1- Aşağıdakilerden hangileri, tükürük salgısının özelliklerindendir?
I- Lokmaları yumuşatır
II- Nişastaların sindirimine etki eder
III- Besinlerin tadının alınmasına yardımcı olur
A- I-II B- II-III C- I-III D- I-II-III

2- Nişastayı şekere dönüştüren sindirim sıvısı aşağıdakilerden hangisidir?
A-Mide özsuyu B-Tükürük
C-Karaciğer öd suyu D-Pankreas sıvıları

3- Ağızda bulunan ve bazı maddelerin sindirimini başlatan enzim hangisidir?
A-Pityalin B-Tümür
C-Aminoasit D-Pepsin

4- Tükürüğün yapısında bulunan pityalin enzimi aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin sindirimine etki etmez?
A-Yumurta B-Ekmek
C-Patates D-Pirinç pilavı

5- Karbonhidratların sindirimi nerede başlar?
A-Ağız
B-Mide
C-On İki Parmak Bağırsağı
D-Yemek Borusu

6- Aşağıdakilerden hangisi dişin kısımlarından değildir?
A-Kök B-Boyun
C-Taç D-Mine

7- Aşağıdakilerden hangisi dişin tabakalarından değildir?
A-Kök B-Diş özü
C-Dentin D-Mine

8- Ağzımızda en fazla sayıda bulunan dişler hangisidir?
A-Küçük azı dişleri B-Büyük azı dişleri
C-Kesici dişleri D-Köpek dişleri

9- Ağzımızda bulunan dişlerden hangilerinin sayıları aynıdır?
A-Kesici ve köpek dişleri
B-Köpek ve küçük azı dişleri
C-Kesici ve küçük azı dişleri
D-Küçük azı ve büyük azı dişleri

10- Kesici dişlerin görevi nedir?
A-Besinleri parçalamak
B-Besinleri kesip koparmak
C-Besinleri ufalayıp öğütmek
D-Besinleri kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayırmak

11-
Yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilen dişlerimizden hangisinin sayısı en fazladır?
A- I B- II C- III D- IV
12- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A-Kulak altı, dilaltı ve çene altı tükürük bezleri, ağızda
sindirime yardımcı olur
B-Dilin uç kısmı tatlı, arka kısmı acı besinlerin tadını almaya
daha duyarlıdır
C-Dilin tükürükle ıslatılmasıyla yiyeceklerin tadı alınır
D-Köpek dişleri besinleri iyice öğüterek sindirime yardımcı
olur

13-

Yukarıdaki şekilde dişin bazı yapıları numara ile gösterilmiştir
Buna göre; hangisinin adı yanlış verilmiştir?
A- I → Mine
B- II → Taç
C- III → Dentin
D- IV → Kök

14- Yemek ve soluk borularının başlangıç kısmına ne denir?
A-Mide B-Ağız
C-Yutak D-Apandis

15- Yemek borusu hangi sindirim organları arasında yer alır?
A-Yutak – Mide
B-Yutak – Ağız
C-Ağız – Mide
D-Ağız – On İki Parmak Bağırsağı

16- Yutkunma sırasında aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A-Gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır
B-Lokmalar yemek borusuna geçer
C-Gırtlak yukarı doğru çıkar
D-Dil yutkunmaya yardımcı olur

17- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sisteminin üyesi olduğu halde sindirim işine karışmaz?
A-Yemek Borusu
B-Mide
C-On İki Parmak Bağırsağı
D-Ağız

18- Sağlıklı bir insanda besinlerin kimyasal sindirimi aşağıdaki organlardan hangisinde görülmez?
A-Yemek borusu B-Ağız
C-Mide D-İnce bağırsak

19- Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarımızdan hangisinde sindirim gerçekleşmez?
A-Ağız B-Yutak
C-Mide D-On iki parmak bağırsağı

20- İnanlarda proteinlerin kimyasal sindirimi sindirim sisteminin hangi organında başlar?
A-Ağız B-Mide
C-Kalın Bağırsak D-On İki Parmak Bağırsağı