İÇ İSYANLARIN NEDENLERİ:
• Osmanlı 17. Yy.’ a gelindiğinde en geniş sınırlarına ulaşmıştı.Buna rağmen siyasal ve ekonomik sorunlar devleti güç durumda bırakıyordu.
• Osmanlı’yı uzun yıllar uğraştıracak olan iç isyanların sebepleri şunlardır:
1. Savaşların uzaması
2. 17. Yy.’da göreve gelen birçok devlet adamı ve padişahın yetersiz oluşu.
3. Memurların göreve gelmesinde rüşvet ve kayırmanın rol oynaması.
4. Toprak yönetiminin bozulması.
5. Tımarlı sipahilerin ihmal edilmesi.
6. Avrupa’daki bilim ve teknik gelişmelerine ayak uydurulmaması.
7. Osmanlı parasının değer kaybetmesi.

Devamını Oku »