3) NESNEL CÜMLE: (NESNELLİK, KANITLANABİLİR, OBJEKTİF, DEĞİŞMEYEN) *Doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen yargıların yer aldığı cümlelerdir. *Bu tür cümlelerdeki yargılar herkesin kabul ettiği yargılardır. Eserin ilk baskısı 2001 yılında yapıldı. Eserde köylü-ağa çekişmesi anlatılmaktadır. Bütün insanlar ölümlüdür. Su, 100’C ‘de kaynar.