Süleyman (Kanuni) Dönemi (1520 – 1566)Kanuni dönemi Osmanlıların her açıdan en parlak dönemidir

a Batıdaki İlerlemeler
Kanuni tahta geçtiği sırada Macarlar düşmanca bir tutum izlediler Bunun üzerine sefere çıkan Kanuni Macarlardan Belgrat’ı aldı Burası Avrupa seferleri için önemli bir üs oldu
Belgrat’ın alınması ile Osmanlı – Macar ilişkileri iyice bozuldu Avusturya ve Alman İmparatoru Şarlken’e güvenen Macar kralı düşmanca tutumlarını artırdı
Şarlken’e karşı Fransa kralını desteklemek isteyen Kanuni 1526’da sefere çıktı Haçlılarca desteklenen Macar ordusunu Mohaç Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrattı Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı
Macaristan üzerinde hak iddia eden Avusturya kralının Macaristan’a girmesi üzerine yeniden sefere çıkan Kanuni Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kuşattı Ancak kuşatma için gerekli topların getirilmemiş olması ve kışın da yaklaşması üzerine kuşatma kaldırıldı (1529)
Avusturya’nın yeniden Macaristan’a müdahalesi üzerine Kanuni Ferdinand ve Şarlken’le bir meydan savaşı yapmak için sefere çıktı Almanya içlerine kadar ilerlemesine rağmen ne Ferdinand ne de Şarlken Kanuni’yle savaşmaya cesaret edemedi (1532)
Osmanlılarla başa çıkamayacağını anlayan Ferdinand Alman İmparatoru Şarlken’in de isteğiyle barış istedi İran seferine çıkmak isteyen Kanuni bu isteği kabul etti 1533’te Avusturya ile İstanbul Antlaşması yapıldı

Buna göre;
Avusturya, Macaristan’ın Osmanlı Devleti’ne bağlı olmasını kabul edecek,
Avusturya yıllık vergi ödeyecek,
Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacaktı
Bu antlaşma ile Avusturya Osmanlı Devleti’nin üstünlüğünü kabul etmiştir İstanbul Antlaşması’na rağmen Avusturya – Macaristan üzerinde isteklerinden vazgeçmedi Bu nedenle Avusturya ile savaşlar daha sonra da aralıklarla devam etmiş, Kanuni son seferi olan Zigetvar Seferini bu yüzden yapmıştır
Kanuni, Alman İmparatoru Şarlken’in Avrupa’da Hristiyan birliğini engellemek istiyordu Bu amaçla Şarlken’e karşı Fransa kralı I Fransuva’yı destekledi 1535’te Fransa’ya kapitülasyonları verdi

Buna göre,
Fransız ticaret gemileri Osmanlı karasularında serbestçe dolaşabilecek, Fransız tüccarlardan daha az gümrük vergisi alınacaktı
Fransa Osmanlı sınırları içindeki vatandaşlarının hukuki sorunları ile ilgilenebilecekti
Fransa aynı hakları Osmanlı Devleti’ne tanıyacak, antlaşma iki hükümdar sağ kaldığı sürece geçerli olacaktı
Bu antlaşma ile Kanuni Avrupa’da Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemeyi ve Coğrafi Keşifler’den sonra azalan Akdeniz ticaretini canlandırmayı amaçlamıştır

b Doğudaki Gelişmeler
Kanuni döneminde İran’daki Safevi tehlikesi yeniden başladı Avusturya ile anlaşan Kanuni 1535’te İran seferine çıktı Tebriz, Azerbaycan, ve Bağdat alındı Kanuni aralıklarla İran üzerine yeni seferler yaptı Osmanlılarla başa çıkamayacağını anlayan İranlılar barış istedi 1555’te ilk Osmanlı – İran antlaşması olan Amasya Antlaşması imzalandı İran; Tebriz, Irak ve Bağdat’ın Osmanlılarda kalmasını kabul etti

c Denizlerdeki İlerlemeler
Kanuni döneminde denizlerde önemli başarılar kazanıldı Osmanlı donanması dünyanın en kuvvetli donanması haline geldi
1523’te Rodos alındı 1533’te Cezayir hükümdarı Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı hizmetine girdi ve Osmanlı donanmasının başına geçti
1538’de tüm Avrupalıların katıldığı Haçlı donanmasını Preveze Deniz Savaşı’nda yenerek Akdeniz’de Osmanlı üstünlüğünün başlamasını sağladı 1551’de Turgut Reis Trablusgarp’ı aldı
Kanuni döneminde Portekizlileri Hint sularından çıkarmak, Baharat Yolu’nu canlandırmak, ve Hint Müslümanlarına yardım etmek amacıyla Hint Deniz Seferleri yapıldı Hint Okyanusu’nda Portekizlilere karşı dört sefer yapıldı Ancak, Osmanlı gemilerinin Okyanus şartlarına göre yapılmamış olması, seferlere gereken önemin verilmemesi gibi nedenlerden dolayı istenilen sonuç alınamadı Buna rağmen; Kızıldeniz ve Basra körfezi çevresinde Osmanlı hakimiyeti kuruldu