Milliyetçilik İlkesi: Ulusal birlik ve beraberliğimizin yapı taşlarından biridir. Milliyetçilik İlkesi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok öenmli bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, kendini aynı ulusun üyeleri kabul eden kişilerin, o ulusu yükseltme ve kardeşçe bir arada yaşama istekleridir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre milliyetçilik (Ulusçuluk), bir vicdan, bir hissiyat işidir. Dini, dili, ırkı veya mezhebi ne olursa olsun, kendini Türk gören Türk hisseden ve Türk olarak yaşamak isteyen her kişi Türktür. Atatürk bunu “Ne mutlu Türküm diyene!” diyerek vurgulamıştır. Dikkat edilirse “Ne mutlu Türk olana” değil “Ne mutlu Türküm diyebilene..!”