Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Tarihin bilimsel tanımını yapınız? 2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz? 3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız? 4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz? 5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır? 1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır. 2- Olgu, bilimsel […]

Tarih 10.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir?Yazınız. 5-Tahtı […]

Tarih Dersi 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı SORU 1- …………………………………..olayları …………………………………. bildirerek ………………………………….ilşkisi içerisinde …………………….dayanarak ………………………..olarak anlatan bilimdir. .(10 PUAN) SORU 2- Bir tarihi bilgi değişebilir mi? Örneklerle açıklayınız. .(10 PUAN) SORU 3- Miladi ve Hicri takvimi kaşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız. .(10 PUAN)

  1.Osman Bey zamanında fetih hareketleri aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde yoğunlaşmıştır? A) Anadolu Beylikleri B) Bizans C) Balkanlar D) Ege adaları(1995-DPY-A) 2.Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir? A) Aşiret toplumundan devlet hayatına geçildiğini B) Dine bağlı bir devlet kurulduğunu C) Anadolu […]

1) Türklerin Orta Asya’ dan göç etmeleri, yer değiştirmeleri her zaman kolay olmamıştır. Göçler sırasında karşılaşılan zorluklar ve bazen savaşlar, her Türk’ ü tehlikeye göğüs gerip, her an bir ölüm – kalım mücadelesine hazır hale getirdi. Bu bilgilere göre göçler Türkler üzerinde hangi yönde etkili olmuştur? A) Teşkilatçılıklarında B) Hayvancılıkta ilerlemelerine C) Gittikleri coğrafyada hakimiyet […]

. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SORULARI 1.             Kültür nedir? Açıklayınız. 2.             Eğitimin toplumsal işlevleri nelerdir? Açıklayınız. 3.             Kültürün özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 4.             Dikey ve yatay hareketlilik ne demektir? Örnekle açıklayınız. 5.             Toplumsal kurumların ayırıcı özelliklerini maddeler halinde yazınız. 6.             Köyden kente göç nedenlerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız. 7.             Az gelişmiş, […]

AD: NO: SOYAD: SINIF: 1)Aşağıdakilerden hangisinde I.olay II.olay üzerinde etkili olmamıştır? I.olay II.olay A)M.Ali Paşa İsyanı Hünkar İskelesi Antlaşması B)Kutsal yerler sorunu Kırım Savaşı C)Edirne Antlaşması Yunanistan’ın kurulması D)Duyun-u Umumiyenin Kapitülasyonların Kurulması kaldırılması E)Berlin Antlaşması Ermeni sorunun gündeme gelmesi 2)Berlin Antlaşmasında I:Romanya II.Karadağ III.Sırbistan IV.Bulgaristan Devletlerinden hangileri Osmanlı Devletinden bağımsızlıklarını kazanmıştır. A)I ve II B)I […]

AD,SOYAD: NO: ………… LİSESİ 2007/2008 ÖĞRETİM YILI TARİH III DERSİ 11 S SINIFI II. DÖNEM III. YAZILI SINAVI 1. Mohaç Savaşının (1526) sonuçlarını yazınız. 2. Preveze Deniz Savaşının(1538) sonuçlarını yazınız. 3. Sokullu Mehmet Paşa tarafından ortaya atılan Don-Volga Kanalı projesiyle amaçlananlar nelerdi? Yazınız. 4. Kapıkulu Ordusu hakkında bilgi veriniz. 5. Osmanlı Devletinin Duraklamasının dış nedenlerini […]

9.SINIFLAR,TARİH DERSİ II. DÖNEM, II. YAZILI SINAV SORULARI (A) Adı Soyadı: Sınıfı: No: 1) Bir tarihi olayın değerlendirilmesinde I.Olayı meydana geldiği dönemin şartlarına göre değerlendirmek II.Olayı günümüzdeki bazı olaylarla karşılaştırmak III.Olayı farklı kaynaklara dayanarak incelemek Yargılarından hangilerine önem verilmesi objektif bir yaklaşım sergilenmesini sağlar? A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III E)II […]

TARİH II DERSİ II. DÖNEM II. YAZILI SINAV Adı ve Soyadı: Numarası : 1. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeyemeyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti’nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır. Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki özeliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir? A) Anayasal düzene geçmesinin B) Bağımsız olmasının C) Merkeziyetçi olmasının D) Padişahın Halife […]

1)Aşağıdakilerden hangisi Haçlıların saldırı gücünün kırılmasına ve Türklerin Avrupa’ya yürümesine yol açan bir savaştır? A)Varna B)Niğbolu C)I.Kosova D)Maltepe E)II.Kosova 2) Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale’deki başarımızın sonuçlarından biri değildir? A)M.Kemal içte ve dışta tanındı. B)I.Dünya Harbi iki yıl uzadı. C)Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı. D)Bulgaristan ittifak grubuna katıldı. E)İtalya itilaf grubuna katıldı 3)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Haçlı seferi niteliği […]

1. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde, Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür. Emeviler dönemindeki bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Hukuk alanında ilk örgütlenmenin başlamasına B) Siyasi kargaşaların doğmasına C) Kur’an nüshalarının eyaletlere gönderilmesine D) Değişik kültürlerden insanların bir arada yaşamasına E) Arap Yarımadasında İslamiyet’in yayılmasına (1995) 2. İslam […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme