Adlar, Ad Tamlamaları , Tarama Konu Testleri 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz­cük ‘ad’ olarak kullanılmıştır? A) Toplatılan eserler bunu hiç hak etmiyor. B) Şiirin her dizesinden tiz çığlıklar yükseliyor. C) Yaşamın ağır gelmesini istemiyorsan çok çalış. D) Romanın etkileyici bir anlatımı vardı. E) Her yanı kaplayan mavilik, karanlıkta boğuşuyor. 2. Aşağıdakilerin hangisinde “-den” […]