Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED)
Kendi bünyesindeki öğrencilere burs vermekte, burslar hazırlık ile dört yıllık eğitim süresince veriliyor .Başarı bursunun devam edebilmesi için, dönem not ortalamasının 3,00 ya da üstü olması zorunluluğu var.

Tel : 0212 2577385

Çağdaş Eğitim Vakfı

Öğrenci başarısı devam ettiği sürece verilen burslar için her hafta yapılan toplantılarda, hafta içinde yapılan başvurular değerlendiriliyor.

Tel: 0212 256 0268

Dr. Nejat S. Eczacıbaşı Vakfı

Vakfın yalnız müzik alanında verdiği bu bursun miktarı, ülke, okul ve gereksinimlere göre tespit ediliyor. Gençlerin sanat, kültür ve bilimsel araştırmalarına destek veren vakıf, mastır ve doktora düzeyinde de burs veriyor. Başvurular Mayıs-Temmuz aylarındadır.

Tel : 0212 281 0880

EKVA / Ali Ekinci Vakfı

Ekinciler Holding A.Ş.’nin kurduğu vakıf, holdingden bağımsız çalışıyor. Dört yıldır başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan toplam 100 üniversite öğrencisine burs veriyor. Başvurular her öğretim yılı başındadır.

Tel: 0212 881 3417.

ENSAR Vakfı

1979 yılından beri karşılıksız burs veriyor. Şu anda 700 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi burs alıyor. Anadolu şubelerinden referanslı gelen öğrencileri tercih ediyor.

Tel: 0212 513 0309 – 513 0990.

Galatasaray Eğitim Vakfı

Galatasaray üniversitesi öğrencilerine ve herhangi bir üniversitede okuyan Galatasaray Lisesi öğrencilerine burs veriyor. Bursun tek şartı başarı. Burs öğrencinin eğitim süresindeki başarısı devam ettikçe sürüyor. Geri ödeme koşulu olmayan bursun bitiminde vakfın istediği, bursiyerin meslek sahibi olduktan sonra diğer gençlere gücü oranında destek olması. Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasındadır.

Tel : 0212 293 4310

Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

Üniversiteyi derece ile kazanan ve maddi katkıya ihtiyaç duyan öğrencilere verilen burslar geri ödemeli. Bursla eğitimini tamamlayan gençler meslek sahibi olduktan sonra, aldıkları burs miktarını taksitler halinde ve faizsiz olarak, yeni yetişen gençlere katkıda bulunulması amacıyla vakfa yatırıyorlar geri ödemeler peşin yapıldığında yüzde 50 indirim sağlanıyor. Yılda yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı burslar ders yılı süresince dokuz ay boyunca ödeniyor. Burs için başvuracak adaylarda çeşitli puan türlerine göre belli bir barajın üzerinde ÖSS puanı kazanmaları isteniyor. Ayrıca öğrencilerin, üstün başarıları nedeniyle aldıkları burs ve krediler haricinde başka bir kurum ve kuruluştan burs veya kredi almamış olmaları gerekiyor. Başvurular her yıl eylül ayında başlayıp ekim ayı ortasında sona erer.

Tel:0312 351 5644

Milli Eğitim Vakfı

Burslar MEB’in merkez ve taşra teşkilatında görevli öğretmen ve memurlar ile, bu görevlerden emekliye ayrılanların çocuklarına ve M.E.V.’nın orta öğrenim bursundan faydalanıp, yüksek öğrenim hakkı kazanan öğrencilere verilmektedir.

Tel : 0312 432 0237

Osman Gazi İlim ve Kültür Vakfı

Yüksek öğrenim öğrencilerine yardım yapılmaktadır.

Adres : Osman gazi cad. Tek sk. No 18 Bursa

O.D.T.Ü. Vakfı

O.D.T.Ü. de okuyan fakir öğrencilere burs verilmektedir.

O.D.T.Ü. Prof. Dr. Mustafa M. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

Vakıftan bir öğrenciye verilecek bursun aylık tutarı ve bu bursu alacak öğrenci sayısı bir önceki yılın özelliklerine göre mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Başvuru: her yılın Ekim ayı sonuna kadar vakıf başkanlığına veya O.D.T.Ü. kayıt kabul müdürlüğüne kredi istem dilekçesiyle başvurmaları gerekir.

Genel Müd.: Billur sk. No: 13/5 Kavaklıdere /Ankara

Tel: 0312 426 1068 – 426 1069

Eğitim: Gençlik cad. Bitiştiren sk. No: 30 Anıttepe/ Ankara

Tel: 0312 230 7113 – 230 8304

Prof. Bedii ve Prof. Fevzi Beyzioğlu Kardeşler Vakfı

İstanbul hukuk ve İstanbul iktisat fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : İstiklal cd. No: 311 Kat 5 Beyoğlu / İstanbul

Prof. Tahir Taner Vakfı

İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs verilir.

Adres: Abideyi Hürriyet cad. No: 175 Tan apt. Şişli / İstanbul

Sağlık ve Eğitim Vakfı

Önceliği Tıp fakültesi öğrencilerine tanımış olup öğrencinin başarı ve ihtiyaç durumu diğer tercih sebepleridir.

Başvuru tarihi Ağustosun ilk haftasıdır.

Tel: 0212 512 1878

Samsun İlim ve Kültür Tanıtma Vakfı

Ankara’da bir yüksek öğretim kurumunda okumakta olan Samsunlu öğrencilere karşılıksız burs verilir.

Başvuru Tarihi: ekim ve haziran aylarında yapılır.

Adres: Necatibey cad. 13/4 Sıhhiye / Ankara

Tel: 0312 230 5598

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Maddi imkanı zayıf başarılı ve belirli bir başarı düzeyinin üstündeki öğrencilere burs veriyor. Herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Öğrencinin başarısı devam ettiği sürece verilen burs faizsiz olarak geri ödemelidir. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekir.

Adres : Konur sk. No: 39/1 Kızılay / Ankara

Tel: 0312 441 9705

Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu SİVAS

Siyasal Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı

Vakıf siyasal bilgiler fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim ve araştırma bursu sağlamayı ve imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaçlamaktadır.

Adres : Ambarlar Yolu cad. Merkez iş hanı 12/28 Sıhhiye / Ankara

Tel : 0312 229 9527

Sosyal Demokrasi Vakfı

Burs ücreti ekim haziran döneminde aylık olarak ödenir.

Tel : 0212 293 8443

Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı

001 öğrenci yardım fonu. Bu fondan maddi güçten yoksun gençlere tahsillerine devam edebilmeleri ve hayata atılmaları için burs verilmektedir.

Adres : Necatibey cad. 27/8 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 229 9381 – 231 2786

Şefkat Vakfı

Üniversitede okuyan fakir ve yetim öğrencilere burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır.

Adres : Havlucular sk. No: 11 Fatih / İstanbul

Tel : 0212 522 4338

Teknik Eğitim Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlanır.

Adres : Sultanbulhamam Saka Mehmet sk. Mermerci han Eminönü / İstanbul
Tel: 0312 417 9931

Tıp Fakültesi Vakfı

İstanbul tıp fakültesi öğrencilerine verilmektedir.

Adres : Tıp fakültesi Dekanlığı İstanbul

Türk Eğitim Vakfı

Üniversite öğrencilerine lisans yüksek lisans doktora ve araştırma bursları vermektedir. Burs ilanı ilgili eğitim kurumlarına gönderilir. Burs alacak öğrenciler ekim-kasım ayında kendi öğretim kurumlarına müracaat ederler. Bursiyerlerin seçimi öğretim kurumlarında öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Burs alacak öğrencilerde aranan şartlar başarılı olmaları başka bir kurumdan burs veya kredi almamaları ve maddi desteğe ihtiyacı olmalarıdır

Adres : T.E.V. Eğitim müd. Büyükdere cad. TEV Kocabaş işhanı no 111 kat 8 Şişli / İstanbul

Tel : 0212 274 5260 / 10 Hat

Türk İş – İşçi Eğitim Vakfı

Üniversitede okuyan işçi çocuklarına yardım ve burs verilmektedir.

Adres : Bayındır sk. No : 10 Yenişehir / Ankara

Türk Petrol Vakfı

Tıp veya teknik fakültede okuyan öğrencilere öncelik verilir. Müracaatlar 1-20 ekim tarihlerinde kabul edilmektedir.

Adres : Galatasaray Yeni Çarşı Vakıf hanı no : 2022 Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0212 143 0216

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı

Ziraat fakültesinde okuyan başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerden 20 kişiye karşılıksız burs verilir.

Başvuru için vakıftan başvuru formu almalıdır. Müracaat ekim ayında yapılır.

Adres : Sakarya cad. No: 30 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 433 6909

Türkiye Diyanet Vakfı

Vakıf personeli ile diyanet işleri başkanlığı personelinin üniversitede okuyan çocuklarına, yabancı uyruklu öğrencilere burs vermektedir.

Adres : T.D.V. genel müd. Ankara

Tel : 0312 417 0874

Türkiye Kızılay Derneği

Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere üç ay süre ile ve başarıları devam ettiği sürece verilmektedir. Başvurular eylül ayında tüm Kızılay şubelerine yapılmaktadır.

Tel: 0312 430 2300

Türkiye Milli Kültür Vakfı

Lisans ve yüksek lisans doktora öğrencilerine burs verilir.

Tel : İstanbul ( Gnl. Mrkz.) 0212 526 2737 – 513 2417

Ankara 0312 425 4882 – 417 0180

Türkiye Tabipler Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : Sağlık sk. No:21 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 431 4565

Türkiye Yardımseverler Derneği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs yardım ve barınma imkanı

Adres :

Beyoğlu : Galip Dede cad. no: 48 Tünel

Tel : 0212 143 1972

Kartal : Bağdat cad. Dizdar han No: 32

Büyükyalı : tel : 0212 366 9142

Bakırköy : Demet sk. Çamlık 3/1 Yeşilyurt / İstanbul

Tel : 0212 573 39 83

Kadıköy : Yoğurtçu Parkı cad. Navisaray apt. No: 16/1

Tel : 0212 336 4520

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Türkiye’deki tüm üniversiteler için burs programı uygulanmaktadır. Yüksekokulların inşaat ve tekstil dışındaki tüm mühendislik bölümü öğrencileri ile işletme ve ekonomi dallarında eğitim gören gençler vakfın burslarından yararlanabiliyor.

Yurtkur Vakfı

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır. Müracaat için kredi yurtlar kurumunu yurtlarında kalan öğrenciler yurt müdürlüklerine, diğer öğrenciler vakıf merkezine başvurulmalıdır.

Başvuru kasım ve aralık ayında yapılır.

Adres : Mithatpaşa cad. No: 54 / 11 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 431 3670 – 431 6356

Yüksek Öğrenim İlim ve Yardımlaşma Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. Bursların çoğunluğu Bursa’da okuyan öğrencilere verilir. Müracaat 15 Eylül – Ekim tarihleri arasında yapılır. her sene bursiyerlere giyecek yardımı yapılır. Arapça ve ingilizce kursları yanında yaz kampları da düzenlenmektedir.

Adres : İperçilik cad. M. Karsaklı apt. No: 29/2 Setbaşı / Bursa

Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı

Üniversite öğrencilerine lisans mastır doktora bursları ve barınma imkanı sağlanmaktadır.

Adres : (genel mrk.) Fevzipaşa cad. no: 29/3 Fatih /İstanbul

Tel: 0212 525 9370

Konya : Küçük M. Altunbağ sk.

Ankara : Strazburg cad. no: 18/19 Sıhhiye

Tel: 0312 230 1689

Yurt, kredi ve burs başvurusunu bu adresten yapıyorsunuz unutmayın.
https://yurtkur.osym.gov.tr/Genel/Baslangic.aspx
1.seçenekte öğrenim veya burs ve katkı istiyorum var: bu seçeneği işaretlerseniz ya öğrenim yada burs alırsınız birde okula verdiğiniz harç parasını katkı kredisi sayesinde vermezsiniz, bu seçenekler katkı kredisi de sitemiş oluyorsunuz. Öğrenimle burs aynı anda çıkmaz
2.Seçenekte: Öğrenim kredisi veya burs istiyorum var bunu seçerseniz katkı kredisi alamaz sadece ya öğrenim yada burs alırsınız.
Öğrenim Kredisi:Bunu alırsanız okul bittikten 2 sene sonra geri ödersinzi (beyaz eşyaya endexli)
Burs:Geri ödemezsiniz ama derslerde başarısız olursanız kesilir (bir dönemde 3 zayıf varsa kesilir)
Katkı : Harç parası ödemezsiniz bunu alırsanız (Harç:Üniversite kaydında okula ödenen para)
Öğrenim kredisi aylık :150ytl
Burs aylık:150 YTL

Bu linkten ünüversiteye göre burs veren vakıfları öğrenebilirsiniz.Çok işinize yarar kaçırmayın
http://www.uniaktivite.net/universiteler/burslar/

Yeni linkler.
http://www.egitimbursu.com/
http://burs.blogcu.com/

Bu sene üniversiteye yeni başlıyacak arkadaşlar ve okuyanlar için faydalı bilgilerin olduğu linkleri yayınlıyorum.
http://www.tev.org.tr/
http://www.turkstudent.net/
http://www.itss.org/ogrenim/burslar.html
http://www.uluslararasiegitim.com/
http://www.icep.org.tr/
http://www.tuba.gov.tr/
http://www.ted.org.tr/index.php?modu…lar&file=index
http://www.arkitera.com/v1/webrehberi/egitim/index.htm
http://www.egitim.com/universitelile…aklari.p01.asp
Öğrenim kredisi bilgileri
http://www.kyk.gov.tr
Katkı kredisi Bilgileri
http://www.kyk.gov.tr

Çağdaş yaşamı destekleme derneği burs duyuruları ve başvurular 27 ağostosta
http://www.cydd.org.tr/?sayfa=ana

http://www.burs.bulteni.com/

YÖK ün yayınladığı burs verenler..
http://www.yok.gov.tr/burslar/burslar.htm

Umarım bu linklerden isdeğiniz sonuca ulaşırsınız
Burada da cilicium hocamızın verdiği bilgiler var umarım işinize yarar.

cillicium

1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
Adres : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü/Bolu
Telefon : 374-253 4511
Fax : 374-253 4506
Burs Şartları: Sadece kendi üniversitesindeki başarılı öğrencilere burs veriyor.

2- Adana Ticaret Odası
Adres : Abidin Paşa Cad. No:42/A Pk. 190 Adana
Fax : 322-351 8009
Burs Şartları: İktisat veya işletme okuyan öğrencilere burs veriyor.

3- Afyon Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Dumlupınar İkinci Cad. No:10 Afyon
Telefon : 272-213 5657
Fax : 272-213 5660
Burs Şartları: Afyon doğumlu üniversite öğrencilerine geri ödemeli, faizsiz kredi veriyor.

4- Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destek Vakfı
Adres : Elmalı Mah. Şube Sok. Bileydi İşhanı No:28 Antalya
Telefon : 242-241 6759
Burs Şartları: Akdeniz Üniversitesi’nin başarılı öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

5- Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Adres : Muallim Naci No:113-115 Ortaköy Istanbul
Telefon : 212-227 5200
Fax : 212-260 7178
Burs Şartları: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere 8 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.

6- Anadolu Eğitim ve Bilim Vakfı
Adres : Necatibey Cad. Güneşli Apt. No 16 D:14 Sıhhıye/Ankara
Telefon : 312-229 6816
Fax : 312-231 6410

7- Aydın Ticaret Odası
Adres : Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı Ürgen Paşan Cad. No:15 Aydın
Telefon : 256-213 2202
Fax : 256-212 8254

8- Bilkent Üniversitesi
Adres : Bilkent Üniversitesi Genel Sekreterliği 06533 Ankara
Telefon : 312-2664124
Fax : 312-2664127
Burs Şartları: Üniversitedeki burslu öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ve eğer Ankara dışından geliyorsa 2 kişilik odada yurt ücretini karşılıyor. Ayrıca ders yılı boyunca 9 ay süreyle öğrencilere her ay 125 $ aylık ödeme de yapıyor. Burslar kar

9- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)
Adres : Güney Kampüs, 80815 Bebek/İstanbul
Telefon : 212-265 9946
Fax : 212-257 3762
Burs Şartları: Başarı bursu, gereksinim bursu, yemek bursu, yurt bursu, kitap bursu, yaz okulu bursu, harç artışı muafiyeti ve özel burslar farklı koşullarla üniversite öğrencilerine verilmektedir. Kitap bursu sadece dönem başında verilir, diğer bu

10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Amalebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı
Adres : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı / Zonguldak
Telefon : 372-
Fax : 372-2533006
Burs Şartları: Üyelerinin üniversitede okuyan çocukalrına karşılıksız eğitim yardımı yapıyor.

11- Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Esengin Cad. Saray Sok. Saray İşhanı 67900 Çaycuma
Telefon : 372-6151073
Fax : 372-6157112
Burs Şartları: Annesi veya babası Çukurcumalı ya da Çukurcuma’da oturan; maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriyor.

12- Eğitimciler Birliği Vakfı (EBV)
Adres : Bayındır Sok. 15/20, 06420 Kızılay/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-432 0279

13- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adres : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 38039 Kayseri
Telefon : 352-437 4910
Fax : 352-437 5285
Burs Şartları: Fen Puanı ile Türkiye sıralamasında ilk 1000 e giren üniversite öğrencilerine yıllık 1000 $ başarı bursu veriyor.

14- Eskişehir Sanayi Odası
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 26110 Eskişehir
Telefon : 222-236 0360
Fax : 222-236 0041
Mühendislik, ekonomi,maliye,işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine burs verilir.

15- Faisal Finans Kurumu Vakfı
Telefon : 212-251 6520
Fax : 212-2444411
2001-2002 eğitim yılında burs verilmiyor.

16- Galatasaray Eğitim Vakfı
Adres : Galatasaray Lisesi Binası İstiklal Cad. Beyoğlu 80060 İstanbul
Telefon : 212-293 4310
Fax : 212-293 4313
Sadece Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine burs verilir.

17- Gaziantep Üniversitesi Vakfı
Adres : Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 27310-Gaziantep
Telefon : 342-360 1040
Fax : 342-360 1013
Burs Şartları: 1-Çalışkan, disiplin cezası alamamış ve maddi olanaklları kısıtlı öğrencilere 8 ay süreli burslar verilir. 2-ÖYS sonuçlarına göre Gaziantep Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden herhangi bir alandan Türkiye genelinde ilk 1000 ö

18- Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)
Telefon : 322-363 0988
Fax : 322-363 1255
Burs Şartları: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor.

19- İlim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı
Adres : 1. Cad. 54’ler Apt. No:26/A Demetevler, 06200 Yenimahalle/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-336 3242

20- İstanbul Eğitim Vakfı (İSTEV)
Adres : Tünel Kumbaracı Yokuşu No:132, Beyoğlu/İstanbul
Telefon : 212-2510604
Fax : 212-251 4444

21- İstanbul Ticaret Borsası Vakfı
Adres : İstanbul Ticaret Borsası Bahçekapı Eminönü
Telefon : 212-511 8440
Fax : 212-511 7654
Burs Şartları: Marmara veya İstanbul üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

22- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (Orek)
Adres : İ.Ü. Orman Fakültesi 80895 Bahçeköy İstanbul
Telefon : 212-226 1100 (10 HAT)
Fax : 212-226 1113, 212-226 1814
Burs Şartları: İ.Ü. Orman Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinden, aile durumu itibarıyla maddi yetersizliği bulunan; başka bir kurum ya da kuruluştan benzeri yardım görmeyen öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için, öğrencinin, bir di

23- İş Dünyası Vakfı (İDV)
Adres : Mercan Semaver Sok. No:21, 34450 İstanbul
Telefon : 212-528 4145
Fax : 212-528 4104

24- İzzet Baysal Vakfı
Adres : İzzet Baysal Vakfı Belediye Meydanı Bolu
Telefon : 374-215 7383, 374-253 4570
Fax : 374-253 4969
Burs Şartları: Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran her öğrenciye vakıf tarafından burs verilmektedir. Ayrıca, bölüm birincilerinden sonra gelen, Bolu merkez ilçe ile Bolu’nun diğer

25- Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Osman Tiryaki Cad. No:5 Kırıkkale
Telefon : 318-218 1262
Fax : 318-218 7026
Burs Şartları: Kırıkkale’li olan, liseyi Kırıkkale’de bitiren, maddi yetersizliği olan ve herhangi bir kurum veya kuruluştan burs almayan öğrencilere burs veriyor.

26- Milli Eğitim Vakfı
Adres : Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sok. No:6 Bahçelievler/Ankara
Telefon : 312-215 4310
Fax : 312-215 4097
Burs Şartları: Açık Öğretim Fakültesi, özel üniversiteler, askeri ve polis okulları dışındaki devlet üniversitelerinde öğrenim görmekte olan, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan öğrencilere burs veriyor.

27- Nuh Çimento Sanayi Vakfı
Adres : Akyar Mevkii P.K.7, 41800 Hereke/Kocaeli
Telefon : 262-511 2674
Fax : 262-511 4121
Burs verilip verilmeyeceği 15 Eylül’den sonra belli olacak.

28- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Adres : 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Samsun
Telefon : 362-457 7326, 362-457 6000
Fax : 362-457 6288
Burs Şartları: 19 Mayıs Üniversitesi’nde okuyan, herhangi bir kurum veya kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamış, başarılı (en fazla 1 dersten bütünlemeye kalmış), lisans ve yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

29- Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı
Adres : And Sok. No:6 D:3, 06680 Çankaya/Ankara
Telefon : 312-467 6616
Fax : 312-427 5365

30- Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)
Adres : Rızapaşa Yokuşu 50, 34450 Mercan/İstanbul
Telefon : 212-512 1878
Fax : 212-519 0883
Burs Şartları: 3. Sınıftan sonraki, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, not ortalamalarını gözönüne alarak veriyor.

31- Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Adres : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İçi Spor Salonu Üzeri Konya
Telefon : 332-353 5317, 332-350 6591
Fax : 332-350 6592
Burs Şartları: Vakıf, Selçuk Üniversitesi’nde okumakta olan öğrencilere müracaatları halinde değil, fakülte ve yüksek okullarla işbirliği yapılarak, okulların belirleyeceği maddi durumu zayıf olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere burs veri

32- Sema Yazar Gençlik Vakfı
Telefon : 312-425 8003
Burs Şartları: Başarılı ve sosyo-ekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müraacatlar Ekim ayı başında sona eriyor.

33- Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)
Adres : Menekşe 1. Sok. Ümit Apt. 6/12, 06440 Ankara
Telefon : 312-417 9931
Fax : 312-419 4397
Teknik öğretmenlere burs veriliyor.

34- Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Adres : Büyükdere Cad. No:111 Kocabaş İşhanı K.7-8, 80300 Gayrettepe/İstanbul
Telefon : 212-217 5858 (pbx)
Fax : 212-217 5690

35- Türk Kültür Vakfı (TKV)
Adres : Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 K.5 Nişantaşı/İstanbul
Telefon : 212-246 2328
Fax : 212-232 4539
Lise 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine burs verilmektedir.

36- Türk Petrol Vakfı (TPV)
Adres : Ortaköy Muallim Naci Cad. 100, 80840 İstanbul
Telefon : 212-227 9216
Fax : 212-258 2434
Mühendislik, mimarlık, işletme ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir.

37- Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Adres : Hamza Bey Cad. No.58 Villabiçen Bursa
Telefon : 224-234 7692, 224-234 9888
Fax : 224-236 7337
Burs Şartları: T.C. vatandaşı olan ve maddi yetersizliği olan başarılı Uludağ Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Burstan yararlanacak olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları fakülte veya yüksek okulun disiplin yönetmeliğine göre herhangi bir

38- Vehbi Koç Vakfı
Telefon : 216-341 4650
Fax : 216-343 1944
Burs Şartları: Yetenekli ama maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs veriyor. Hangi öğrencilerin burs alacağına öğrenim görülen üniversite karar veriyor.

39- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı
Adres : 100.Yıl Üniversitesi-Van
Telefon : 432-225 1690
Fax : 432-225 1009, 432-225 1119
Burs Şartları: 100.Yıl Üniversitesi’nde okuyan, korunmaya muhtaç, çalışkan ve disiplin cezası almayan öğrencilere öğrenim kredisi, tedavi giderleri, harç kredilerini içeren burs veriyor. İlk etapta hiçbir yerden burs almayan öğrencilere öncelik tanınıyor

Burs veren resmi ve özel kuruluşların adları, adresleri ve burs verme koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1-T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksek Öğrenim Bursu:
Adres: T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K: 3 06640 Bakanlıklar/Ankara
Tel: (0-312) 419 13 93 – 419 13 94
Başvuru tarihi: Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksekvğrenim Bursu almakta olanlar,
Halen Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,
Lisansüstü öğrenimgörenler,
Bir yüksek öğrenim kurumundanmezun olanlar,
Çalışanlar
Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar,
Parasız yatılı olanlar,
Yabancı uyruklu olanlar,
Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlalr ile ara sınıfta bulunanlar,
Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,
Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekolullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,
Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar burs için kesinlikle başvuramaz.
Bunlar dışında üniversitede okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. (Açıköğretimde okuyanlar dahil) Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alınabilir.

2. İstanbul Ticaret Odası Vakfı:

Burs miktarı Araklık ayında belirlenir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkanının yeterli olmaması ve herhengi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
Tel: (0-212) 511 41 50

3. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:

Heryıl enfazla 23 kişiye karşılıksız burz veriyor. Ekonomi bölümlerdenherhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Tel: (0-212) 511 84 40

4.Türk Diyanet Vakfı :

Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Aranan şartlar burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri Personeli Olması anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olmasıdır.Öğrencinin bu özelliklerine ve puanına göre burs miktarı belirlenir.
Tel: (0-312) 417 08 74

5. Faisal Finans Kurumu Vakfı:

Üniversite öğrencilerine 9 ay süresince karşılıksız burs veriyor. Vakfın aradığı şartlar ise; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılıkça hakkında kovuşturma açılmamış olmasıdır.
Tel: (0-212) 251 65 20

6. Alorka Eğitim ve Kültür Vakfı :

Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Bu öğretim döneminde verilecek burs miktarı henüz belli değildir.
Tel: (0-212)258 61 20

7. Türk Eğitim Vakfı :

Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresinde burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirlenir.
Tel: (0-212) 274 52 60 / 10 hat

8. Sağlık ve Eğitim Vakfı :

Başvuru Ağustos- Eylül aylarında yapılır.Burs 3. Sınıftan sonraki öğrencilere verilir.Ağırlıklı olarak Tıp Fakülteleri’ndeki öğrenciler tercih edilir.
Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.
Tel: (0-212) 512 18 78

9. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu:

Bakanlıkça Yükseköğretim Kurumları’nın öğretmen yetiştiren İngilizce, Elektronik ve Bilgisayar ile Sınıf Öğretmenliği branşlarında (programlarında) öğretim gören toplam 300 öğrenciye l994-l995 öğretim yılı başından itibaren burslu statüde destek sağlanmıştır. Bu öğrenim yılında üniversitelerin hangi bölümlerinde kaç öğrenciye burs verileceği, öğrenim yılı başında belirlenecektir.
Burslar mecburi hizmet karşılığında verilir ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve başlar.Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 22 yaşını geçmemiş olmak(l975 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak)
3. Sağlıklı olmak(Kekemelik, körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, dikkati çeken tikler ve ruhi bir arızası bulunmadığı sağlık kurulu raporuile belgelemek.)
4. Kazandığı programı Tercih Formu’nda ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,
5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,
6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,
7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
9. Alacağı bursun ydışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,
10. ÖSYM’nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılacaktır.

10. Hacı Ömer Sabancı Vakfı – VAKSA:

Burs, yükseköğrenim süesince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık birsüre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilir. Sosyal Amaçlı Burs (SAB), Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen, geri ödeme yükümlülüğü bulunan burstur. Bu burs için öğrencilerin üniversliteye giriş sınavında aldıkları puan, bir önceki okulda veya ysonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelelrde yayınlanan duyurulara müteakip başvuruda bulunanlar başvuru formları gönderilir ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmede sıra itibari ile enyüksek puanı alanlar, her bilim dalı için ayrılacak kontenjanlar elverdiğince SAB almaya hak kazanırlar.
SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında müracatta bulunmaları halinde staj imkanı sağlanır. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebilir.
Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesilir ve bir üst sınıfa geçtikleri taktirde tekrar verilir.İki yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek burçlandırılırlar. Öğrenimlerini tamanlayan bursiyerler, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışanlar başladıklarıları tarihten itibaren (bir işte çalışanlar dahi mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra y) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit tarsitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade ederler. Vakfa borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan boçlarından % 30 indirim yapılır.
Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, talepleri üzerine, durumlarını ykurumlarından alacakları onaylı birbelge ile belgelenmeleri halinde Vakıf yönetimince askerlik ve Yüksek Lisans Eğitimi süresince dondurulabilir.
Tel : (0-322) 351 56 44 (3 Hat)

11. Sema Yazar gençlik Vakfı :

Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilecek öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Burs verilecek öğrencilerin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutm ve davranışlarında ölçülü, milli duygularının kuvvetli olması aranılan niteliktir. Ayrıca, Burs verilecek öğrencilerin ailevi ve kişisel durumları ile sosyal ekonomik durumları Vakıf Yönetimi’nce araştırılır.
Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıf’tan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracat etmeleri gerekir.
Burslar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adres ve telefondan alınabilir.
Adres : Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No : 39/1 Kızılay / Ankara
Tel : (0-312) 425 80 03-04

12. Koç Vakfı :

Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veren vakfın, burs alacak adaylarda aradığı vasıflar şunlardır:
1. T.C. vatandaşı olamlıdır. Eğitime engel olacak birsakatlık veya hastalığı bulunmamalıdır.
2. Üniversite birinci sınıf öğrencileri 21 yaşından büyük olmamalıdır. Daha yüksek sınıflarda ve Lise dengi teknik okullarda da yaş sınırı aynı olacaktır.
3. Bursiyer adaylarının bir önceki diploma derecesi, genel olarak zekası ve davranışları ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmiş olmamsı
4. Bursiyer adaylarının devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları, Vakıf burslarının ön koşuludur. Bu konu hassasiyetle araştırılmaktadır.
5. Burs alacak öğrencileri üniversite (veya okul) idaresi seçmektedir. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş olmak tercih nedenidir.
6. Bursalr kural olarak birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine verilmemektedir.
7. Resmi veya özel bir kurumdanburs veya kredi yardımı görenlere burs verilmemektedir.
Tel : (0-216) 341 46 50

Hem Türkiye hem de yurtdışı eğitimi için burs bulmak önemli oldu. Yurtdışı eğitimi için yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin gereken nitelikleri taşımaları durumunda, burs alma şansı, lisans öğrencilerine göre daha fazladır.

Artan eğitim giderleri yüzünden, hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmak, sizin daha iyi bir eğitim almanızı mümkün hale getirir.

Uzun süren başvurular, aranan ayrıntılı şartlar çoğu zaman öğrenciler burs alabileceklerine olan inancı kaybedebilirler.

Bütün zorluklara ve burs azlığına rağmen, eğer aranan şartlar yerine getirilirse ve kararlılık sayesinde, Türkiye için olduğu kadar yurtdışı eğitimi için de burs sağlayabilmek mümkün!

Önemli olanlar ;

eğitim dalı,
eğitim seviyesi,
gerekli formaliteleri yerine getirmek
Bunu yaparsanız bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olabilir.

Burs alabilme rekabettinde öne çıkabilmek için ciddi avantajlara sahip olmak zorundasınız.

Okul başarınız, Okulda iyi bir not durumu
Okul dışı toplumsal aktiviteleriniz. Hiç bir sosyal aktiviteye katılmaksızın bir burs alınabilmesi oldukça zor. Yalnız okul başarısı veya sadece sosyal bakımdan aktif olmak da yetmeyebilir. Hepsine aynı anda sahip olmanız gerekiyor.

Başka kriterlere göre de burs verilebilir. Bu burslarda kişisel ilişkiler daha ön plana geçer.
Öneriler:

** İyi araştırma ve erken başvuru..

** İyi TOEFL ya da IELTS puanı önemlidir:

** İyi bir essay yazmak temel şartlardandır.

** Öğrencinin akademik geçmişi büyük önem taşır

** Daha önce elde edilmiş başarıların ve sıradışı yeteneklerin ispatı şarttır:
Özellikle sosyal hizmetler bağlamında gerçekleştirilen muvaffakiyetler adayın başvuru aşamasında şansını yükseltecektir.

** Bursun tutarı ve neleri kapsadığı kurumdan kuruma değişir: Öğrencilerin, bursun neleri içerdiğinden emin olmaları gerekir. Mesela burs okul harcını, konaklamayı, seyahat masrafları ve kitap ücretlerini kapsıyor mu? Ya da burs sadece bir yıl için mi yoksa eğitim hayatı süresince mi verilecek? Bu sorular konusunda burs adayının oldukça iyi bilgilenmiş olması önemlidir
http://www.egitimbursu.com/modules.p…howpage&pid=30

 

DÖRTDİVAN – ÖZEL KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 019 Telefon 3743314033
Adresi KADILAR MAH.YAYLA SOKAK NO:2 DÖRTDİVAN
Kapasitesi 43 Barınan 18
 
GEREDE – AKÇABEY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 022 Telefon 3743198168
Adresi AKÇABEY KÖYÜ GEREDE
Kapasitesi 42 Barınan 35
 
GEREDE – HAŞAT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENİC YURDU
Kodu 14 D 018 Telefon 3743186520
Adresi HAŞAT MACARLAR KÖYÜ GEREDE
Kapasitesi 31 Barınan 15
 
GEREDE – ÖZEL ALBAYRAK YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 065 Telefon 3743112280
Adresi ORTA MAHALLE A.İ.B.ÜNİV.GEREDE MESLEK YÜKSEK OKULU KAMPÜSÜ YANI GEREDE
Kapasitesi 80 Barınan 67
 
GEREDE – ÖZEL ESENTEPE YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 051 Telefon 3743118489
Adresi KITIRLER M.ATATÜRK BUL.13 GEREDE
Kapasitesi 66 Barınan 0
 
GEREDE – ÖZEL ESENTEPE YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 033 Telefon 3743115986
Adresi SEVİLLER M.İNÖNÜ CAD.BAYGIN APT.11 GEREDE
Kapasitesi 50 Barınan 0
 
GEREDE – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 030 Telefon 3743112067
Adresi DAYIOĞLU MAH.IŞIKLI SOK. NO:10 GEREDE
Kapasitesi 68 Barınan 42
 
GEREDE – ÖZEL ÜNAY YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 075 Telefon 374
Adresi DAYIOĞLU MAHALLESİ A.İ.B.Ü GEREDE KAMPÜSÜ YANI GEREDE
Kapasitesi 68 Barınan 0
 
GÖYNÜK – ÖZEL EKHD:ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 053 Telefon 3744512774
Adresi SOFUALI M.BEYBAHÇEÇI CAD.108 GÖYNÜK
Kapasitesi 41 Barınan 15
 
GÖYNÜK – ÖZEL GÖYNÜK ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 074 Telefon 3744516509
Adresi SOFUALİ M.BEYBAHÇESİ SOK. GÖYNÜK
Kapasitesi 64 Barınan 57
 
MERKEZ – ÖZEL ABANT YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 067 Telefon 3742128155
Adresi TABAKLAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO/65 MERKEZ
Kapasitesi 179 Barınan 115
 
MERKEZ – ÖZEL AKADEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 076 Telefon 3742182530
Adresi TABAKLAR M.BÖREKÇİLER S.NO:6 MERKEZ
Kapasitesi 62 Barınan 31
 
MERKEZ – ÖZEL ARBA YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 073 Telefon 3742125959
Adresi TABAKLAR MAH.ŞEREF SOKAK NO:7 MERKEZ
Kapasitesi 210 Barınan 105
 
MERKEZ – ÖZEL BEYAZ YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 056 Telefon 3742182320
Adresi AKTAŞ MAH.ÖNCÜ SOK.10 MERKEZ
Kapasitesi 92 Barınan 70
 
MERKEZ – ÖZEL BOLU YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 034 Telefon 3742177664
Adresi AKTAŞ M.TAŞHANCILAR S.3 MERKEZ
Kapasitesi 89 Barınan 40
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 046 Telefon 3742180301
Adresi SEMERKANT M.İHTİYAROĞLU SOK.111 MERKEZ
Kapasitesi 58 Barınan 36
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAMLIBEL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 052 Telefon 3742181001
Adresi SÜMER MAH.HATTAT E.BARIN CAD.(ESKİ ONUR DERSANESİ YERİ) MERKEZ
Kapasitesi 77 Barınan 54
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAMYAYLA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 006 Telefon 3742628543
Adresi ÇAMYAYLA KÖYÜ MERKEZ
Kapasitesi 82 Barınan 30
 
MERKEZ – ÖZEL ÇETİNKAYA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 071 Telefon 3742121313
Adresi SÜMER MAHALLESİ HATTAT EMİN BARIN CADDESİ SAKA SOKAK NO/18 MERKEZ
Kapasitesi 444 Barınan 233
 
MERKEZ – ÖZEL DAMLA YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 047 Telefon 3742177417
Adresi KARAMANLI MAH.TALAY CAD.NO:13 BOLU MERKEZ
Kapasitesi 101 Barınan 70
 

 

AHLAT – ÖZEL MELIKŞAH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 DT 006 Telefon 4344127142
Adresi ERGEZEN MAHALLESİ SAHİL MEVKİİ AHLAT
Kapasitesi 70 Barınan 41
 
AHLAT – ÖZEL SELÇUKLU ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 D 003 Telefon 4344124283
Adresi SELÇUKLU MAHALLESI NO:46 AHLAT
Kapasitesi 45 Barınan 37
 
MERKEZ – ÖZEL ŞEMS-İ BİTLİS ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 D 001 Telefon 4342267595
Adresi 8 AĞUSTOS MAH.HIZANLI SK.NO:35 MERKEZ
Kapasitesi 45 Barınan 41
 
MERKEZ – ÖZEL UFUK ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 DT 009 Telefon 434
Adresi BEŞ MİNARE MAHALLESİ AHMET EREN BULVARI 1.CADDE NO:212 MERKEZ
Kapasitesi 153 Barınan 0
 
TATVAN – ÖZEL KOTYD TATVAN ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 D 008 Telefon 4348276227
Adresi HİDAYET MAH.3.SOK.N0:19 TATVAN TATVAN
Kapasitesi 46 Barınan 13
 
TATVAN – ÖZEL SÜPHAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 13 D 002 Telefon 4348279520
Adresi KARŞIYAKA M.ESKI AHLAT YOLU TATVAN
Kapasitesi 66 Barınan 66
 

 

GENÇ – ÖZEL GENÇ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 12 D 007 Telefon 4264112550
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ CAMİİ SOKAK NO/9C GENÇ
Kapasitesi 16 Barınan 6
 
MERKEZ – ÖZEL RAMİZ EFENDİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 12 DT 001 Telefon 4262141167
Adresi KÜLTÜR MAHALLESİ OĞUZHAN CAD.EMİRGAN SOKAK NO:5 MERKEZ
Kapasitesi 142 Barınan 54
 
MERKEZ – ÖZEL SARAY ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 12 D 008 Telefon 4262327555
Adresi EKİNYOLU KÖYÜ /EKİNYOLU KAVŞAĞI NO: 123 MERKEZ
Kapasitesi 51 Barınan 40
 
MERKEZ – ÖZEL TAHSİLDEKİ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ DERNEĞİ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 12 D 002 Telefon 4262134751
Adresi BAHÇELIEVLER MAH.HÜRRIYET CAD.NO:6 MERKEZ
Kapasitesi 58 Barınan 25
 
SOLHAN – ÖZEL SOLHAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 12 D 006 Telefon 4267112157
Adresi Y.MAHALLE MUŞ CADDESİ NO:58 SOLHAN
Kapasitesi 29 Barınan 29
 

 

BOZÜYÜK – ÖZEL ADİLBEY ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 DT 019 Telefon 2283145660
Adresi YENI M.CERRAHLAR SOK.NO:11 BOZÜYÜK
Kapasitesi 45 Barınan 0
 
BOZÜYÜK – ÖZEL BOZÜYÜK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 003 Telefon 2283140570
Adresi YENIMAHALLE TIMUR SOKAK NO:2 BOZÜYÜK
Kapasitesi 109 Barınan 52
 
BOZÜYÜK – ÖZEL BOZÜYÜK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 004 Telefon 2283140571
Adresi YENİMAHALLE BAĞYOLU SOK.30 BOZÜYÜK
Kapasitesi 56 Barınan 20
 
GÖLPAZARI – ÖZEL GÖLPAZARI ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 005 Telefon 2284113253
Adresi İSMETPAŞA MAH. H.ALİ YÜCEL C. NO:8 GÖLPAZARI GÖLPAZARI
Kapasitesi 46 Barınan 21
 
MERKEZ – ÖZEL BAHÇELİEVLER YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞNECİ YURDU
Kodu 11 D 028 Telefon 2280
Adresi BAHÇELİEVLER MAHALLESİ NECMİ KADIOĞLU CAD.NO/25 MERKEZ
Kapasitesi 98 Barınan 57
 
MERKEZ – ÖZEL EDEBALİ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 026 Telefon 2282121504
Adresi ERTUĞRUL GAZİ MAH.STADYUM SOK NO 45 MERKEZ
Kapasitesi 117 Barınan 85
 
MERKEZ – ÖZEL ERTUĞRULGAZİ ÇAMLICA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 001 Telefon 2282122840
Adresi ERTUĞRULGAZI M. ÇAMLICA S. NO:1 BİLECİK MERKEZ
Kapasitesi 58 Barınan 41
 
OSMANELİ – ÖZEL OSMANELİ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 027 Telefon 2284675885
Adresi CAMİ KEBİR MAHALLESİ YÜNLÜ PAŞA SOKAK NO/43 OSMANELİ
Kapasitesi 33 Barınan 18
 
OSMANELİ – ÖZEL OSMANELİ ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ
Kodu 11 D 010 Telefon 2284615885
Adresi CAMIKEBIR MAH.328 S. NO:19 OSMANELİ/BİLECİK OSMANELİ
Kapasitesi 53 Barınan 40
 
PAZARYERİ – ÖZE LPAZARCIK ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 024 Telefon 2283812128
Adresi YÜZBAŞI M,19MAYIS C NO:10 – PAZARYERİ PAZARYERİ
Kapasitesi 68 Barınan 41
 
PAZARYERİ – ÖZEL PAZARYERİ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 008 Telefon 2283812087
Adresi DEREBOĞAZ MAH.DEREBOĞAZ SOK.NO:11 PAZARYERİ PAZARYERİ
Kapasitesi 33 Barınan 13
 
PAZARYERİ – ÖZEL PAZARYERİ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 007 Telefon 2283812128
Adresi BEŞIKLI MAH.UZUN SOK.NO:23 PAZARYERİ PAZARYERİ
Kapasitesi 23 Barınan 23
 
SÖĞÜT – ÖZEL ERTUĞRULGAZİ ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 029 Telefon 2283613070
Adresi TÜRKMENBAŞI MAHALLESİ GÖZTEPE CADDESİ NO/9 SÖĞÜT
Kapasitesi 48 Barınan 26
 
YENİPAZAR – ÖZEL YENİPAZAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 11 D 025 Telefon 2284312613
Adresi OSMANGAZİ M.LİSE CAD.NO:57 YENİPAZAR YENİPAZAR
Kapasitesi 15 Barınan 8
 

Aydın özel yurtları

BOZDOĞAN – ÖZEL MADRAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 018 Telefon 2564141108
Adresi AKÇAY KÖYÜ SÖKÜKLÜK MEVKI-BOZDOĞAN BOZDOĞAN
Kapasitesi 48 Barınan 25
ÇİNE – ÖZEL CUMALI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 041 Telefon 2567222472
Adresi CUMALI KÖYÜ ÇİNE
Kapasitesi 10 Barınan 10
ÇİNE – ÖZEL UMURKÖY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 042 Telefon 2567312032
Adresi UMURKÖY-ÇİNE ÇİNE
Kapasitesi 45 Barınan 24
GERMENCİK – ÖZEL GERMENCİK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 037 Telefon 2565632709
Adresi MESUDIYE M.Z.GÖKALP C.133 GERMENCİK
Kapasitesi 56 Barınan 25
İNCİRLİOVA – ÖZEL ACARLAR ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 060 Telefon 2565958145
Adresi HÜRRİYET MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI NO/402 İNCİRLİOVA
Kapasitesi 48 Barınan 0
KARPUZLU – ÖZEL KARPUZLU ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 014 Telefon 2567412056
Adresi KOĞUK KÖYÜ-KARPUZLU KARPUZLU
Kapasitesi 43 Barınan 17
KOÇARLI – ÖZEL CİNCİN YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 017 Telefon 2567727072
Adresi CİNCİN KÖYÜ KOÇARLI
Kapasitesi 24 Barınan 12
KOÇARLI – ÖZEL ZEYBEK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 059 Telefon 2567612657
Adresi ORTA MAH. İNCİRLİOVA CAD. KOÇARLI/AYDIN KOÇARLI
Kapasitesi 103 Barınan 57
KÖŞK – ÖZEL AKÇAKÖY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 044 Telefon 2564737017
Adresi AKÇAKÖY-KAYALIK M. KÖŞK
Kapasitesi 41 Barınan 5
KÖŞK – ÖZEL CUMAYANI ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 047 Telefon 2564751024
Adresi CUMAYANI KÖYÜ KÖŞK
Kapasitesi 18 Barınan 2
KÖŞK – ÖZEL ILIDAĞ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 045 Telefon 2564748007
Adresi ILIDAĞ KÖYÜ KÖŞK
Kapasitesi 22 Barınan 2
KÖŞK – ÖZEL KOÇAK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 048 Telefon 2564761221
Adresi KOÇAK KÖYÜ KÖŞK
Kapasitesi 19 Barınan 9
KÖŞK – ÖZEL UZUNDERE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 049 Telefon 2564748069
Adresi UZUNDERE KÖYÜ KÖŞK
Kapasitesi 51 Barınan 12
KUŞADASI – ÖZEL DAVUTLAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 056 Telefon 2566572406
Adresi YENİMAHALLE ATATÜRK CADDESİ KÖROĞLU SOK.N0=6 KUŞADASI
Kapasitesi 44 Barınan 19
KUŞADASI – ÖZEL KUŞADASI ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 039 Telefon 2566133810
Adresi İKİÇEŞMELIK MAHALLESİ ŞÜKRÜ KÜÇÜK CADDESİ ÇEVREYOLU MEVKİİ-KUŞADASI KUŞADASI
Kapasitesi 94 Barınan 50
KUŞADASI – ÖZEL ZEHRA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 055 Telefon 2566143841
Adresi İKİ ÇEŞMELİK MAHALLESİ SEMA SİTESİ YANI KUŞADASI 6143841-6144873 KUŞADASI
Kapasitesi 78 Barınan 20
MERKEZ – HACI EMİN KK MİL KÜL HİZM VAK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 V 006 Telefon 2562191680
Adresi GIRNE MAH.TAŞLIBOĞAZ 2.SOK. SONU MERKEZ
Kapasitesi 80 Barınan 23
MERKEZ – ÖZEL ALPLER ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 069 Telefon 2562191679
Adresi GİRNE MAHALLESİ NAİM SÜLEYMANOĞLU CADDESİ NO/53 MERKEZ
Kapasitesi 174 Barınan 40
MERKEZ – ÖZEL AYDIN AKADEMİ YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 070 Telefon 2562144413
Adresi KURTULUŞ MAHALLESİ GARAJ CADDESİ 2012 SOKAK NO/5 MERKEZ
Kapasitesi 266 Barınan 128
MERKEZ – ÖZEL AYKUT ORTA ÖĞRETİM YURDU
Kodu 09 G 001 Telefon 2562144433
Adresi GIRNE MAH.GİRNE BULVARI NO:89 -MERKEZ MERKEZ
Kapasitesi 92 Barınan 73
MERKEZ – ÖZEL AYTEPE YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRNECİ YURDU
Kodu 09 DT 061 Telefon 2562130013
Adresi ZAFER MAH.120.SOKAK NO:22 MERKEZ
Kapasitesi 88 Barınan 72
MERKEZ – ÖZEL CANSU YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 G 063 Telefon 2562143703
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ 1973.SOKAK NO/13 MERKEZ
Kapasitesi 41 Barınan 38
MERKEZ – ÖZEL EĞRİKAVAK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 043 Telefon 2562581033
Adresi EĞRIKAVAK KÖYÜ MERKEZ
Kapasitesi 26 Barınan 4
MERKEZ – ÖZEL FATİH YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 032 Telefon 2562258616
Adresi GÜZELHİSAR MAH. ALBAY ŞEFİK CAD.34.SOK NO:4 MERKEZ
Kapasitesi 57 Barınan 43
MERKEZ – ÖZEL GONCA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 054 Telefon 2562115190
Adresi ADNAN MENDERES MAHALLESİ YAHYA KEMAL CADDESİ SABAH SOKAK NO/14 MERKEZ
Kapasitesi 84 Barınan 43
MERKEZ – ÖZEL HAMİYET-OSMAN GÖK YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 064 Telefon 2562149131
Adresi GİRNE MAHALLESİ 2077 SOKAK NO/52 MERKEZ
Kapasitesi 38 Barınan 32
MERKEZ – ÖZEL KEMAL ERİMEZ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 053 Telefon 2562268304
Adresi EFELER MAHALLESİ FİDANLIK CADDESİ KÖROĞLU CADDESİ NO/38 AYDIN MERKEZ
Kapasitesi 169 Barınan 63
MERKEZ – ÖZEL MERKEZ EKSYD ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 007 Telefon 2562265266
Adresi 7 EYLÜL MAH. ÇINE CAD.13/2 SOKAK MERKEZ
Kapasitesi 96 Barınan 40
MERKEZ – ÖZEL ÖRNEK YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 G 002 Telefon 2562262685
Adresi YEDİ EYLÜL MH.İZMİR BLV.NO:25 AYDIN MERKEZ
Kapasitesi 86 Barınan 86
MERKEZ – ÖZEL ŞAHNALI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 040 Telefon 2562673161
Adresi ŞAHNALI KÖYÜ MERKEZ
Kapasitesi 22 Barınan 12
MERKEZ – ÖZEL T.KIZILAY DERNEĞİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 009 Telefon 2562137732
Adresi H.EFENDI GENÇLİK CADDESİ 1923 SOK. NO:16NO:1613 MERKEZ
Kapasitesi 87 Barınan 87
MERKEZ – ÖZEL ULUÇINAR EKD ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 028 Telefon 2562251161
Adresi EFELER MAH.2.SANAYI SITESI ULUCAMI YANI MERKEZ
Kapasitesi 64 Barınan 30
MERKEZ – ÖZEL YAĞMUR YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 050 Telefon 2562125857
Adresi H.EFENDİ MAH.1923.SOK NO 2 MERKEZ
Kapasitesi 138 Barınan 52
MERKEZ – ÖZEL YUVAM YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 G 066 Telefon 2562150715
Adresi KURTULUŞ MAHALLESİ 2017 SOKAK NO/15 MERKEZ
Kapasitesi 36 Barınan 36
NAZİLLİ – NAZİLLİ YÜKSEK ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 019 Telefon 2563131293
Adresi YEŞİL YURT MAHALLESİ TUZLUK MEVKİİ NAZİLLİ NAZİLLİ
Kapasitesi 162 Barınan 45
NAZİLLİ – ÖZEL BETEK YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 058 Telefon 2563132190
Adresi SÜMER MAHALLESİ 405.SOKAK NO/10 NAZİLLİ/AYDIN NAZİLLİ
Kapasitesi 95 Barınan 72
NAZİLLİ – ÖZEL GÖZDE YÜKSEKÖĞRETİM KIZ YURDU
Kodu 09 DT 068 Telefon 2563156000
Adresi SÜMER MAH.HÜRRİYET CAD.NO:406 NAZİLLİ
Kapasitesi 108 Barınan 98
NAZİLLİ – ÖZEL GÜRSOY YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 G 051 Telefon 2563153262
Adresi SÜMER M.HÜRRİYET CAD.420 NAZİLLİ
Kapasitesi 95 Barınan 82
NAZİLLİ – ÖZEL ÖZIRMAK ORTA ÖĞRNTİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 030 Telefon 2563131626
Adresi ALTINTAŞ MAH.KIBRIS CAD.NO:12-NAZILLI NAZİLLİ
Kapasitesi 57 Barınan 36
NAZİLLİ – ÖZEL YEŞİLBAHÇE ORTAÖĞRETİM ERKEK YURDU
Kodu 09 D 067 Telefon 2563141288
Adresi YEŞİLYURT MAH.644 SOKAK NO:21 NAZİLLİ
Kapasitesi 112 Barınan 48
NAZİLLİ – ÖZEL YEŞİLYURT ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 036 Telefon 2563140830
Adresi PROF.M.AKSOY M.52.S.NO:2-NAZİLLİ NAZİLLİ
Kapasitesi 81 Barınan 60
SÖKE – ÖZEL SÖKE ABDULLAH YAVUZ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 D 065 Telefon 2565130338
Adresi KONAK MAHALLESİ ERSOY SOKAK NO/6 SÖKE/AYDIN SÖKE
Kapasitesi 20 Barınan 12
SÖKE – ÖZEL ŞAVK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 062 Telefon 2565180015
Adresi YENİ CAMİ M.YENİGÜN S.NO:24 SÖKE
Kapasitesi 96 Barınan 54
SÖKE – ÖZEL ZEHRA ALKAN ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 09 DT 071 Telefon 2565180014
Adresi FEVZİ PAŞA MAHALLESİ FAİK KOCAGÖZ CADDESİ S.S.SAFA YAPI KOOP. B-1 SÖKE
Kapasitesi 90 Barınan 55
SULTANHİSAR – ÖZEL ŞEFİK ÇERÇİOĞLU YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞNECİ YURDU
Kodu 09 DT 072 Telefon 256
Adresi HİSAR MAHALLESİ STAD CADDESİ NO/1-2 SULTANHİSAR
Kapasitesi 869 Barınan 0

 

ARDANUÇ – ÖZEL ARDANUÇ ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 016 Telefon 4666113310
Adresi KIZILCIKKÖYÜ YOLU ODUN DEPOSU YANI ARDANUÇ
Kapasitesi 31 Barınan 9
 
ARDANUÇ – ÖZEL TORUN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 012 Telefon 4666113001
Adresi ESENKENT MAH.19.EVLER CAD.-ARDANUÇ ARDANUÇ
Kapasitesi 55 Barınan 18
 
BORÇKA – ÖZEL BORÇKA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 011 Telefon 4664152189
Adresi GÜNDOĞDU M.A.YESEVI CAD. BORÇKA BORÇKA
Kapasitesi 58 Barınan 42
 
HOPA – ÖZEL ÇAMLIKÖY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 014 Telefon 4663912658
Adresi ÇAMLIKÖY /HOPA/ARTVİN HOPA
Kapasitesi 27 Barınan 0
 
HOPA – ÖZEL KOTYD ORTA ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 004 Telefon 4663513182
Adresi SUNDURA MAH.ÇAY FABRIKASI ARKASI- HOPA HOPA
Kapasitesi 70 Barınan 60
 
HOPA – ÖZEL ÜMİT ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 DT 017 Telefon 466
Adresi ORTA HOPA MAHALLESİ KAVAKDİBİ MEVKİİ HOPA
Kapasitesi 118 Barınan 0
 
MERKEZ – ÖZEL ARTVİN MERKEZ İLİM VE KÜLTÜRE HİZMET DERNEĞİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 010 Telefon 4662126727
Adresi ÇAMLIK M.ÇAMLIK CADDESİ NO:62 ARTVİN MERKEZ
Kapasitesi 128 Barınan 109
 
MERKEZ – ÖZEL AYŞE HANIM YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 DT 018 Telefon 466
Adresi ORTA MAHALLE MİRALAY ŞÜKRÜBEY CADDESİ ORMAN FAKÜLTESİ YANI MERKEZ
Kapasitesi 48 Barınan 0
 
MERKEZ – ÖZEL MERKEZ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 005 Telefon 4662124492
Adresi ÇAMLIKMAHALLESİ .ATANOĞLU SOKAK SOKAK NO: 48 MERKEZ
Kapasitesi 89 Barınan 20
 
MERKEZ – ÖZEL UFUK YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 DT 015 Telefon 4662128990
Adresi YENİ MAHALLE 19 MAYIS CADDESİ İSKEBE MEVKİİ MERKEZ
Kapasitesi 60 Barınan 34
 
ŞAVŞAT – ÖZEL MUHLİS TEKİN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 08 D 013 Telefon 4665172545
Adresi YENİKÖY MAHALLESİ SAHARA CADDESİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ŞAVŞAT
Kapasitesi 61 Barınan 5
 

Ankara özel yurtlar

Devamını Oku »

AKYURT – ÖZEL AKYURT KOTYD ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 06 D 191 Telefon 3128441663
Adresi YILDIRIM MAH.761 ADA 2 PARSEL KAYNARCA SK.NO:17 AKYURT
Kapasitesi 74 Barınan 0
AKYURT – ÖZEL AKYURT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.

 

AKSEKİ – ÖZEL ÇAMLICA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 017 Telefon 2426873059
Adresi MURTİÇİ MAHALLESİ TAŞLICA KÖYÜ AKSEKİ
Kapasitesi 60 Barınan 10
 
AKSEKİ – ÖZEL HİLAL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 061 Telefon 2426781551
Adresi DEMİRCİLER MAH. MUSTAFA DURUK CAD. NO:91 AKSEKİ
Kapasitesi 106 Barınan 23
 
AKSU – ÖZEL AKSU ARİFİYE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 111 Telefon 2424262361
Adresi MACUN MAHALLESİ BULUT SOKAK AKSU BELDESİ AKSU
Kapasitesi 82 Barınan 52
 
ALANYA – ÖZEL ALAİYE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 115 Telefon 2425152751
Adresi CİKCİLLİ KÖYÜ MERKEZ MAHALLESİ 21. SOKAK ALANYA
Kapasitesi 168 Barınan 95
 
ALANYA – ÖZEL ATAY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 030 Telefon 2425161681
Adresi SEKI KÖYÜ ALANYA ALANYA
Kapasitesi 72 Barınan 67
 
ALANYA – ÖZEL ÇAMLICA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 024 Telefon 2425475080
Adresi ULUGÜNEY KÖYÜ ALANYA
Kapasitesi 85 Barınan 36
 
ALANYA – ÖZEL ÇAMLIK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 022 Telefon 2425321205
Adresi İNCEKUM KASABASI ALANYA
Kapasitesi 82 Barınan 40
 
ALANYA – ÖZEL DENİZ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 033 Telefon 2425274266
Adresi İNCEKUM KASABASI ALANYA
Kapasitesi 73 Barınan 9
 
ALANYA – ÖZEL DERYA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 021 Telefon 2425171200
Adresi AVSALLAR KASABASI-ALANYA ALANYA
Kapasitesi 99 Barınan 31
 
ALANYA – ÖZEL DİMÇAYI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 029 Telefon 2425140027
Adresi TOSMUR KASABASI ALANYA
Kapasitesi 142 Barınan 70
 
ALANYA – ÖZEL DİNEK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 100 Telefon 2425195121
Adresi HACI MEHMETLI MAH ALANYA
Kapasitesi 170 Barınan 155
 
ALANYA – ÖZEL ELİKESİK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 097 Telefon 2425315150
Adresi ELIKESIK KÖYÜ ALANYA
Kapasitesi 35 Barınan 19
 
ALANYA – ÖZEL GÜNEŞ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 020 Telefon 2425652300
Adresi PAYALLAR KASABASI ALANYA
Kapasitesi 130 Barınan 65
 
ALANYA – ÖZEL GÜZELBAĞ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 047 Telefon 2427926010
Adresi ZAFER MAHALLESİ GÜZELBAĞ KASABASI ALANYA
Kapasitesi 72 Barınan 13
 
ALANYA – ÖZEL HABİBLER ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 023 Telefon 2425274159
Adresi ESENTEPE KÖYÜ ALANYA
Kapasitesi 104 Barınan 28
 
ALANYA – ÖZEL HACET ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 027 Telefon 2425132256
Adresi GÜLLER PINARI MAHALLESİ ALANYA
Kapasitesi 34 Barınan 33
 
ALANYA – ÖZEL HİLAL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 019 Telefon 2425453099
Adresi PAYALLAR KASABASI ALANYA
Kapasitesi 94 Barınan 26
 
ALANYA – ÖZEL KIR ÇİÇEKLERİ ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 135 Telefon 242
Adresi ŞEKERHANE MAHALLESİ ALANYA
Kapasitesi 78 Barınan 0
 
ALANYA – ÖZEL KONAKLI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 087 Telefon 2425651358
Adresi KONAKLI KASABASI ALANYA
Kapasitesi 87 Barınan 46
 
ALANYA – ÖZEL KONAKTEPE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 124 Telefon 2425654275
Adresi KALE MAHALLESİ KETİR MEVKİİ GÜZELBAĞ YOLU ÜZERİ KONAKLI KASABASI ALANYA
Kapasitesi 120 Barınan 55
 
ALANYA – ÖZEL MAHMUTLAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 081 Telefon 2425283188
Adresi MAHMUTLAR KASABASI ALANYA
Kapasitesi 127 Barınan 43
 
ALANYA – ÖZEL OBA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 028 Telefon 2425387066
Adresi OBAKÖY KASABASI ALANYA
Kapasitesi 86 Barınan 50
 
ALANYA – ÖZEL ÖZ HİLAL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 114 Telefon 2425194484
Adresi ŞEKERHANE MAHALLESİ 1109 SOKAK N0:1 ALANYA
Kapasitesi 96 Barınan 24
 
ALANYA – ÖZEL ÖZVADİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 032 Telefon 2425391086
Adresi İMAMLI KÖYÜ ALANYA
Kapasitesi 67 Barınan 16
 
ALANYA – ÖZEL SARAY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 026 Telefon 2425134228
Adresi SARAY MAHALLESI ALANYA
Kapasitesi 137 Barınan 119
 
ALANYA – ÖZEL SUGÖZÜ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 016 Telefon 2425222552
Adresi SUGÖZÜ MAHALLESİ SUGÖZÜ CADDESİ TÜRBE SOKAK NO:2 ALANYA
Kapasitesi 155 Barınan 94
 
ALANYA – ÖZEL ŞEVKİ BEY ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 140 Telefon 242
Adresi KADIPAŞA MAHALLESİ İKİZLER SOKAK ALANYA
Kapasitesi 140 Barınan 0
 
ALANYA – ÖZEL ÜÇIRMAK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 103 Telefon 2425258183
Adresi MAHMUTSEYDI KÖYÜ ALANYA
Kapasitesi 73 Barınan 13
 
ALANYA – ÖZEL VALİDE SULTAN ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 141 Telefon 242
Adresi SARAY MAHALLESİ ÇELİKLER SOKAK NO/19 ALANYA
Kapasitesi 104 Barınan 0
 
ALANYA – ÖZEL YALI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 025 Telefon 2425274350
Adresi OKURCALAR KASABASI ALANYA
Kapasitesi 64 Barınan 13
 
ALANYA – ÖZEL YEŞİLTEPE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 018 Telefon 2425254086
Adresi TOSLAK KÖYÜ-ALANYA ALANYA
Kapasitesi 80 Barınan 23
 
DEMRE – ÖZEL DEMRE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 050 Telefon 2428715399
Adresi BEYMELEK KÖYÜ SAZ MEVKİİ KALE DEMRE
Kapasitesi 76 Barınan 34
 
DEMRE – ÖZEL ZÜMÜRKAYA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 129 Telefon 2428716484
Adresi KARABUCAK MAHALLESİ KAŞ CADDESİ DEMRE
Kapasitesi 97 Barınan 10
 
DÖŞEMEALTI – ÖZEL ÇIĞLIK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 101 Telefon 2424237292
Adresi ORTA MAHALLE ÇIĞLIK KASABASI DÖŞEMEALTI
Kapasitesi 72 Barınan 27
 
DÖŞEMEALTI – ÖZEL EKŞİLİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 102 Telefon 2424112044
Adresi MENDERES MAHALLESİ KEYKUBAT CADDESİ NO:33 EKŞILI KÖYÜ DÖŞEMEALTI
Kapasitesi 56 Barınan 56
 
DÖŞEMEALTI – ÖZEL HABİBLER ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 002 Telefon 2424213087
Adresi YENİKÖY MAHALLESİ 297 SOKAK NO:24 DÖŞEMEALTI-YENIKÖY DÖŞEMEALTI
Kapasitesi 51 Barınan 18
 
DÖŞEMEALTI – ÖZEL YENİKÖY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 093 Telefon 2424213880
Adresi YENİKÖY MAHALLESİ NO:42 DÖŞEMEALTI/YENİKÖY DÖŞEMEALTI
Kapasitesi 156 Barınan 0
 
ELMALI – ÖZEL EYMİR YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 037 Telefon 2426273158
Adresi EYMIR KÖYÜ ELMALI
Kapasitesi 23 Barınan 23
 
ELMALI – ÖZEL GÜLDEREN ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 138 Telefon 242
Adresi KARYAĞDI MAHALLESİ ESKİ FİNİKE CADDESİ ELMALI
Kapasitesi 77 Barınan 0
 
ELMALI – ÖZEL GÜNEŞ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 034 Telefon 2426182316
Adresi YENI MAHALLE FİNİKE CADDESİ TAŞOCAĞI MEVKİ ELMALI
Kapasitesi 67 Barınan 42
 
ELMALI – ÖZEL MUHAMMET HAMDİ YAZIR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 074 Telefon 2426182521
Adresi YENI MAHALLE 80 EVLER ELMALI
Kapasitesi 99 Barınan 85
 
ELMALI – ÖZEL SİNAN-I ÜMMİ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 035 Telefon 2426181260
Adresi CAMI ATIK MAHALLESİ SINAN-I ÜMMI SOKAK NO:35 ELMALI
Kapasitesi 57 Barınan 28
 
ELMALI – ÖZEL YILMAZLI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 036 Telefon 2426117239
Adresi YILMAZLI KÖYÜ ELMALI
Kapasitesi 22 Barınan 10
 
FİNİKE – ÖZEL ÇAVDIRORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 042 Telefon 2428521355
Adresi ÇAVDIR MAHALLESI TURUNÇOVA-FİNİKE FİNİKE
Kapasitesi 51 Barınan 35
 
FİNİKE – ÖZEL FERHATLAR YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 049 Telefon 2428523262
Adresi ÇAVDIR MAHALLESİ-TURUNÇOVA-FİNİKE FİNİKE
Kapasitesi 52 Barınan 26
 
FİNİKE – ÖZEL GÜNEŞ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 041 Telefon 2428656242
Adresi ORTA MAHALLE- HASYURT-FİNİKE FİNİKE
Kapasitesi 64 Barınan 27
 
FİNİKE – ÖZEL HASYURT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 038 Telefon 2428656562
Adresi HASYURT KÖYÜ-FINIKE FİNİKE
Kapasitesi 106 Barınan 35
 
FİNİKE – ÖZEL YENİMAHALLE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 099 Telefon 2428551810
Adresi YENIMAHALLE-FİNİKE FİNİKE
Kapasitesi 70 Barınan 70
 
GAZİPAŞA – ÖZEL AYDIN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 105 Telefon 2425721688
Adresi İSTIKLAL MAHALLESİ SARIAĞAÇ MEVKİ GAZİPAŞA
Kapasitesi 111 Barınan 33
 
GAZİPAŞA – ÖZEL İSTİKLAL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 045 Telefon 2425721688
Adresi İSTIKLAL MAHALLESI R.KAPLAN CADDESİ NO:122 GAZİPAŞA
Kapasitesi 68 Barınan 43
 
GAZİPAŞA – ÖZEL NARLICA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 044 Telefon 2425761057
Adresi MUZKENT KÖYÜ GAZİPAŞA GAZİPAŞA
Kapasitesi 80 Barınan 19
 
GAZİPAŞA – ÖZEL ZEYTİNADA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 046 Telefon 2425762066
Adresi ZEYTINADA KÖYÜ GAZİPAŞA
Kapasitesi 40 Barınan 5
 
GÜNDOĞMUŞ – ÖZEL BALKAYA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 084 Telefon 2427871942
Adresi BALKAYA KÖYÜ GÜNDOĞMUŞ
Kapasitesi 21 Barınan 14
 
GÜNDOĞMUŞ – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 048 Telefon 2427812073
Adresi KAPLAN MAHALLESI GÜNDOĞMUŞ
Kapasitesi 54 Barınan 49
 
KAŞ – ÖZEL DEMİRHAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 094 Telefon 2428454757
Adresi KINIK KÖYÜ KAŞ
Kapasitesi 58 Barınan 17
 
KAŞ – ÖZEL GÖMBE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 052 Telefon 2428314084
Adresi GÖMBE KÖYÜ KAŞ
Kapasitesi 19 Barınan 18
 
KAŞ – ÖZEL UFUK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 076 Telefon 2428361864
Adresi ÇERÇILER MAHALLESİ NO:59 KAŞ
Kapasitesi 42 Barınan 10
 
KAŞ – ÖZEL YAYLA BAYINDIR ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 051 Telefon 2428314362
Adresi YAYLA BAYINDIR KÖYÜ KAŞ
Kapasitesi 24 Barınan 12
 
KEMER – ÖZEL KEMER ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 108 Telefon 2428180010
Adresi KUZDERE KÖYÜ KEMER
Kapasitesi 47 Barınan 25
 
KEPEZ – ÖZEL AKDENİZ ATA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 098 Telefon 2423347900
Adresi FABRIKALAR MAHALLESİ FIKRI ERTEN CADDESİ NO:74 KEPEZ
Kapasitesi 93 Barınan 52
 
KEPEZ – ÖZEL ÇINARLI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 107 Telefon 2423613676
Adresi HASAN KARAKAŞ MAHALLESİ GÜNEŞ CADDESİ NO:272 KEPEZ
Kapasitesi 260 Barınan 64
 
KEPEZ – ÖZEL GÜLÇİÇEK YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 143 Telefon 242
Adresi ZEYTİNLİK MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 4402.SOKAK NO/9 KEPEZ
Kapasitesi 58 Barınan 0
 
KEPEZ – ÖZEL İSMAİL AKIN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 109 Telefon 2423432341
Adresi YEŞILTEPE MAH.TEVFİK FIKRET CAD NO:53 KEPEZ
Kapasitesi 98 Barınan 45
 
KEPEZ – ÖZEL KARŞIYAKA ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 131 Telefon 2423266465
Adresi KARŞIYAKA MAHALLESİ IŞIK CADDESİ NO/44 KEPEZ
Kapasitesi 75 Barınan 60
 
KEPEZ – ÖZEL MERVE YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 133 Telefon 2422260830
Adresi KÜLTÜR MAHALLESİ 3806 SOKAK NO/18 KEPEZ
Kapasitesi 40 Barınan 40
 
KEPEZ – ÖZEL PERİHAN BOZTEPE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 113 Telefon 2423262223
Adresi KUZEYYAKA MAHALLESİ GÖKSU CADDESİ NO:1 KEPEZ
Kapasitesi 108 Barınan 90
 
KEPEZ – ÖZEL SABİT ÜNAL ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 136 Telefon 2423441423
Adresi YEŞİLTEPE MAHALLESİ 2769.SOKAK NO/19 KEPEZ
Kapasitesi 80 Barınan 79
 
KEPEZ – ÖZEL SAĞANAK YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 122 Telefon 2422262078
Adresi KÜLTÜR MAHALLESİ 3818 SOKAK NO:14 KEPEZ
Kapasitesi 186 Barınan 105
 
KEPEZ – ÖZEL SAYGI YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 120 Telefon 2422262615
Adresi KÜLTÜR MAHALLESİ 3801 SOKAK NO:2 KEPEZ
Kapasitesi 85 Barınan 73
 
KEPEZ – ÖZEL SEMA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 V 040 Telefon 2423255450
Adresi YENİMAHALLE 2451 SK.NO:59-ANTALYA KEPEZ
Kapasitesi 46 Barınan 45
 
KEPEZ – ÖZEL SÜTÇÜLER ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 006 Telefon 2423611478
Adresi SÜTÇÜLER MAHALLESİ SÜTÇÜLER CADDESİ KEPEZ
Kapasitesi 67 Barınan 67
 
KEPEZ – ÖZEL ŞAFAK 1 YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 142 Telefon 242
Adresi ŞAFAK MAHALLESİ 4281 KEPEZ
Kapasitesi 50 Barınan 0
 
KEPEZ – ÖZEL ŞELALE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 005 Telefon 2424172091
Adresi MENDERES MAH. İSTİKLAL CAD. NO:5 VARSAK KASABASI KEPEZ
Kapasitesi 70 Barınan 36
 
KEPEZ – ÖZEL TALAT PEKDEMİR YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 092 Telefon 2422276262
Adresi GÜLVEREN MAH. 3705 SK. NO:6 KEPEZ
Kapasitesi 66 Barınan 51
 
KEPEZ – ÖZEL YEŞİLBELDE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 106 Telefon 2424145179
Adresi KIZILLI KÖYÜ KEPEZ
Kapasitesi 64 Barınan 31
 
KEPEZ – ÖZEL YEŞİLYURT YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 123 Telefon 2422271414
Adresi YEŞİLYURT MAHALLESİ 4302 SOKAK NO:2 KEPEZ
Kapasitesi 88 Barınan 48
 
KONYAALTI – ÖZEL ARAPSUYU ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 012 Telefon 2422290781
Adresi ARAPSUYU MAH. 600 SOKAK POSTA İŞLETME MERKEZİ YANI KONYAALTI
Kapasitesi 117 Barınan 83
 
KONYAALTI – ÖZEL AŞAĞIKARAMAN ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 008 Telefon 2422500202
Adresi AŞAĞI KARAMAN KÖYÜ KONYAALTI
Kapasitesi 72 Barınan 38
 
KONYAALTI – ÖZEL BAHTILI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 089 Telefon 2424193000
Adresi BAHTILI KÖYÜ KONYAALTI
Kapasitesi 83 Barınan 60
 
KONYAALTI – ÖZEL FATMA ŞAHİN ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 132 Telefon 2422289250
Adresi TOROS MAHALLESİ 854 SOKAK NO/42 KONYAALTI
Kapasitesi 104 Barınan 91
 
KORKUTELİ – ÖZEL DATKÖY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 057 Telefon 2426534153
Adresi DATKÖY/ KORKUTELİ KORKUTELİ
Kapasitesi 40 Barınan 18
 
KORKUTELİ – ÖZEL GÜLBAHAR ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 137 Telefon 242
Adresi UZUNOLUK MAHALLESİ 465 SOKAK KORKUTELİ
Kapasitesi 64 Barınan 0
 
KORKUTELİ – ÖZEL HİLAL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 054 Telefon 2426534037
Adresi KIREMIT MAHALLESİ AKILLI SOKAK NO:11 KORKUTELİ KORKUTELİ
Kapasitesi 74 Barınan 58
 
KORKUTELİ – ÖZEL MERKEZ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 053 Telefon 2426436869
Adresi AŞAĞIPAZAR MAH ZÜBEYDEHANIM CADDESİ NO:18 KORKUTELİ
Kapasitesi 85 Barınan 72
 
KORKUTELİ – ÖZEL MERYEM ÖNAL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 125 Telefon 2426433868
Adresi UZUNOLUK MAHALLESİ Y.EMRE CADDESİ 579.SOKAK KORKUTELİ
Kapasitesi 80 Barınan 70
 
KORKUTELİ – ÖZEL REFET BEY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 058 Telefon 2426433868
Adresi AŞAĞI PAZAR MAHALLESİ HASTANE CADDESİ KORKUTELİ KORKUTELİ
Kapasitesi 64 Barınan 64
 
KORKUTELİ – ÖZEL YELTEN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 056 Telefon 2426513012
Adresi FATİH MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:52 YELTEN KASABASI KORKUTELİ
Kapasitesi 32 Barınan 15
 
KORKUTELİ – ÖZEL YEŞİLYAYLA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 055 Telefon 2426525193
Adresi YEŞILYAYLA KÖYÜ KORKUTELİ
Kapasitesi 48 Barınan 12
 
KUMLUCA – ÖZEL İNAYET ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 134 Telefon 2428875410
Adresi BAĞLIK MAHALLESİ GÖDENE CADDESİ KUMLUCA
Kapasitesi 38 Barınan 25
 
KUMLUCA – ÖZEL KAVAK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 031 Telefon 2428991382
Adresi KAVAK KÖYÜ KUMLUCA
Kapasitesi 26 Barınan 17
 
KUMLUCA – ÖZEL KUMLUCA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 059 Telefon 2428871842
Adresi BAĞLIK MAH.GÖDENE CAD.HILAL SK.NO:9-KUMLUCA KUMLUCA
Kapasitesi 65 Barınan 65
 
KUMLUCA – ÖZEL MAVİKENT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 060 Telefon 2428844016
Adresi MAVİKENT KASABASI-KUMLUCA KUMLUCA
Kapasitesi 84 Barınan 13
 
KUMLUCA – ÖZEL YEŞİLBAHÇE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 126 Telefon 2428870767
Adresi YENİ MAHALLE NARENCİYE SOK.YURT ÇIKMAZI KUMLUCA
Kapasitesi 96 Barınan 60
 
MANAVGAT – ÖZEL AŞAĞI IŞIKLAR ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 062 Telefon 2427781057
Adresi AŞAĞIIŞIKLAR KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 109 Barınan 54
 
MANAVGAT – ÖZEL BEŞKONAK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 063 Telefon 2427653075
Adresi YARIŞ MAHALLESİ BOZYAKA KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 59 Barınan 23
 
MANAVGAT – ÖZEL ÇAYYAZI ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 066 Telefon 2427464236
Adresi ÇAYYAZI KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 49 Barınan 23
 
MANAVGAT – ÖZEL DOLBAZLAR ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 067 Telefon 2427672070
Adresi DOLBAZLAR KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 60 Barınan 36
 
MANAVGAT – ÖZEL FERAH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 110 Telefon 2428454727
Adresi YAYLA MAHALLESİ 2544 SOKAK NO:3 MANAVGAT
Kapasitesi 127 Barınan 84
 
MANAVGAT – ÖZEL FETHİ YILMAZ SEZER ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 139 Telefon 242
Adresi ÜÇTEPELER MAHALLESİ ŞELALE CADDESİ MANAVGAT
Kapasitesi 120 Barınan 0
 
MANAVGAT – ÖZEL GÜLBAHÇE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 127 Telefon 2427464924
Adresi PAZARCI MAHALLESİ 4048 SOKAK MANAVGAT
Kapasitesi 85 Barınan 39
 
MANAVGAT – ÖZEL İBRAHİM RIZA KASABOĞLU ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 121 Telefon 2427460447
Adresi KAVAKLI MAHALLESİ 6503 SOKAK MANAVGAT MANAVGAT
Kapasitesi 72 Barınan 65
 
MANAVGAT – ÖZEL KAMER YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 118 Telefon 2427781194
Adresi AŞAĞIISIKLAR KÖYÜ ULUALAN MEVKİİ NO:157 MANAVGAT MANAVGAT
Kapasitesi 65 Barınan 18
 
MANAVGAT – ÖZEL SARILAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 064 Telefon 2427463627
Adresi SARILAR KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 85 Barınan 51
 
MANAVGAT – ÖZEL ŞELALE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 075 Telefon 2427461887
Adresi ŞELALE YOLU ÜZERİ KÜÇÜKŞELALE YOL KAVŞAĞI MANAVGAT
Kapasitesi 134 Barınan 61
 
MANAVGAT – ÖZEL YALÇIDİBİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 015 Telefon 2427515127
Adresi YALÇIDIBI KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 26 Barınan 8
 
MANAVGAT – ÖZEL YAYLAALAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 065 Telefon 2427578116
Adresi YAYLAALAN KÖYÜ MANAVGAT
Kapasitesi 36 Barınan 15
 
MURATPAŞA – ÖZEL EKMEL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 011 Telefon 2423211510
Adresi ETILER MAHALLESİ 845 SOKAK NO:24 MURATPAŞA
Kapasitesi 170 Barınan 139
 
MURATPAŞA – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 010 Telefon 2423211500
Adresi ETILER MAHALLESİ 827 SOKAK NO:1 MURATPAŞA
Kapasitesi 72 Barınan 0
 
MURATPAŞA – ÖZEL GÜZELYALI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 007 Telefon 2423490226
Adresi HAVAALANI CADDESİ NO:327 GÜZELOBA MURATPAŞA
Kapasitesi 62 Barınan 36
 
MURATPAŞA – ÖZEL MURATPAŞA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 116 Telefon 2422487474
Adresi TAHILPAZARI MAHALLESİ İSMET PAŞA CADDESİ 465 SOKAK YILDIRIM APT NO:3 MURATPAŞA
Kapasitesi 40 Barınan 36
 
MURATPAŞA – ÖZEL MUSTAFA DOĞAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 V 119 Telefon 2423214265
Adresi YENİGÜN MAHALLESİ 1353 SOKAK NO:3 MURATPAŞA
Kapasitesi 60 Barınan 34
 
MURATPAŞA – ÖZEL SELAHATTİN AKIN ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 104 Telefon 2423226605
Adresi ZERDALILIK MAHALLESİ CEBESOY CADDESİ 1382 SOKAK NO:25 MURATPAŞA
Kapasitesi 54 Barınan 39
 
MURATPAŞA – ÖZEL SÜLEYMANİYE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 130 Telefon 2423131920
Adresi MEYDANKAVAĞI MAHALLESİ 1568 SOKAK NO:38 MURATPAŞA
Kapasitesi 168 Barınan 47
 
MURATPAŞA – ÖZEL VALİDE SULTAN ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 085 Telefon 2423165710
Adresi ŞIRINYALI MAHALLESİ SİNANOĞLU CADDESİ 1530 SOKAK NO:6 MURATPAŞA
Kapasitesi 400 Barınan 156
 
MURATPAŞA – ÖZEL ZÜBEYDE HANIM YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 G 090 Telefon 2422479753
Adresi HAŞIMICAN MAH. 1291 SOKAK NO: 4 MURATPAŞA
Kapasitesi 42 Barınan 42
 
SERİK – ÖZEL ANILLAR YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 DT 117 Telefon 2427220728
Adresi MERKEZ MAHALLESİ ANIL SOKAK SERİK SERİK
Kapasitesi 54 Barınan 47
 
SERİK – ÖZEL ÇANDIR MİMAR SİNAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 128 Telefon 2427262046
Adresi SİNAN MAHALLESİ MENDERES CADDESİ NO/55 SERİK
Kapasitesi 60 Barınan 20
 
SERİK – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 068 Telefon 2427223122
Adresi ORTA MAHALLE FATIH CAMI YANI NO:19 SERİK
Kapasitesi 80 Barınan 40
 
SERİK – ÖZEL HİLAL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 073 Telefon 2427367172
Adresi ATATÜRK MAH. GEBIZ KASABASI-SERİK SERİK
Kapasitesi 60 Barınan 16
 
SERİK – ÖZEL HİLMİYE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ĞÖRENCİ YURDU
Kodu 07 D 080 Telefon 2427220079
Adresi MERKEZ MAH.2176 SOK.NO.51 SERİK SERİK
Kapasitesi 104 Barınan 51
 
SERİK – ÖZEL KADRİYE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 072 Telefon 2427254764
Adresi YENİ MAH. CUMHURİYET CAD. KADRİYE BELDESİ-SERİK SERİK
Kapasitesi 46 Barınan 30
 
SERİK – ÖZEL ŞATIRLI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 071 Telefon 2427323102
Adresi ŞATIRLI KÖYÜ SERİK
Kapasitesi 43 Barınan 10
 
SERİK – ÖZEL UFUK ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 07 D 069 Telefon 2427222469
Adresi KÜRÜŞ KÖYÜ SANAYİ SİTESİ KARŞISI SERİK
Kapasitesi 96 Barınan 53
 

 

GÖYNÜCEK – ÖZEL DAMLAÇİMEN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 012 Telefon 3586467037
Adresi DAMLAÇİMEN KASABASI GÖYNÜCEK
Kapasitesi 19 Barınan 18
 
GÖYNÜCEK – ÖZEL GÖYNÜCEK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 037 Telefon 3586152089
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ ŞEHİT İSMAİL KARA CADDESİ GÖYNÜCEK
Kapasitesi 56 Barınan 24
 
GÜMÜŞHACIKÖY – ÖZEL MEHMETPAŞA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 002 Telefon 3587173271
Adresi HACIYAHYA M.ENDER CAD.TARÇIN SOK NO:24 GÜMÜŞHACIKÖY
Kapasitesi 63 Barınan 35
 
HAMAMÖZÜ – ÖZEL HAMAMÖZÜ ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 041 Telefon 358
Adresi KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ GÜMÜŞHACIKÖY CADDESİ NO:2 HAMAMÖZÜ
Kapasitesi 50 Barınan 0
 
MERKEZ – ÖZEL AKBİLEK YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 011 Telefon 3582527165
Adresi AKBILEK MAHALLESİ ALPTEKİN CADDESİ NO: 46/1 AMASYA MERKEZ
Kapasitesi 98 Barınan 56
 
MERKEZ – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 035 Telefon 3582121369
Adresi KİRAZLI DERE MAHALLESİ VETERİNER SOKAK NO/13 MERKEZ
Kapasitesi 80 Barınan 47
 
MERKEZ – ÖZEL HİLAL YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 DT 028 Telefon 3582526688
Adresi ŞEYHCUI M.ABIDIN COŞKUN S.NO:14 MERKEZ
Kapasitesi 79 Barınan 26
 
MERKEZ – ÖZEL KURŞUNLU ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 029 Telefon 3582183538
Adresi KURŞUNLU MAHALLESİ KIRKLAR SOKAK NO:24 MERKEZ
Kapasitesi 64 Barınan 64
 
MERKEZ – ÖZEL NURİ DOĞRUÖZ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 034 Telefon 3582529043
Adresi AKBİLEK M.İSMAİL HAKKI MUMCU CAD.52 MERKEZ
Kapasitesi 69 Barınan 55
 
MERKEZ – ÖZEL YEŞİLYENİCE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 003 Telefon 3582533043
Adresi YEŞILYENICE KASABASI AMASYA MERKEZ
Kapasitesi 30 Barınan 23
 
MERKEZ – ÖZEL ZİYARET ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 006 Telefon 3582311080
Adresi AŞAĞİ MAHALLE FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ NO/4 MERKEZ
Kapasitesi 84 Barınan 0
 
MERKEZ – ÖZEL ZİYARET ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 039 Telefon 358
Adresi YUKARI MAHALLE PELİTDİBİ CADDESİ NO/18 MERKEZ
Kapasitesi 37 Barınan 0
 
MERZİFON – ÖZEL ÇAYBAŞI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 033 Telefon 3585754239
Adresi ÇAYBAŞI KÖYÜ MERZİFON
Kapasitesi 34 Barınan 10
 
MERZİFON – ÖZEL ERENLER ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 042 Telefon 358
Adresi CAMİİ CEDİT MAH.ERENLER SOK.NO:29 MERZİFON
Kapasitesi 69 Barınan 0
 
MERZİFON – ÖZEL KARDELEN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 DT 027 Telefon 3585130855
Adresi BAHÇELIEVLER M.TAŞTAN SÖNMEZ C.NO:45 MERZİFON
Kapasitesi 111 Barınan 23
 
MERZİFON – ÖZEL M.ÇELEBİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 05 D 001 Telefon 3585134081
Adresi CAMIICEDIT M.EREN SK.NO:23 MERZİFON
Kapasitesi 80 Barınan 59
 
SULUOVA – ÖZEL AKADEMİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 DT 018 Telefon 3584176916
Adresi YENİMAHALLE RECEP İNCE CADDESİ NO:7 SULUOVA
Kapasitesi 44 Barınan 34
 
SULUOVA – ÖZEL BEYAZIT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 036 Telefon 3584174223
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ BEYAZIT CADDESİ NO/47 SULUOVA
Kapasitesi 112 Barınan 49
 
SULUOVA – ÖZEL ERASLAN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 032 Telefon 3584767574
Adresi ERARSLAN KASABASI SULUOVA
Kapasitesi 49 Barınan 24
 
SULUOVA – ÖZEL ERASLAN ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 040 Telefon 358
Adresi ULUÇINAR MAH.SÜLEYMANİYE CADDESİ SULUOVA
Kapasitesi 48 Barınan 0
 
SULUOVA – ÖZEL SULUOVA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 004 Telefon 3584174222
Adresi HÜRRIYET M.FAZILET SK. NO: 17 SULUOVA
Kapasitesi 69 Barınan 50
 
SULUOVA – ÖZEL ZEYNEP HATUN ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 DT 038 Telefon 358
Adresi YENİ MAHALLE RECEP İNCE CADDESİ NO/9 SULUOVA
Kapasitesi 76 Barınan 0
 
TAŞOVA – ÖZEL YERKOZLU ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 014 Telefon 3583634226
Adresi AKINOĞLU KASABASI TAŞOVA
Kapasitesi 30 Barınan 13
 
TAŞOVA – ÖZEL YEŞİLIRMAK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 05 D 005 Telefon 3583121702
Adresi YENİMAHALLE BURSALI CADDESİ NO:35 TAŞOVA
Kapasitesi 52 Barınan 45
 
       

 

DOĞUBEYAZIT – ÖZEL AHMET HANİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 D 002 Telefon 4723126890
Adresi ABDIGÖR MAH.BAHCELİEVLER SOK.N0:119 DOĞUBAYAZIT DOĞUBEYAZIT
Kapasitesi 40 Barınan 40
 
DOĞUBEYAZIT – ÖZEL AHMET YESEVİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 G 010 Telefon 4723124035
Adresi ÇIFTEPINAR M.BAHÇELIEVLER (MUSA İRCI ) SOKAK NO 118 DOĞUBEYAZIT
Kapasitesi 62 Barınan 10
 
ELEŞKİRT – ÖZEL YAVUZ SELİM ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 D 005 Telefon 4727114315
Adresi MÜFTÜ SELIM M. SARAY PETROL KARŞISI ELEŞKİRT
Kapasitesi 50 Barınan 50
 
MERKEZ – ÖZEL FIRAT YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 D 011 Telefon 4722180274
Adresi ERZURUM CAD.FIRAT M.DEVLET HASTAHENESİ ARKASI MERKEZ
Kapasitesi 78 Barınan 45
 
MERKEZ – ÖZEL YAVUZ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 D 001 Telefon 4722151314
Adresi YAVUZ MAH. BÜLBÜL S.NO:131 MERKEZ
Kapasitesi 74 Barınan 74
 
PATNOS – ÖZEL Y.MAHALLE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 04 D 003 Telefon 4726161514
Adresi YENIMAHALLE TATLI CAD 824. SOK.NO:4 PATNOS
Kapasitesi 46 Barınan 39
 
BAŞMAKÇI – BARBAROS İKHD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 016 Telefon 2724113400
Adresi BARBAROS M.MEZARLIK C. BAŞMAKÇI
Kapasitesi 76 Barınan 8
BAYAT – BAYAT KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 108 Telefon 2724912278
Adresi HÜRRİYET MAHALLESİ BAYAT
Kapasitesi 26 Barınan 17
BAYAT – ÖZEL BAYAT KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 127 Telefon 272
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ BEYDAĞI CADDESİ NO:22 BAYAT
Kapasitesi 49 Barınan 0
BAYAT – ÖZEL TAŞPINAR YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 117 Telefon 272
Adresi YENİ MAHALLE PARK CADDESİ NO/15 BAYAT
Kapasitesi 22 Barınan 0
BOLVADİN – EĞT.ÖĞR.KÜL.HİZ.DER. ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 007 Telefon 2726127647
Adresi Y.GÖKÇE YAYLA MAH.KARAÇAY CAD.NO:48 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 60 Barınan 16
BOLVADİN – KEMERKAYA TMTYD.ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 058 Telefon 2726232472
Adresi ZAFER MAH .KEMERKAYA KASABASI BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 59 Barınan 10
BOLVADİN – ÖZEL ARI YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 131 Telefon 272
Adresi KALINTOPRAK MEVKİİ BOLVADİN YÜKSEK OKULU KARŞISI BOLVADİN
Kapasitesi 352 Barınan 0
BOLVADİN – ÖZEL BİRDANE YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 049 Telefon 2726128497
Adresi 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ARKASI Y.MAH BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 168 Barınan 168
BOLVADİN – ÖZEL BOLVADİN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE KÜLTÜRE HİZMET ORTA ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 076 Telefon 2726126753
Adresi BADEMLI MAH.KARAÇAY CAD. NO:55 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 76 Barınan 26
BOLVADİN – ÖZEL EBER YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 133 Telefon 2726113310
Adresi KALINTOPRAK MEVKİİ BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 160 Barınan 102
BOLVADİN – ÖZEL FETİH ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 118 Telefon 2726129374
Adresi ÖMEROĞLU MAHALLESİ SANTRAL CADDESİ ULU SOKAK NO/23-BOLVADİN BOLVADİN
Kapasitesi 77 Barınan 0
BOLVADİN – ÖZEL GÜVEN PLAZA YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 134 Telefon 272
Adresi KONAK M.PAPATYA SOK NO:4 BOLVADİN
Kapasitesi 63 Barınan 0
BOLVADİN – ÖZEL İFFET YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 119 Telefon 2726112387
Adresi H.HALİFE MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ SHELL BENZİN İSTASYONU YANI NO/189 BOLVADİN BOLVADİN
Kapasitesi 112 Barınan 112
BOLVADİN – ÖZEL İPEKYOLU YÜKSEKÖĞRETİM YURDU
Kodu 03 DT 129 Telefon 2726125154
Adresi SELÇUKLU MAH.KALINTOPRAK MEVKİİ BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 279 Barınan 279
BOLVADİN – ÖZEL KARAGÖZ SEVGİ YÜKSEK ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 070 Telefon 2726125911
Adresi SELÇUKLU MAH.KALIN TOPRAK MEVKİ KONYA YOLU 2 KM- BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 192 Barınan 80
BOLVADİN – ÖZEL KIRKGÖZ YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 130 Telefon 272
Adresi KIRKGÖZ MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ MEVKİİ KONYA YOLU 3. KM. BOLVADİN
Kapasitesi 48 Barınan 0
BOLVADİN – ÖZEL OBA YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 042 Telefon 2726127505
Adresi BAĞLARBAŞI M.OTOGAR CAD.NO:1 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 77 Barınan 41
BOLVADİN – ÖZEL ÖZ SENA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 116 Telefon 272
Adresi YENİ MAHALLE KAYMAKAMEVİ ARKASI BOLVADİN
Kapasitesi 47 Barınan 0
BOLVADİN – ÖZEL YAVUZ SELİM YÜKSEK ÖĞRENİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 077 Telefon 2726126175
Adresi AYDINLAR MAH.SANTRAL CAD.ULU SK.11 BOLVADİN/AFYONKARAHİSAR BOLVADİN
Kapasitesi 102 Barınan 75
ÇAY – ÇAY EĞİTİİM ÖĞRETİME HİZMET DERNEĞİ DÖRTYOL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 086 Telefon 2726325381
Adresi ÇAY VAKIF MAH.MENEKŞE SOK.NO:25 ÇAY
Kapasitesi 51 Barınan 24
ÇAY – KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 010 Telefon 2726314123
Adresi DERE MAH. İN YAKASI ÇAY
Kapasitesi 70 Barınan 63
ÇAY – ÖZEL ADİLE HANIM YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 106 Telefon 2726325133
Adresi ŞİRİNEVLER MAHALLESİ UZUN SOKAK ÇAY
Kapasitesi 96 Barınan 52
ÇAY – ÖZEL METİNLER YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 105 Telefon 2726326186
Adresi CEDİT M.Ş.C.KARATAŞ C.13 ÇAY
Kapasitesi 32 Barınan 30
ÇAY – ÖZEL NALBANTLAR YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 G 062 Telefon 2726313481
Adresi TURGUT ÖZAL C.NO:70 ÇAY
Kapasitesi 54 Barınan 54
ÇAY – ÖZEL SİSTEM YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 125 Telefon 2726313327
Adresi DUMLUPINAR M.CUMHURİYET BULVARI NO:185 ÇAY
Kapasitesi 48 Barınan 48
ÇAY – ÖZEL ŞELALE YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 095 Telefon 2726326273
Adresi ŞİRİNEVLER M.BATIGÜN S.64 ÇAY
Kapasitesi 96 Barınan 66
DAZKIRI – BİL.ÖĞ.EĞ.HZ.DER.ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 012 Telefon 2724213788
Adresi YEŞILYURT M..1.SK.NO:17 DAZKIRI
Kapasitesi 40 Barınan 11
DAZKIRI – ÖZEL YAVUZ SELİM YÜKSEK ÖĞRETİM . ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 098 Telefon 2724213589
Adresi YENİYOL M.PTT KARŞISI AYTAÇ APT.1 DAZKIRI
Kapasitesi 41 Barınan 15
DİNAR – DİNAR EĞİT.ÖĞR.YAR.DER.ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 084 Telefon 2723513943
Adresi DÖRTYOL MAHL.TORNACILAR SOK.40 DİNAR
Kapasitesi 53 Barınan 22
DİNAR – DİNAR E.Ö.Y.D ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 015 Telefon 2723531835
Adresi HÜRRİYET M.HÜRRİYET CADDESİ 1 DİNAR
Kapasitesi 73 Barınan 26
DİNAR – KAZANPINAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 092 Telefon 2723671160
Adresi KAZANPINAR KÖYÜ DİNAR
Kapasitesi 14 Barınan 14
DİNAR – ÖZEL AYDOĞAN BURÇ ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 135 Telefon 2723536133
Adresi STADYUM MAHALLESİ KORUBAŞI MEVKİ DİNAR
Kapasitesi 64 Barınan 35
EMİRDAĞ – EMİRDAĞ EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ BADEMLİK ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 090 Telefon 2724412372
Adresi HÜRRİYET MAH.TAŞOCAĞI MEVKİ N0:30 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
Kapasitesi 64 Barınan 31
EMİRDAĞ – EMİRDAĞ EĞİTİME HİZMET DERNEĞİ YILDIZTEPE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 017 Telefon 2724428274
Adresi İNCILI MAH .FATIH CAD .NO:20 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
Kapasitesi 49 Barınan 11
EMİRDAĞ – GÖMÜ TAHSİLE MUHTAÇ TALEBELERE YARDIM DERNEĞİ ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 035 Telefon 2724548208
Adresi BAĞLARBAŞI MAHALLESİ NO:15 GÖMÜ KASABASI EMİRDAĞ/AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
Kapasitesi 40 Barınan 12
EMİRDAĞ – ÖZEL NURİYE HANIM ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 113 Telefon 2724413827
Adresi İNCİLİ MAHALLESİ FATİH SOK.NO:1 EMİRDAĞ / AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
Kapasitesi 48 Barınan 48
EMİRDAĞ – ÖZEL SAİDBEY ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 104 Telefon 2724428595
Adresi İNCİLİ MAHALLESİ FATİH SOKAK NO/2 EMİRDAĞ
Kapasitesi 82 Barınan 80
EVCİLER – EVCİLER KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 071 Telefon 2724313334
Adresi Y.EMRE M.İSTASYON C.CENGIZ S.9 EVCİLER
Kapasitesi 58 Barınan 7
HOCALAR – ÖZEL HOCALAR ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 085 Telefon 2725512104
Adresi YENİ MAH.GÜLER SOK.26 HOCALAR HOCALAR
Kapasitesi 17 Barınan 13
HOCALAR – YEŞİLHİSAR KAS.EĞT.ÖĞRT.HİZ.DER. ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ . YURDU
Kodu 03 D 047 Telefon 2725524353
Adresi YEŞİLHİSAR KASABASI HOCALAR
Kapasitesi 24 Barınan 15
İHSANİYE – ÖZEL İHSANİYE ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 140 Telefon 272
Adresi ŞAHİNLER MAHALLESİ BEDİRHAN CADDESİ HARMAN YERİ MEVKİİ NO/29 İHSANİYE
Kapasitesi 45 Barınan 0
İSCEHİSAR – İSCEHİSAR İLİM VE KÜL HİZ DER ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 101 Telefon 2723415730
Adresi FATİH MAHALLESİ ÇUKUR MEVKİİ NO/8 İSCEHİSAR
Kapasitesi 64 Barınan 12
İSCEHİSAR – ÖZEL İDARE YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 096 Telefon 2723414548
Adresi ÖRNEKEVLER M.ADNAN MENDERES BULVARI 201 İSCEHİSAR
Kapasitesi 136 Barınan 42
KIZILÖREN – KIZILÖREN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 022 Telefon 2725717153
Adresi YENI M.VATAN C.NO:55 KIZILÖREN
Kapasitesi 65 Barınan 16
MERKEZ – AKDAĞ SELÇUKİYE ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 111 Telefon 2722291301
Adresi SELÇUKLU MAHALLESİ ASİYE SULTAN CADDESİ NO/10 MERKEZ
Kapasitesi 60 Barınan 30
MERKEZ – EĞT.VE KÜLTÜR VAKFI KALE ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 V 048 Telefon 2722155243
Adresi D.PINAR M.MÜDERRIS HASAN CAD.NO:13 MERKEZ
Kapasitesi 99 Barınan 85
MERKEZ – İHO.DİY.TES.VAKFI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 V 003 Telefon 2722153023
Adresi DUMLUPINAR M.TURABI C.NO: 26 MERKEZ
Kapasitesi 80 Barınan 51
MERKEZ – KARŞIYAKA EĞITIME VE ÖĞRETIME YARDIM DERNEĞI ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 089 Telefon 2722294261
Adresi YEŞİLYURT M.170.S.NO:7 MERKEZ
Kapasitesi 224 Barınan 61
MERKEZ – ÖZEL AFYON YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ŞUBESİ
Kodu 03 G 099 Telefon 2722120002
Adresi CUMHURİYET MAHALLESİ KADINANA CADDESİ ÇAKALGÖZ APT.NO/120 AFYONKARAHİSAR MERKEZ
Kapasitesi 107 Barınan 107
MERKEZ – ÖZEL AFYON YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 G 059 Telefon 2722143835
Adresi DERVIŞPAŞA M.ATATÜRK C. NO:6 MERKEZ
Kapasitesi 99 Barınan 90
MERKEZ – ÖZEL AHMET NEDİM SONER ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 112 Telefon 2722157677
Adresi AMBARYOLU NO/72 MERKEZ
Kapasitesi 78 Barınan 67
MERKEZ – ÖZEL AS YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 DT 039 Telefon 2722121519
Adresi DERVIŞPAŞA M.ATATÜRK CAD. MERKEZ
Kapasitesi 187 Barınan 172
MERKEZ – ÖZEL ASUDE ORTA ÖĞRETİM .KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 DT 036 Telefon 2722137631
Adresi KURTULUŞ C.AYANOĞLU ARALIĞI NO:4 MERKEZ
Kapasitesi 56 Barınan 49
MERKEZ – ÖZEL BURAK YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ.YURDU
Kodu 03 DT 097 Telefon 2722146277
Adresi HACINUH M.GAZLIGÖL C.1.VAKIF İŞHANIO MERKEZ
Kapasitesi 77 Barınan 62
MERKEZ – ÖZEL ÇAĞDAŞ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 G 021 Telefon 2722123806
Adresi İSMET İNÖNÜ C.TERMINAL KARŞ.NO:70 MERKEZ
Kapasitesi 174 Barınan 119
MERKEZ – ÖZEL DURU YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 G 034 Telefon 2722131158
Adresi AMBAR YOLU NO:168 MERKEZ
Kapasitesi 110 Barınan 70
MERKEZ – ÖZEL DURU YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 128 Telefon 2722142508
Adresi DUMLUPINAR MAHALLESİ 2.DUMLUPINAR CADDESİ NO/22 MERKEZ
Kapasitesi 106 Barınan 10
MERKEZ – ÖZEL EMRE YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 G 043 Telefon 2722158476
Adresi ANBARYOLU M.KÜBRA APT. NO:119 MERKEZ
Kapasitesi 188 Barınan 110
MERKEZ – ÖZEL EMRE YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 069 Telefon 2722132303
Adresi CUMHURIYET M.İNÖNÜ C.65 MERKEZ
Kapasitesi 90 Barınan 65
MERKEZ – ÖZEL ERAY YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 067 Telefon 2722142079
Adresi DUMLUPINAR M.ANBARYOLU 93 MERKEZ
Kapasitesi 137 Barınan 65
MERKEZ – ÖZEL FAK.MUH.YAR.DER.YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 056 Telefon 2722138450
Adresi YARENLER M.EMIRBABA C.NO:28 MERKEZ
Kapasitesi 118 Barınan 72
MERKEZ – ÖZEL GÜLER YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 072 Telefon 2722121582
Adresi CUM.MAH.AMBARYOLU C.206 MERKEZ
Kapasitesi 170 Barınan 101
MERKEZ – ÖZEL GÜLNİHAL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 107 Telefon 2722141021
Adresi KAYADİBİ MAHALLESİ SARIKIZ CAMİİ YANI MERKEZ
Kapasitesi 90 Barınan 40
MERKEZ – ÖZEL HİSAR ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 138 Telefon 272
Adresi SAHİPATA MAHALLESİ 110.SOKAK NO3 MERKEZ
Kapasitesi 115 Barınan 0
MERKEZ – ÖZEL KAFADAR YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 132 Telefon 2722158476
Adresi MECİDİYE MAHALLESİ MİLLİ BİRLİK CADDESİ NO/136 MERKEZ
Kapasitesi 107 Barınan 98
MERKEZ – ÖZEL MAYA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 121 Telefon 2722159393
Adresi MARULCU MAHALLESİ AMBARYOLU CADDESİ NO/174 MERKEZ
Kapasitesi 115 Barınan 77
MERKEZ – ÖZEL NEZAHAT YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 123 Telefon 2722145827
Adresi KAYADİBİ MAHALLESİ ZİNCİRLİKUYU CADDESİ NO 24 MERKEZ
Kapasitesi 79 Barınan 10
MERKEZ – ÖZEL NURİBEY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 031 Telefon 2722494201
Adresi M.A.ERSOY MAH. NURIBEY KASABASI MERKEZ
Kapasitesi 60 Barınan 19
MERKEZ – ÖZEL PINAR YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 083 Telefon 2722143999
Adresi DUMLUPINAR M.BANKALAR CAD. MERKEZ
Kapasitesi 201 Barınan 160
MERKEZ – ÖZEL SAHİB-İ ATA ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 008 Telefon 2722137029
Adresi SAHIB-I ATA M.107.S.NO:4 MERKEZ
Kapasitesi 242 Barınan 80
MERKEZ – ÖZEL SENA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 079 Telefon 2722174796
Adresi ZAFER M.ÇIĞDEM S.15 MERKEZ
Kapasitesi 83 Barınan 77
MERKEZ – ÖZEL SİNEDA YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 137 Telefon 272
Adresi DUMLUPINAR MAHALLESİ AMBARYOLU NO/25 MERKEZ
Kapasitesi 110 Barınan 0
MERKEZ – ÖZEL SÜLÜN ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 075 Telefon 2722241299
Adresi SÜLÜN KASABASI MERKEZ
Kapasitesi 95 Barınan 38
MERKEZ – ÖZEL TURKUAZ YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 087 Telefon 2722140055
Adresi CUMHURİYET MAH.İNÖNÜ BULVARI OTOGAR KARŞISI NO:69 MERKEZ
Kapasitesi 75 Barınan 69
MERKEZ – ÖZEL YENİ EYLÜL YÜKSEK ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 078 Telefon 2722151100
Adresi ATATÜRK CAD. MALİYE KARŞISI MERKEZ
Kapasitesi 263 Barınan 246
MERKEZ – ÖZEL YUVAM YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 136 Telefon 2722293976
Adresi YEŞİLYURT MAHALLESİ 175.SOKAK NO/19 MERKEZ
Kapasitesi 46 Barınan 46
MERKEZ – ÖZEL ZAFER ORTA ÖĞRETİM KI ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 110 Telefon 2722171086
Adresi GAZİ MAHALLESİ 109 SOKAK PTT TESİSLERİ MERKEZ
Kapasitesi 43 Barınan 34
MERKEZ – SADIKBEY EĞT.ÖĞRT.HİZ.DER.YÜKSEKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 027 Telefon 2722525039
Adresi SADIKBEY KÖYÜ NO:216 MERKEZ
Kapasitesi 29 Barınan 19
MERKEZ – SUSUZ EĞT.VE KÜL.HİZ.DER.ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 006 Telefon 2722546025
Adresi SUSUZ KASABASI MERKEZ
Kapasitesi 32 Barınan 15
MERKEZ – TÇTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 001 Telefon 2722151980
Adresi H.KARAAĞAÇ M.NO:4 MERKEZ
Kapasitesi 198 Barınan 90
MERKEZ – TÜRKİYE DİY.VAKFI SARIKIZ YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 V 051 Telefon 2722132495
Adresi KAYADIBI M.ZINCIRLIKUYU C. MERKEZ
Kapasitesi 164 Barınan 161
SANDIKLI – ÖRENKAYA KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 024 Telefon 2725274004
Adresi BAHÇELI M.RADAR C. NO:91 SANDIKLI
Kapasitesi 34 Barınan 8
SANDIKLI – ÖZEL FATMA ÖKSÜZ ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 103 Telefon 2725151969
Adresi ECE MAHALLESİ MİMAR SİNAN CADDESİ NO/39 SANDIKLI
Kapasitesi 43 Barınan 39
SANDIKLI – ÖZEL HİSAR ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 126 Telefon 272
Adresi HİSAR MAHALLESİ TOPEŞE SOKAK NO/17 SANDIKLI
Kapasitesi 72 Barınan 0
SANDIKLI – ÖZEL SEHER YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 109 Telefon 2725128683
Adresi ECE MAHALLESİ YUNUS EMERE BULVARI NO/58 SANDIKLI
Kapasitesi 83 Barınan 8
SANDIKLI – SANDIKLI EĞT.ÖĞR.HİZ.DER. ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 019 Telefon 2725153688
Adresi ŞIRINEVLER MAH.1.SOK NO:14 SANDIKLI
Kapasitesi 85 Barınan 47
SANDIKLI – SANDIKLI E.Ö.H.D. ŞİRİNEVLER ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 020 Telefon 2725153711
Adresi ŞIRINEVLER MAH.9 EYLÜL SOK.30 SANDIKLI
Kapasitesi 68 Barınan 26
SANDIKLI – SORKUN K.O.T.Y.D. ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 025 Telefon 2725282186
Adresi KESTEL M. ATATÜRKC.11.SK,NO:24 SORKUN SANDIKLI
Kapasitesi 30 Barınan 10
SİNANPAŞA – AHMETPAŞA KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 026 Telefon 2723236020
Adresi AHMETPAŞA KASABASI SİNANPAŞA
Kapasitesi 19 Barınan 4
SİNANPAŞA – AKÖREN B.E.K.H.D.ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 068 Telefon 2723132134
Adresi Y.BEYAZIT M.19-AKÖREN SİNANPAŞA
Kapasitesi 43 Barınan 14
SİNANPAŞA – GÜNEY KASABASI KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 004 Telefon 2723155022
Adresi GÜNEY KASABASI SINCANLI SİNANPAŞA
Kapasitesi 40 Barınan 5
SİNANPAŞA – ÖZEL SİNANPAŞA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 124 Telefon 2723118079
Adresi AKPINAR MAHALLESİ BAĞDUVAR MEVKİİ NO/6 SİNANPAŞA
Kapasitesi 40 Barınan 18
SULTANDAĞI – AKBABA EGT OGRT HİZ DER ORTA OGRETİM ERKEK OGRENCİ YURDU
Kodu 03 D 093 Telefon 2726964473
Adresi AKBABA KÖYÜ SULTANDAĞI
Kapasitesi 22 Barınan 5
SULTANDAĞI – KİRAZLI BİLİM EĞİTİM VE ÖĞRT.HİZ DER.ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 080 Telefon 2726561315
Adresi YILDIRIM M.ZAFER CAD.AKŞEHIR YOLU SULTANDAĞI
Kapasitesi 42 Barınan 35
SULTANDAĞI – ÖZEL DOĞAN-1 YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 114 Telefon 2726562949
Adresi SELÇUKLU MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO/5 SULTANDAĞI
Kapasitesi 69 Barınan 46
SULTANDAĞI – ÖZEL DOĞAN-2 YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 100 Telefon 272656
Adresi YILDIRIM MAHALLESİ ZAFER CADDESİ NO/25 SULTANDAĞI
Kapasitesi 93 Barınan 92
SULTANDAĞI – ÖZEL GÜVEN YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 120 Telefon 2726563570
Adresi YILDIRIM MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ NO/48 SULTANDAĞI
Kapasitesi 45 Barınan 43
ŞUHUT – ÖZEL ÖZDOĞUŞ YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 G 094 Telefon 2727183073
Adresi PAZAR M.CAYIR C.54 ŞUHUT
Kapasitesi 37 Barınan 37
ŞUHUT – ÖZEL ŞUHUT HİSAR ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 139 Telefon 272
Adresi HİSAR MAHALLESİ ATLANBAÇ SOKAK NO/5 ŞUHUT
Kapasitesi 38 Barınan 0
ŞUHUT – ÖZEL YENİ UFUK YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 115 Telefon 2727181220
Adresi MEHMET AKİF MAHALLESİ YURT SOKAK NO/9 ŞUHUT
Kapasitesi 32 Barınan 30
ŞUHUT – ÖZEL ZUHAL YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 DT 122 Telefon 2727184662
Adresi PAZAR MAHALLESİ KURTULUŞ SOKAK NO/3/1 ŞUHUT
Kapasitesi 40 Barınan 40
ŞUHUT – SARIBABA T.Ç.T.H.D. ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU.
Kodu 03 D 013 Telefon 2727183452
Adresi İSTIKLAL M.KARLIK C.NO:48 ŞUHUT
Kapasitesi 79 Barınan 34
ŞUHUT – ŞUHUT PANSİYON YAPTIRMA YAŞATMA VE ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ ORTA ÖĞRENİM KIZ ÖĞRENCİ .YURDU
Kodu 03 D 082 Telefon 2727181243
Adresi PAZAR MAHL.KAVAKLIK CAD.6/B ŞUHUT
Kapasitesi 59 Barınan 12
ŞUHUT – ŞUHUT TAHSİL CAĞINDAKİ TALEBELERE HİZMET DERNEĞİ SARIGÜL ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 03 D 088 Telefon 2727182845
Adresi TAŞLICA MAH.ŞELALE CADDESİ 67 ŞUHUT
Kapasitesi 67 Barınan 9

Afyon Özel Yurtları


Bedava İlan Verme