1)Toplumsal statü nedir? Bir örnek veriniz.
2)Kazanılmış statülere kendinizden örnekler veriniz.
3)Toplumsal değer ve toplumsal norm ilişkisini açıklayınız.
4)Toplumsal sapmaya toplumdan bir örnek vererek açıklayınız.
5)Toplumsal grupların işlevleri nelerdir?
6)Toplumsal grup çeşitlerinden katılış biçimine göre gruplar kaça ayrılır özellikleri nelerdir?
7)Türkiyedeki köy toplumsal grubun sorunları nelerdir?
8)Kentleşme nedir? Kentleşmenin nedenleri nelerdir?
9)Dikey hareketlilik nedir? Örnek veriniz.
10) Milleti oluşturan unsurlar nelerdir?