Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BUMED)
Kendi bünyesindeki öğrencilere burs vermekte, burslar hazırlık ile dört yıllık eğitim süresince veriliyor .Başarı bursunun devam edebilmesi için, dönem not ortalamasının 3,00 ya da üstü olması zorunluluğu var.

Tel : 0212 2577385

Çağdaş Eğitim Vakfı

Öğrenci başarısı devam ettiği sürece verilen burslar için her hafta yapılan toplantılarda, hafta içinde yapılan başvurular değerlendiriliyor.

Tel: 0212 256 0268

Dr. Nejat S. Eczacıbaşı Vakfı

Vakfın yalnız müzik alanında verdiği bu bursun miktarı, ülke, okul ve gereksinimlere göre tespit ediliyor. Gençlerin sanat, kültür ve bilimsel araştırmalarına destek veren vakıf, mastır ve doktora düzeyinde de burs veriyor. Başvurular Mayıs-Temmuz aylarındadır.

Tel : 0212 281 0880

EKVA / Ali Ekinci Vakfı

Ekinciler Holding A.Ş.’nin kurduğu vakıf, holdingden bağımsız çalışıyor. Dört yıldır başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan toplam 100 üniversite öğrencisine burs veriyor. Başvurular her öğretim yılı başındadır.

Tel: 0212 881 3417.

ENSAR Vakfı

1979 yılından beri karşılıksız burs veriyor. Şu anda 700 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi burs alıyor. Anadolu şubelerinden referanslı gelen öğrencileri tercih ediyor.

Tel: 0212 513 0309 – 513 0990.

Galatasaray Eğitim Vakfı

Galatasaray üniversitesi öğrencilerine ve herhangi bir üniversitede okuyan Galatasaray Lisesi öğrencilerine burs veriyor. Bursun tek şartı başarı. Burs öğrencinin eğitim süresindeki başarısı devam ettikçe sürüyor. Geri ödeme koşulu olmayan bursun bitiminde vakfın istediği, bursiyerin meslek sahibi olduktan sonra diğer gençlere gücü oranında destek olması. Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasındadır.

Tel : 0212 293 4310

Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

Üniversiteyi derece ile kazanan ve maddi katkıya ihtiyaç duyan öğrencilere verilen burslar geri ödemeli. Bursla eğitimini tamamlayan gençler meslek sahibi olduktan sonra, aldıkları burs miktarını taksitler halinde ve faizsiz olarak, yeni yetişen gençlere katkıda bulunulması amacıyla vakfa yatırıyorlar geri ödemeler peşin yapıldığında yüzde 50 indirim sağlanıyor. Yılda yaklaşık bin öğrencinin yararlandığı burslar ders yılı süresince dokuz ay boyunca ödeniyor. Burs için başvuracak adaylarda çeşitli puan türlerine göre belli bir barajın üzerinde ÖSS puanı kazanmaları isteniyor. Ayrıca öğrencilerin, üstün başarıları nedeniyle aldıkları burs ve krediler haricinde başka bir kurum ve kuruluştan burs veya kredi almamış olmaları gerekiyor. Başvurular her yıl eylül ayında başlayıp ekim ayı ortasında sona erer.

Tel:0312 351 5644

Milli Eğitim Vakfı

Burslar MEB’in merkez ve taşra teşkilatında görevli öğretmen ve memurlar ile, bu görevlerden emekliye ayrılanların çocuklarına ve M.E.V.’nın orta öğrenim bursundan faydalanıp, yüksek öğrenim hakkı kazanan öğrencilere verilmektedir.

Tel : 0312 432 0237

Osman Gazi İlim ve Kültür Vakfı

Yüksek öğrenim öğrencilerine yardım yapılmaktadır.

Adres : Osman gazi cad. Tek sk. No 18 Bursa

O.D.T.Ü. Vakfı

O.D.T.Ü. de okuyan fakir öğrencilere burs verilmektedir.

O.D.T.Ü. Prof. Dr. Mustafa M. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı

Vakıftan bir öğrenciye verilecek bursun aylık tutarı ve bu bursu alacak öğrenci sayısı bir önceki yılın özelliklerine göre mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Başvuru: her yılın Ekim ayı sonuna kadar vakıf başkanlığına veya O.D.T.Ü. kayıt kabul müdürlüğüne kredi istem dilekçesiyle başvurmaları gerekir.

Genel Müd.: Billur sk. No: 13/5 Kavaklıdere /Ankara

Tel: 0312 426 1068 – 426 1069

Eğitim: Gençlik cad. Bitiştiren sk. No: 30 Anıttepe/ Ankara

Tel: 0312 230 7113 – 230 8304

Prof. Bedii ve Prof. Fevzi Beyzioğlu Kardeşler Vakfı

İstanbul hukuk ve İstanbul iktisat fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : İstiklal cd. No: 311 Kat 5 Beyoğlu / İstanbul

Prof. Tahir Taner Vakfı

İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs verilir.

Adres: Abideyi Hürriyet cad. No: 175 Tan apt. Şişli / İstanbul

Sağlık ve Eğitim Vakfı

Önceliği Tıp fakültesi öğrencilerine tanımış olup öğrencinin başarı ve ihtiyaç durumu diğer tercih sebepleridir.

Başvuru tarihi Ağustosun ilk haftasıdır.

Tel: 0212 512 1878

Samsun İlim ve Kültür Tanıtma Vakfı

Ankara’da bir yüksek öğretim kurumunda okumakta olan Samsunlu öğrencilere karşılıksız burs verilir.

Başvuru Tarihi: ekim ve haziran aylarında yapılır.

Adres: Necatibey cad. 13/4 Sıhhiye / Ankara

Tel: 0312 230 5598

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Maddi imkanı zayıf başarılı ve belirli bir başarı düzeyinin üstündeki öğrencilere burs veriyor. Herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Öğrencinin başarısı devam ettiği sürece verilen burs faizsiz olarak geri ödemelidir. Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin vakıftan alacakları formu doldurarak ekim ayı başına kadar müracaat etmeleri gerekir.

Adres : Konur sk. No: 39/1 Kızılay / Ankara

Tel: 0312 441 9705

Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilir.

Cumhuriyet Üniversitesi Kampusu SİVAS

Siyasal Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı

Vakıf siyasal bilgiler fakültesi öğrencilerine yönelik eğitim ve araştırma bursu sağlamayı ve imkanları ölçüsünde maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaçlamaktadır.

Adres : Ambarlar Yolu cad. Merkez iş hanı 12/28 Sıhhiye / Ankara

Tel : 0312 229 9527

Sosyal Demokrasi Vakfı

Burs ücreti ekim haziran döneminde aylık olarak ödenir.

Tel : 0212 293 8443

Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı

001 öğrenci yardım fonu. Bu fondan maddi güçten yoksun gençlere tahsillerine devam edebilmeleri ve hayata atılmaları için burs verilmektedir.

Adres : Necatibey cad. 27/8 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 229 9381 – 231 2786

Şefkat Vakfı

Üniversitede okuyan fakir ve yetim öğrencilere burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır.

Adres : Havlucular sk. No: 11 Fatih / İstanbul

Tel : 0212 522 4338

Teknik Eğitim Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs sağlanır.

Adres : Sultanbulhamam Saka Mehmet sk. Mermerci han Eminönü / İstanbul
Tel: 0312 417 9931

Tıp Fakültesi Vakfı

İstanbul tıp fakültesi öğrencilerine verilmektedir.

Adres : Tıp fakültesi Dekanlığı İstanbul

Türk Eğitim Vakfı

Üniversite öğrencilerine lisans yüksek lisans doktora ve araştırma bursları vermektedir. Burs ilanı ilgili eğitim kurumlarına gönderilir. Burs alacak öğrenciler ekim-kasım ayında kendi öğretim kurumlarına müracaat ederler. Bursiyerlerin seçimi öğretim kurumlarında öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Burs alacak öğrencilerde aranan şartlar başarılı olmaları başka bir kurumdan burs veya kredi almamaları ve maddi desteğe ihtiyacı olmalarıdır

Adres : T.E.V. Eğitim müd. Büyükdere cad. TEV Kocabaş işhanı no 111 kat 8 Şişli / İstanbul

Tel : 0212 274 5260 / 10 Hat

Türk İş – İşçi Eğitim Vakfı

Üniversitede okuyan işçi çocuklarına yardım ve burs verilmektedir.

Adres : Bayındır sk. No : 10 Yenişehir / Ankara

Türk Petrol Vakfı

Tıp veya teknik fakültede okuyan öğrencilere öncelik verilir. Müracaatlar 1-20 ekim tarihlerinde kabul edilmektedir.

Adres : Galatasaray Yeni Çarşı Vakıf hanı no : 2022 Beyoğlu / İstanbul

Tel : 0212 143 0216

Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı

Ziraat fakültesinde okuyan başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerden 20 kişiye karşılıksız burs verilir.

Başvuru için vakıftan başvuru formu almalıdır. Müracaat ekim ayında yapılır.

Adres : Sakarya cad. No: 30 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 433 6909

Türkiye Diyanet Vakfı

Vakıf personeli ile diyanet işleri başkanlığı personelinin üniversitede okuyan çocuklarına, yabancı uyruklu öğrencilere burs vermektedir.

Adres : T.D.V. genel müd. Ankara

Tel : 0312 417 0874

Türkiye Kızılay Derneği

Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere üç ay süre ile ve başarıları devam ettiği sürece verilmektedir. Başvurular eylül ayında tüm Kızılay şubelerine yapılmaktadır.

Tel: 0312 430 2300

Türkiye Milli Kültür Vakfı

Lisans ve yüksek lisans doktora öğrencilerine burs verilir.

Tel : İstanbul ( Gnl. Mrkz.) 0212 526 2737 – 513 2417

Ankara 0312 425 4882 – 417 0180

Türkiye Tabipler Vakfı

Tıp fakültesi öğrencilerine burs verilir.

Adres : Sağlık sk. No:21 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 431 4565

Türkiye Yardımseverler Derneği

İhtiyaç sahibi öğrencilere burs yardım ve barınma imkanı

Adres :

Beyoğlu : Galip Dede cad. no: 48 Tünel

Tel : 0212 143 1972

Kartal : Bağdat cad. Dizdar han No: 32

Büyükyalı : tel : 0212 366 9142

Bakırköy : Demet sk. Çamlık 3/1 Yeşilyurt / İstanbul

Tel : 0212 573 39 83

Kadıköy : Yoğurtçu Parkı cad. Navisaray apt. No: 16/1

Tel : 0212 336 4520

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Türkiye’deki tüm üniversiteler için burs programı uygulanmaktadır. Yüksekokulların inşaat ve tekstil dışındaki tüm mühendislik bölümü öğrencileri ile işletme ve ekonomi dallarında eğitim gören gençler vakfın burslarından yararlanabiliyor.

Yurtkur Vakfı

Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve barınma imkanı sağlanmaktadır. Müracaat için kredi yurtlar kurumunu yurtlarında kalan öğrenciler yurt müdürlüklerine, diğer öğrenciler vakıf merkezine başvurulmalıdır.

Başvuru kasım ve aralık ayında yapılır.

Adres : Mithatpaşa cad. No: 54 / 11 Yenişehir / Ankara

Tel : 0312 431 3670 – 431 6356

Yüksek Öğrenim İlim ve Yardımlaşma Vakfı

Üniversite öğrencilerine burs verilmektedir. Bursların çoğunluğu Bursa’da okuyan öğrencilere verilir. Müracaat 15 Eylül – Ekim tarihleri arasında yapılır. her sene bursiyerlere giyecek yardımı yapılır. Arapça ve ingilizce kursları yanında yaz kampları da düzenlenmektedir.

Adres : İperçilik cad. M. Karsaklı apt. No: 29/2 Setbaşı / Bursa

Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı

Üniversite öğrencilerine lisans mastır doktora bursları ve barınma imkanı sağlanmaktadır.

Adres : (genel mrk.) Fevzipaşa cad. no: 29/3 Fatih /İstanbul

Tel: 0212 525 9370

Konya : Küçük M. Altunbağ sk.

Ankara : Strazburg cad. no: 18/19 Sıhhiye

Tel: 0312 230 1689

Yurt, kredi ve burs başvurusunu bu adresten yapıyorsunuz unutmayın.
https://yurtkur.osym.gov.tr/Genel/Baslangic.aspx
1.seçenekte öğrenim veya burs ve katkı istiyorum var: bu seçeneği işaretlerseniz ya öğrenim yada burs alırsınız birde okula verdiğiniz harç parasını katkı kredisi sayesinde vermezsiniz, bu seçenekler katkı kredisi de sitemiş oluyorsunuz. Öğrenimle burs aynı anda çıkmaz
2.Seçenekte: Öğrenim kredisi veya burs istiyorum var bunu seçerseniz katkı kredisi alamaz sadece ya öğrenim yada burs alırsınız.
Öğrenim Kredisi:Bunu alırsanız okul bittikten 2 sene sonra geri ödersinzi (beyaz eşyaya endexli)
Burs:Geri ödemezsiniz ama derslerde başarısız olursanız kesilir (bir dönemde 3 zayıf varsa kesilir)
Katkı : Harç parası ödemezsiniz bunu alırsanız (Harç:Üniversite kaydında okula ödenen para)
Öğrenim kredisi aylık :150ytl
Burs aylık:150 YTL

Bu linkten ünüversiteye göre burs veren vakıfları öğrenebilirsiniz.Çok işinize yarar kaçırmayın
http://www.uniaktivite.net/universiteler/burslar/

Yeni linkler.
http://www.egitimbursu.com/
http://burs.blogcu.com/

Bu sene üniversiteye yeni başlıyacak arkadaşlar ve okuyanlar için faydalı bilgilerin olduğu linkleri yayınlıyorum.
http://www.tev.org.tr/
http://www.turkstudent.net/
http://www.itss.org/ogrenim/burslar.html
http://www.uluslararasiegitim.com/
http://www.icep.org.tr/
http://www.tuba.gov.tr/
http://www.ted.org.tr/index.php?modu…lar&file=index
http://www.arkitera.com/v1/webrehberi/egitim/index.htm
http://www.egitim.com/universitelile…aklari.p01.asp
Öğrenim kredisi bilgileri
http://www.kyk.gov.tr
Katkı kredisi Bilgileri
http://www.kyk.gov.tr

Çağdaş yaşamı destekleme derneği burs duyuruları ve başvurular 27 ağostosta
http://www.cydd.org.tr/?sayfa=ana

http://www.burs.bulteni.com/

YÖK ün yayınladığı burs verenler..
http://www.yok.gov.tr/burslar/burslar.htm

Umarım bu linklerden isdeğiniz sonuca ulaşırsınız
Burada da cilicium hocamızın verdiği bilgiler var umarım işinize yarar.

cillicium

1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı
Adres : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü/Bolu
Telefon : 374-253 4511
Fax : 374-253 4506
Burs Şartları: Sadece kendi üniversitesindeki başarılı öğrencilere burs veriyor.

2- Adana Ticaret Odası
Adres : Abidin Paşa Cad. No:42/A Pk. 190 Adana
Fax : 322-351 8009
Burs Şartları: İktisat veya işletme okuyan öğrencilere burs veriyor.

3- Afyon Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Dumlupınar İkinci Cad. No:10 Afyon
Telefon : 272-213 5657
Fax : 272-213 5660
Burs Şartları: Afyon doğumlu üniversite öğrencilerine geri ödemeli, faizsiz kredi veriyor.

4- Akdeniz Üniversitesi Kurulmasına Yardım ve Destek Vakfı
Adres : Elmalı Mah. Şube Sok. Bileydi İşhanı No:28 Antalya
Telefon : 242-241 6759
Burs Şartları: Akdeniz Üniversitesi’nin başarılı öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

5- Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı
Adres : Muallim Naci No:113-115 Ortaköy Istanbul
Telefon : 212-227 5200
Fax : 212-260 7178
Burs Şartları: Başarılı ve maddi olanakları kısıtlı öğrencilere 8 ay boyunca karşılıksız burs veriyor.

6- Anadolu Eğitim ve Bilim Vakfı
Adres : Necatibey Cad. Güneşli Apt. No 16 D:14 Sıhhıye/Ankara
Telefon : 312-229 6816
Fax : 312-231 6410

7- Aydın Ticaret Odası
Adres : Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma Vakfı Ürgen Paşan Cad. No:15 Aydın
Telefon : 256-213 2202
Fax : 256-212 8254

8- Bilkent Üniversitesi
Adres : Bilkent Üniversitesi Genel Sekreterliği 06533 Ankara
Telefon : 312-2664124
Fax : 312-2664127
Burs Şartları: Üniversitedeki burslu öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ve eğer Ankara dışından geliyorsa 2 kişilik odada yurt ücretini karşılıyor. Ayrıca ders yılı boyunca 9 ay süreyle öğrencilere her ay 125 $ aylık ödeme de yapıyor. Burslar kar

9- Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)
Adres : Güney Kampüs, 80815 Bebek/İstanbul
Telefon : 212-265 9946
Fax : 212-257 3762
Burs Şartları: Başarı bursu, gereksinim bursu, yemek bursu, yurt bursu, kitap bursu, yaz okulu bursu, harç artışı muafiyeti ve özel burslar farklı koşullarla üniversite öğrencilerine verilmektedir. Kitap bursu sadece dönem başında verilir, diğer bu

10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ereğli Kömür Havzası Amalebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı
Adres : Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı / Zonguldak
Telefon : 372-
Fax : 372-2533006
Burs Şartları: Üyelerinin üniversitede okuyan çocukalrına karşılıksız eğitim yardımı yapıyor.

11- Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Esengin Cad. Saray Sok. Saray İşhanı 67900 Çaycuma
Telefon : 372-6151073
Fax : 372-6157112
Burs Şartları: Annesi veya babası Çukurcumalı ya da Çukurcuma’da oturan; maddi durumu yetersiz öğrencilere burs veriyor.

12- Eğitimciler Birliği Vakfı (EBV)
Adres : Bayındır Sok. 15/20, 06420 Kızılay/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-432 0279

13- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adres : Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 38039 Kayseri
Telefon : 352-437 4910
Fax : 352-437 5285
Burs Şartları: Fen Puanı ile Türkiye sıralamasında ilk 1000 e giren üniversite öğrencilerine yıllık 1000 $ başarı bursu veriyor.

14- Eskişehir Sanayi Odası
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 26110 Eskişehir
Telefon : 222-236 0360
Fax : 222-236 0041
Mühendislik, ekonomi,maliye,işletme ve iş idaresi bölümlerinde okuyan, birinci ve ikinci sınıf üniversite öğrencilerine burs verilir.

15- Faisal Finans Kurumu Vakfı
Telefon : 212-251 6520
Fax : 212-2444411
2001-2002 eğitim yılında burs verilmiyor.

16- Galatasaray Eğitim Vakfı
Adres : Galatasaray Lisesi Binası İstiklal Cad. Beyoğlu 80060 İstanbul
Telefon : 212-293 4310
Fax : 212-293 4313
Sadece Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine burs verilir.

17- Gaziantep Üniversitesi Vakfı
Adres : Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 27310-Gaziantep
Telefon : 342-360 1040
Fax : 342-360 1013
Burs Şartları: 1-Çalışkan, disiplin cezası alamamış ve maddi olanaklları kısıtlı öğrencilere 8 ay süreli burslar verilir. 2-ÖYS sonuçlarına göre Gaziantep Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerden herhangi bir alandan Türkiye genelinde ilk 1000 ö

18- Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)
Telefon : 322-363 0988
Fax : 322-363 1255
Burs Şartları: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor.

19- İlim ve Piyasa Araştırmaları Vakfı
Adres : 1. Cad. 54’ler Apt. No:26/A Demetevler, 06200 Yenimahalle/Ankara
Telefon : 312-
Fax : 312-336 3242

20- İstanbul Eğitim Vakfı (İSTEV)
Adres : Tünel Kumbaracı Yokuşu No:132, Beyoğlu/İstanbul
Telefon : 212-2510604
Fax : 212-251 4444

21- İstanbul Ticaret Borsası Vakfı
Adres : İstanbul Ticaret Borsası Bahçekapı Eminönü
Telefon : 212-511 8440
Fax : 212-511 7654
Burs Şartları: Marmara veya İstanbul üniversitesi ekonomi bölümünde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor.

22- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (Orek)
Adres : İ.Ü. Orman Fakültesi 80895 Bahçeköy İstanbul
Telefon : 212-226 1100 (10 HAT)
Fax : 212-226 1113, 212-226 1814
Burs Şartları: İ.Ü. Orman Fakültesi Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinden, aile durumu itibarıyla maddi yetersizliği bulunan; başka bir kurum ya da kuruluştan benzeri yardım görmeyen öğrencilere burs veriyor. Burs alabilmek için, öğrencinin, bir di

23- İş Dünyası Vakfı (İDV)
Adres : Mercan Semaver Sok. No:21, 34450 İstanbul
Telefon : 212-528 4145
Fax : 212-528 4104

24- İzzet Baysal Vakfı
Adres : İzzet Baysal Vakfı Belediye Meydanı Bolu
Telefon : 374-215 7383, 374-253 4570
Fax : 374-253 4969
Burs Şartları: Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran her öğrenciye vakıf tarafından burs verilmektedir. Ayrıca, bölüm birincilerinden sonra gelen, Bolu merkez ilçe ile Bolu’nun diğer

25- Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası
Adres : Osman Tiryaki Cad. No:5 Kırıkkale
Telefon : 318-218 1262
Fax : 318-218 7026
Burs Şartları: Kırıkkale’li olan, liseyi Kırıkkale’de bitiren, maddi yetersizliği olan ve herhangi bir kurum veya kuruluştan burs almayan öğrencilere burs veriyor.

26- Milli Eğitim Vakfı
Adres : Azerbaycan Cad. Kasım Gülek Sok. No:6 Bahçelievler/Ankara
Telefon : 312-215 4310
Fax : 312-215 4097
Burs Şartları: Açık Öğretim Fakültesi, özel üniversiteler, askeri ve polis okulları dışındaki devlet üniversitelerinde öğrenim görmekte olan, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu anne veya babası olan öğrencilere burs veriyor.

27- Nuh Çimento Sanayi Vakfı
Adres : Akyar Mevkii P.K.7, 41800 Hereke/Kocaeli
Telefon : 262-511 2674
Fax : 262-511 4121
Burs verilip verilmeyeceği 15 Eylül’den sonra belli olacak.

28- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Adres : 19 Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Samsun
Telefon : 362-457 7326, 362-457 6000
Fax : 362-457 6288
Burs Şartları: 19 Mayıs Üniversitesi’nde okuyan, herhangi bir kurum veya kuruluştan burs veya öğrenim kredisi almamış, başarılı (en fazla 1 dersten bütünlemeye kalmış), lisans ve yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız burs veriyor.

29- Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı
Adres : And Sok. No:6 D:3, 06680 Çankaya/Ankara
Telefon : 312-467 6616
Fax : 312-427 5365

30- Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV)
Adres : Rızapaşa Yokuşu 50, 34450 Mercan/İstanbul
Telefon : 212-512 1878
Fax : 212-519 0883
Burs Şartları: 3. Sınıftan sonraki, ağırlıklı olarak tıp fakültesi öğrencilerine, not ortalamalarını gözönüne alarak veriyor.

31- Selçuk Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Adres : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İçi Spor Salonu Üzeri Konya
Telefon : 332-353 5317, 332-350 6591
Fax : 332-350 6592
Burs Şartları: Vakıf, Selçuk Üniversitesi’nde okumakta olan öğrencilere müracaatları halinde değil, fakülte ve yüksek okullarla işbirliği yapılarak, okulların belirleyeceği maddi durumu zayıf olan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere burs veri

32- Sema Yazar Gençlik Vakfı
Telefon : 312-425 8003
Burs Şartları: Başarılı ve sosyo-ekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müraacatlar Ekim ayı başında sona eriyor.

33- Teknik Eğitim Vakfı (TEKEV)
Adres : Menekşe 1. Sok. Ümit Apt. 6/12, 06440 Ankara
Telefon : 312-417 9931
Fax : 312-419 4397
Teknik öğretmenlere burs veriliyor.

34- Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Adres : Büyükdere Cad. No:111 Kocabaş İşhanı K.7-8, 80300 Gayrettepe/İstanbul
Telefon : 212-217 5858 (pbx)
Fax : 212-217 5690

35- Türk Kültür Vakfı (TKV)
Adres : Valikonağı Cad. Konak Apt. 67/4 K.5 Nişantaşı/İstanbul
Telefon : 212-246 2328
Fax : 212-232 4539
Lise 1,2 ve 3. sınıf öğrencilerine burs verilmektedir.

36- Türk Petrol Vakfı (TPV)
Adres : Ortaköy Muallim Naci Cad. 100, 80840 İstanbul
Telefon : 212-227 9216
Fax : 212-258 2434
Mühendislik, mimarlık, işletme ve iktisat bölümlerinde okuyan öğrencilere burs verilmektedir.

37- Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Adres : Hamza Bey Cad. No.58 Villabiçen Bursa
Telefon : 224-234 7692, 224-234 9888
Fax : 224-236 7337
Burs Şartları: T.C. vatandaşı olan ve maddi yetersizliği olan başarılı Uludağ Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Burstan yararlanacak olan öğrencilerin kayıtlı bulundukları fakülte veya yüksek okulun disiplin yönetmeliğine göre herhangi bir

38- Vehbi Koç Vakfı
Telefon : 216-341 4650
Fax : 216-343 1944
Burs Şartları: Yetenekli ama maddi imkanları sınırlı öğrencilere burs veriyor. Hangi öğrencilerin burs alacağına öğrenim görülen üniversite karar veriyor.

39- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Vakfı
Adres : 100.Yıl Üniversitesi-Van
Telefon : 432-225 1690
Fax : 432-225 1009, 432-225 1119
Burs Şartları: 100.Yıl Üniversitesi’nde okuyan, korunmaya muhtaç, çalışkan ve disiplin cezası almayan öğrencilere öğrenim kredisi, tedavi giderleri, harç kredilerini içeren burs veriyor. İlk etapta hiçbir yerden burs almayan öğrencilere öncelik tanınıyor

Burs veren resmi ve özel kuruluşların adları, adresleri ve burs verme koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1-T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksek Öğrenim Bursu:
Adres: T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K: 3 06640 Bakanlıklar/Ankara
Tel: (0-312) 419 13 93 – 419 13 94
Başvuru tarihi: Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksekvğrenim Bursu almakta olanlar,
Halen Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler,
Lisansüstü öğrenimgörenler,
Bir yüksek öğrenim kurumundanmezun olanlar,
Çalışanlar
Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar,
Parasız yatılı olanlar,
Yabancı uyruklu olanlar,
Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlalr ile ara sınıfta bulunanlar,
Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar,
Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekolullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar,
Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar burs için kesinlikle başvuramaz.
Bunlar dışında üniversitede okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. (Açıköğretimde okuyanlar dahil) Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alınabilir.

2. İstanbul Ticaret Odası Vakfı:

Burs miktarı Araklık ayında belirlenir. Aranılan şart, öğrencinin maddi imkanının yeterli olmaması ve herhengi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
Tel: (0-212) 511 41 50

3. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:

Heryıl enfazla 23 kişiye karşılıksız burz veriyor. Ekonomi bölümlerdenherhangi birinde okuma şartını arayan vakıf, Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Tel: (0-212) 511 84 40

4.Türk Diyanet Vakfı :

Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Aranan şartlar burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri Personeli Olması anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması, derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olmasıdır.Öğrencinin bu özelliklerine ve puanına göre burs miktarı belirlenir.
Tel: (0-312) 417 08 74

5. Faisal Finans Kurumu Vakfı:

Üniversite öğrencilerine 9 ay süresince karşılıksız burs veriyor. Vakfın aradığı şartlar ise; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması, başka vakıftan veya kurumdan burs almaması, disiplin suçu işlememiş olması, savcılıkça hakkında kovuşturma açılmamış olmasıdır.
Tel: (0-212) 251 65 20

6. Alorka Eğitim ve Kültür Vakfı :

Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Bu öğretim döneminde verilecek burs miktarı henüz belli değildir.
Tel: (0-212)258 61 20

7. Türk Eğitim Vakfı :

Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresinde burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirlenir.
Tel: (0-212) 274 52 60 / 10 hat

8. Sağlık ve Eğitim Vakfı :

Başvuru Ağustos- Eylül aylarında yapılır.Burs 3. Sınıftan sonraki öğrencilere verilir.Ağırlıklı olarak Tıp Fakülteleri’ndeki öğrenciler tercih edilir.
Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.
Tel: (0-212) 512 18 78

9. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu:

Bakanlıkça Yükseköğretim Kurumları’nın öğretmen yetiştiren İngilizce, Elektronik ve Bilgisayar ile Sınıf Öğretmenliği branşlarında (programlarında) öğretim gören toplam 300 öğrenciye l994-l995 öğretim yılı başından itibaren burslu statüde destek sağlanmıştır. Bu öğrenim yılında üniversitelerin hangi bölümlerinde kaç öğrenciye burs verileceği, öğrenim yılı başında belirlenecektir.
Burslar mecburi hizmet karşılığında verilir ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve başlar.Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 22 yaşını geçmemiş olmak(l975 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak)
3. Sağlıklı olmak(Kekemelik, körlük, topallık, çolaklık, şaşılık, sağırlık, dikkati çeken tikler ve ruhi bir arızası bulunmadığı sağlık kurulu raporuile belgelemek.)
4. Kazandığı programı Tercih Formu’nda ilk on tercihi arasında seçmiş olmak,
5. Kesin kaydını yaptırmış olmak,
6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak,
7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak,
9. Alacağı bursun ydışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi, mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak,
10. ÖSYM’nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılacaktır.

10. Hacı Ömer Sabancı Vakfı – VAKSA:

Burs, yükseköğrenim süesince, Ekim ayında başlamak üzere, her yıl 9 aylık birsüre için karşılıksız, fakat geri ödemeli olarak verilir. Sosyal Amaçlı Burs (SAB), Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen, geri ödeme yükümlülüğü bulunan burstur. Bu burs için öğrencilerin üniversliteye giriş sınavında aldıkları puan, bir önceki okulda veya ysonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelelrde yayınlanan duyurulara müteakip başvuruda bulunanlar başvuru formları gönderilir ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmede sıra itibari ile enyüksek puanı alanlar, her bilim dalı için ayrılacak kontenjanlar elverdiğince SAB almaya hak kazanırlar.
SAB alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, zamanında müracatta bulunmaları halinde staj imkanı sağlanır. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları, İcra Komitesinin kararıyla silinebilir.
Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesilir ve bir üst sınıfa geçtikleri taktirde tekrar verilir.İki yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek burçlandırılırlar. Öğrenimlerini tamanlayan bursiyerler, kendilerine ödenen burs tutarını, çalışanlar başladıklarıları tarihten itibaren (bir işte çalışanlar dahi mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra y) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit tarsitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade ederler. Vakfa borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan boçlarından % 30 indirim yapılır.
Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri, talepleri üzerine, durumlarını ykurumlarından alacakları onaylı birbelge ile belgelenmeleri halinde Vakıf yönetimince askerlik ve Yüksek Lisans Eğitimi süresince dondurulabilir.
Tel : (0-322) 351 56 44 (3 Hat)

11. Sema Yazar gençlik Vakfı :

Vakıf, her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilecek öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Burs verilecek öğrencilerin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutm ve davranışlarında ölçülü, milli duygularının kuvvetli olması aranılan niteliktir. Ayrıca, Burs verilecek öğrencilerin ailevi ve kişisel durumları ile sosyal ekonomik durumları Vakıf Yönetimi’nce araştırılır.
Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıf’tan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracat etmeleri gerekir.
Burslar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adres ve telefondan alınabilir.
Adres : Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No : 39/1 Kızılay / Ankara
Tel : (0-312) 425 80 03-04

12. Koç Vakfı :

Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veren vakfın, burs alacak adaylarda aradığı vasıflar şunlardır:
1. T.C. vatandaşı olamlıdır. Eğitime engel olacak birsakatlık veya hastalığı bulunmamalıdır.
2. Üniversite birinci sınıf öğrencileri 21 yaşından büyük olmamalıdır. Daha yüksek sınıflarda ve Lise dengi teknik okullarda da yaş sınırı aynı olacaktır.
3. Bursiyer adaylarının bir önceki diploma derecesi, genel olarak zekası ve davranışları ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmiş olmamsı
4. Bursiyer adaylarının devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları, Vakıf burslarının ön koşuludur. Bu konu hassasiyetle araştırılmaktadır.
5. Burs alacak öğrencileri üniversite (veya okul) idaresi seçmektedir. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş olmak tercih nedenidir.
6. Bursalr kural olarak birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine verilmemektedir.
7. Resmi veya özel bir kurumdanburs veya kredi yardımı görenlere burs verilmemektedir.
Tel : (0-216) 341 46 50

Hem Türkiye hem de yurtdışı eğitimi için burs bulmak önemli oldu. Yurtdışı eğitimi için yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin gereken nitelikleri taşımaları durumunda, burs alma şansı, lisans öğrencilerine göre daha fazladır.

Artan eğitim giderleri yüzünden, hem Türkiye için hem yurtdışı için burs bulmak, sizin daha iyi bir eğitim almanızı mümkün hale getirir.

Uzun süren başvurular, aranan ayrıntılı şartlar çoğu zaman öğrenciler burs alabileceklerine olan inancı kaybedebilirler.

Bütün zorluklara ve burs azlığına rağmen, eğer aranan şartlar yerine getirilirse ve kararlılık sayesinde, Türkiye için olduğu kadar yurtdışı eğitimi için de burs sağlayabilmek mümkün!

Önemli olanlar ;

eğitim dalı,
eğitim seviyesi,
gerekli formaliteleri yerine getirmek
Bunu yaparsanız bir şekilde burs alma olanağınız doğmuş olabilir.

Burs alabilme rekabettinde öne çıkabilmek için ciddi avantajlara sahip olmak zorundasınız.

Okul başarınız, Okulda iyi bir not durumu
Okul dışı toplumsal aktiviteleriniz. Hiç bir sosyal aktiviteye katılmaksızın bir burs alınabilmesi oldukça zor. Yalnız okul başarısı veya sadece sosyal bakımdan aktif olmak da yetmeyebilir. Hepsine aynı anda sahip olmanız gerekiyor.

Başka kriterlere göre de burs verilebilir. Bu burslarda kişisel ilişkiler daha ön plana geçer.
Öneriler:

** İyi araştırma ve erken başvuru..

** İyi TOEFL ya da IELTS puanı önemlidir:

** İyi bir essay yazmak temel şartlardandır.

** Öğrencinin akademik geçmişi büyük önem taşır

** Daha önce elde edilmiş başarıların ve sıradışı yeteneklerin ispatı şarttır:
Özellikle sosyal hizmetler bağlamında gerçekleştirilen muvaffakiyetler adayın başvuru aşamasında şansını yükseltecektir.

** Bursun tutarı ve neleri kapsadığı kurumdan kuruma değişir: Öğrencilerin, bursun neleri içerdiğinden emin olmaları gerekir. Mesela burs okul harcını, konaklamayı, seyahat masrafları ve kitap ücretlerini kapsıyor mu? Ya da burs sadece bir yıl için mi yoksa eğitim hayatı süresince mi verilecek? Bu sorular konusunda burs adayının oldukça iyi bilgilenmiş olması önemlidir
http://www.egitimbursu.com/modules.p…howpage&pid=30

 

DÖRTDİVAN – ÖZEL KOTYD ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 019 Telefon 3743314033
Adresi KADILAR MAH.YAYLA SOKAK NO:2 DÖRTDİVAN
Kapasitesi 43 Barınan 18
 
GEREDE – AKÇABEY ORTA ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 022 Telefon 3743198168
Adresi AKÇABEY KÖYÜ GEREDE
Kapasitesi 42 Barınan 35
 
GEREDE – HAŞAT ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENİC YURDU
Kodu 14 D 018 Telefon 3743186520
Adresi HAŞAT MACARLAR KÖYÜ GEREDE
Kapasitesi 31 Barınan 15
 
GEREDE – ÖZEL ALBAYRAK YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 065 Telefon 3743112280
Adresi ORTA MAHALLE A.İ.B.ÜNİV.GEREDE MESLEK YÜKSEK OKULU KAMPÜSÜ YANI GEREDE
Kapasitesi 80 Barınan 67
 
GEREDE – ÖZEL ESENTEPE YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 051 Telefon 3743118489
Adresi KITIRLER M.ATATÜRK BUL.13 GEREDE
Kapasitesi 66 Barınan 0
 
GEREDE – ÖZEL ESENTEPE YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 033 Telefon 3743115986
Adresi SEVİLLER M.İNÖNÜ CAD.BAYGIN APT.11 GEREDE
Kapasitesi 50 Barınan 0
 
GEREDE – ÖZEL FATİH ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 030 Telefon 3743112067
Adresi DAYIOĞLU MAH.IŞIKLI SOK. NO:10 GEREDE
Kapasitesi 68 Barınan 42
 
GEREDE – ÖZEL ÜNAY YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 075 Telefon 374
Adresi DAYIOĞLU MAHALLESİ A.İ.B.Ü GEREDE KAMPÜSÜ YANI GEREDE
Kapasitesi 68 Barınan 0
 
GÖYNÜK – ÖZEL EKHD:ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 053 Telefon 3744512774
Adresi SOFUALI M.BEYBAHÇEÇI CAD.108 GÖYNÜK
Kapasitesi 41 Barınan 15
 
GÖYNÜK – ÖZEL GÖYNÜK ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 074 Telefon 3744516509
Adresi SOFUALİ M.BEYBAHÇESİ SOK. GÖYNÜK
Kapasitesi 64 Barınan 57
 
MERKEZ – ÖZEL ABANT YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 067 Telefon 3742128155
Adresi TABAKLAR MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO/65 MERKEZ
Kapasitesi 179 Barınan 115
 
MERKEZ – ÖZEL AKADEMİ YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 076 Telefon 3742182530
Adresi TABAKLAR M.BÖREKÇİLER S.NO:6 MERKEZ
Kapasitesi 62 Barınan 31
 
MERKEZ – ÖZEL ARBA YÜKSEKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 073 Telefon 3742125959
Adresi TABAKLAR MAH.ŞEREF SOKAK NO:7 MERKEZ
Kapasitesi 210 Barınan 105
 
MERKEZ – ÖZEL BEYAZ YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 056 Telefon 3742182320
Adresi AKTAŞ MAH.ÖNCÜ SOK.10 MERKEZ
Kapasitesi 92 Barınan 70
 
MERKEZ – ÖZEL BOLU YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 034 Telefon 3742177664
Adresi AKTAŞ M.TAŞHANCILAR S.3 MERKEZ
Kapasitesi 89 Barınan 40
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAĞ YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 G 046 Telefon 3742180301
Adresi SEMERKANT M.İHTİYAROĞLU SOK.111 MERKEZ
Kapasitesi 58 Barınan 36
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAMLIBEL ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 052 Telefon 3742181001
Adresi SÜMER MAH.HATTAT E.BARIN CAD.(ESKİ ONUR DERSANESİ YERİ) MERKEZ
Kapasitesi 77 Barınan 54
 
MERKEZ – ÖZEL ÇAMYAYLA ORTA ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 D 006 Telefon 3742628543
Adresi ÇAMYAYLA KÖYÜ MERKEZ
Kapasitesi 82 Barınan 30
 
MERKEZ – ÖZEL ÇETİNKAYA YÜKSEK ÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 071 Telefon 3742121313
Adresi SÜMER MAHALLESİ HATTAT EMİN BARIN CADDESİ SAKA SOKAK NO/18 MERKEZ
Kapasitesi 444 Barınan 233
 
MERKEZ – ÖZEL DAMLA YÜKSEK ÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
Kodu 14 DT 047 Telefon 3742177417
Adresi KARAMANLI MAH.TALAY CAD.NO:13 BOLU MERKEZ
Kapasitesi 101 Barınan 70
 

bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme