Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Türkler, dünyanın en eski, asil, büyük devletler kurup, pek çok ünlü şahsiyetler yetiştiren medenî milletlerinden biridir. Türkler, Nuh peygamberin oğullarından Yâfes’in Türk adlı oğlunun neslindendir. Tarihî şahıs, boy ve millet adlarının oluşumuna göre, Türk kelimesinin aslı “türümek” fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında “türük” ve nihayet hece düşmesiyle “Türk” kelimesi ortaya çıkmıştır. […]

1. CUMHURİYETÇİLİK Temeli cumhuriyet yönetimine dayanır. Yani bu ilkeye millet iradesi egemen kılınarak millet kendi geleceğine kendisi karar verme yetkisine sahip olur. Cumhuriyetçilikte toplum yönetim için değil,yönetim toplum için vardır. Cumhuriyetçiliğin bütünleyici ilkesi Milli Egemenliktir. Atatürk’ün taviz vermediği iki ilkeden biridir. Diğeri laikliktir. 2. MİLLİYETÇİLİK Milliyetçilik öncelikle millet gerçeğine dayanır. Milliyetçilik, kişinin ait olduğu milletin […]

Güneydoğu Anadolu’dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya Verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması gibi nedenlerden dolayı sık sık istila ve göçlere sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan medeniyet bu bölgede gelişmiştir. SÜMERLER – MÖ 4000 yıllarında doğudan (Ön Asya’dan) Aşağı Mezopotamya’ya gelerek […]

Fransız İhtilali’nin Nedenleri 1756-1763′teki Yedi Yıl Savaşları’nda İngilizler ile savaşan Fransızlar’ın İngiltere’deki meşrutiyet yönteminden etkilenmesi. Amerika Bağımsızlık Savaşı’nı destekleyen Fransızlar’ın, İnsan Hakları Bildirisi’nden etkilenmesi. Fransa’da mutlaki krallığın uyguladığı baskı rejimi nedeniyle özgürlük ve eşitlik ortamının olmaması. Devlet yönetiminde soyluların geniş ayrıcalıklara sahip, halkın ise kralın emirlerine körü körüne itaat eden durumunda olması. Devlet çıkarlarına ters […]

Kristofer Kolomb’un (1492) keşfinden sonra İngilizler bölgede sömürge oluşturmuştu. XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren İngilizler kıyılardan içe doğru ilerledi. Buralara Avrupa’dan gelen göçmenler yerleştirildi. İngiltere parlamentosu Yedi Yıl Savaşları’nda bozulan ekonomisini toparlayabilmek amacıyla kolonilerden aldığı vergiyi artırdı. Koloniler, İngiliz parlamentosunda temsil hakları olmadan vergi ödemeyeceklerini bildirdi. İngiliz mallarını protesto eden koloni halkı, Boston limanına gelen İngiliz […]

Haçlı Seferleri’nin Nedenleri Dinsel Nedenler Hıristiyan Avrupa’nın, Hıristiyanlık’ın kurucusu ve peygamberi Hz. İsa’nın doğduğu bölge olan Kudüs ve çevresini Müslümanlardan geri almak istemesi. Papa’nın seferler sonucunda otoritesini artıracağını düşünmesi. Cluny Tarikatının çalışmaları. Ekonomik ve Sosyal Nedenler Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi İpek ve Baharat Yolu’nun Müslümanların eline geçmesi. Hıristiyanların Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi. Haçlı […]

Almanya’da Reform Hristiyanlık, XVI. yüzyıla kadar Avrupa’da Katoliklik ve Ortodoksluk olmak üzere iki mezhebe ayrılmıştı. Orta Çağ’dan itibaren Katolik Kilisesi giderek bozuldu. Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler ve Rönesans ile birlikte kilise ve papaya güven sarsıldı. Hümanizm sayesinde, Hritiyanlığın kaynağı olan İncil’in özüne dönüş başladı. Matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla iletişim kolaylaştı, İncil tabu olmaktan çıkarak başta Almanca […]

Rönesans’ın Nedenleri Orta Çağ’ın sonlarından itibaren kültür ve sanattaki ilerlemelerin XV. ve XVI. yüzyılda olgunlaşması. Yeni Çağ’ın başlarında bulunan matbaa sayesinde yeni buluş ve düşüncelerin tüm Avrupa’ya yayılması. Coğrafi Keşifler ile birlikte dünyayı tanıyan Avrupa’da sanattan ve edebiyattan büyük zevk alan bir sınıfın doğması. Bu dönemde birçok dahi insanın yetişmesi. Rönesans Rönesans, coğrafi konumu itibariyle […]

Sanayi Devriminin Nedenleri XVI. yüzyılda Avrupa’da Rönesans ile başlayan bilimsel gelişmeler peşinden teknik gelişmeleri getirdi. Bilim ve teknik araştırmalara hükümetler önemli sermayeler ayırdı. Coğrafi Keşifler sonunda ticaretin gelişmesi, sömürge imparatorluklarının kurulması ile Avrupa’da sermaye birikimi oluştu. Sanayi Devrimi; 1690′dan itibaren kullanılmaya başlanan buhar gücü sayesinde üretimin, ulaşımın ve tekniğin gelişmesi sonucu dünyada yaşanan değişime verilen […]

Avrupa’da 1805 – 1815 tarihleri arasında meydana gelen Napolyon Savaşları sonunda Avrupa Devletleri bozulan sınırları ve siyasi dengeyi yeniden düzenlemek amacıyla Viyana’da bir kongre düzenlediler. Kongreyi Rusya, Avusturya, İngiltere ve Prusya yönetti. Osmanlı Devleti katılmadı. Kongre sonunda imzalanan antlaşma ile, Avrupa’nın yeni haritası çizilirken ulus, dil ve din unsurları dikkate alınmadı. Viyana Kongresi’ne katılan devletler […]

GİRİT MEDENİYETİ – Ege medeniyetinin temelli olmuştur. – MÖ 3 binde küçük devletler kurulduğu bilinmektedir. – MÖ 2 binde siyasi ve kültürel gelişme göstermiştir. – Adada en önemli saray Knosos sarayıdır. – Girit ile Mısır arasında ticaret gelişmiştir. – Girit’te iki yazı kullanılmış(A okunamamış, B okunmuş) – MÖ 2000 yılının ortalarında bu uygarlık yıkılmıştır. – […]

Abdullah: Allah (cc)’ ın kulu Âbid: Kulluk eden, ibadet eden Âdil: Adaletli Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş Ahsen: En güzel Alî: Çok yüce Âlim: Bilgin, bilen Allâme: Çok bilen Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan Beşir: Müjdeleyici Burhan: Sağlam delil Cebbâr: Kahredici, gâlip Cevâd: Cömert Ecved: En iyi, en […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme