Süleyman (Kanuni) Dönemi (1520 – 1566)Kanuni dönemi Osmanlıların her açıdan en parlak dönemidir a Batıdaki İlerlemeler Kanuni tahta geçtiği sırada Macarlar düşmanca bir tutum izlediler Bunun üzerine sefere çıkan Kanuni Macarlardan Belgrat’ı aldı Burası Avrupa seferleri için önemli bir üs oldu Belgrat’ın alınması ile Osmanlı – Macar ilişkileri iyice bozuldu Avusturya ve Alman İmparatoru Şarlken’e […]