FİİLİMSİLER – EYLEMSİLER İLE İLGİLİ TEST SORULARI (1) 1. Gözlerimiz giderek yalnızlaşıyor Fermanlı bir deliliğe karışır gibi Gözlerimiz yıldızlara hücum ediyor Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Bağ – fiil b) Kurallı bileşik eylem c) Türemiş eylem d) Yardımcı bileşik eylem e) Çekimli birden çok eylem 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat – fiil kullanılmamıştır? a) […]