirtiniz. 7-Kapitülasyonlar ne demektir? Kapitülasyonlar […]

2008 -2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …… İLKÖĞRETİM OKULU İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILISI AÇIKLAMALAR: 1.Her sorunun değeri sorunun sonundaki ayracın içinde verilmiştir. 2.Sınav süresi 40 dakikadır. 3.Başarılar dilerim. SORULAR: 1. Çağdaşlaşma ve uygarlık hangi öğeleri içine alır? (20) 2. Siyasi alanda yapılan inkılaplar hangileridir, yazınız? (10) 3. Çok partili […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme