sönmemiş kireç

Kalsiyum oksitin (CaO) halk di*lindeki adıdır. Sönmemiş kireç, kireç-taşından (kalker) (GaCOJelde edilir. Kireçtaşı 900°C nin üstünde ısıtılırsa kalsiyum oksit (CaO) ve karbondiok*site (CO2) ayrışır.
900° C CaCO3 ___» CaO + CO2
Kalsiyum Kalsiyum Karbondioksit karbonat oksit (kireçtaşı, (sönmemiş kireç) kalker , mermer)
Yurdumuzda kireç taşı çoğunlukla il*kel kireç ocaklarında yakılır. Yerde veya bir yamaçta kazılmış bir çukura kireçtaşı ve odun parçaları ile çalılar gevşek olarak yerleştirilir, üzeri örtü-Jür ve çalılar tutuşturulur. Isı etkisiyle kireçtaşı 900°C nin üstünde bozuna-rak sönmemiş kirece dönüşür. Bu yöntemle devamlı kireç elde edilemez. Her seferinde ocağı yıkıp yeniden kurmak gerekir. Sürekli ve ucuz kireç elde etmek için düşey kireç fırınları veya daha iyisi çimento fırın*larına benzeyen döner fırınlar kullanı*lır. Genellikle yakıt olarak jeneratör gazı kullanılır. Gaz yakıtlarla elde edi*len kireç daha temizdir, içinde ya*bancı madde daha azdır. Bazı kireç fı*rınlarında gaz yakıt kullanılmaz. Üst*ten kireçtaşı ile kok kömürü karışık olarak konur. Böyle kirecin içine kö*mürün külü de karışır. Kirecin özel*likleri içinde bulunan yabancı madde oranına, yakma süresi ve sıcaklık de*recesine bağlıdır. Yakma sıcaklığı 900°-1000°C olmalıdır. Yabancı mad*desi az olan iyi yanmış kireç YAĞLI KİREÇ adını alır.
Sönmemiş kireç su ile ısı meyda*na getirip, birleşerek kalsiyum hid*roksit oluşturur. Buna sönmüş kireç denir. (Bk. Sönmüş kireç) .

Diğer Yazılar
KAS

SABİT ORANLAR KANUNU

Sabun ve Sabun Yapılışı

Sabunlaşma deneyi:

SABUNUN TEMİZLEYİCİ ETKİSİ

SALYANGOZ

SARKAÇ

SEDİMANTASYON

SELENTERELER

SELÜLOZ

SEMENDER

SENTEZ

SERAMİK (TOPRAK EŞ YA)

SERUM

SES

Uygulamalar:

a) Sesin gazlar içinde yayılması:

b) Sesin sıvılar içinde yayılması:

c) Sesin, katıların içinde yayıl*ması:

Sesin yayılma hızı:

Hava içinde sesin yayılma hızı:

Sıvıların içinde sesin yayılma hızı:

Katıların içinde sesin yayılma hızı:

Sesin yansıması:

Rezonans olayı: