Mithat Paşa ve bir grup devlet adamı tarafından hazırlanan Kanun-i Esasi’nin padişah tarafından kabul edilmesiyle birlikte 1876 yılında Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet rejimine geçilmiştir.

Bu yenilikte Avrupa tarzı yönetim biçimlerini benimseyen Genç Osmanlılar grubunun çalışmaları etkilidir.

Meşrutiyet’in ilanının ardından seçimler düzenlenmiş , 1877 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı açmıştır. Bu mecliste azınlık milletcekili de yer alıyordu. Azınlıklar , yönetimde söz sahibi olmalarına rağmen yabancı devletlerin kontrolünde hareket etmeye devam etmişlerdir. Bağğımsızlık düşüncesinin etkinliğini gün gittikçe artırması , Osmanlı meclisinin düzgün çalışmasını engellemiştir