İÇ İSYANLARIN NEDENLERİ: • Osmanlı 17. Yy.’ a gelindiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı.Buna rağmen siyasal ve ekonomik sorunlar devleti güç durumda bırakıyordu. • Osmanlı’yı uzun yıllar uğraştıracak olan iç isyanların sebepleri şunlardır: 1. Savaşların uzaması 2. 17. Yy.’da göreve gelen birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu. 3. Memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırmanın rol […]