Mithat Paşa ve bir grup devlet adamı tarafından hazırlanan Kanun-i Esasi'nin padişah tarafından kabul edilmesiyle birlikte 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet rejimine geçilmiştir. Bu yenilikte Avrupa tarzı yönetim biçimlerini benimseyen Genç Osmanlılar grubunun çalışmaları etkilidir. Meşrutiyet'in ilanının ardından seçimler düzenlenmiş , 1877 yılında ...