ZAMİRLER – ADILLAR İLE İLGİLİ TEST SORULARI (2)   1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı kişi zamiriyle sağlanmıştır? a)      Bu durumu kazara mı gördü? b)      O olayı bana kim aktaracak? c)      Okula sizi bu mu getirdi? d)      Sizi buradan hangisi götürecekti? e)      Bu konuyu onlara ben mi aktaracağım?   2. “Bu taşındır, diyerek  Kabe’yi diksem […]