1-birinci metinde Osman adlı kişi beğlik istemek için Ede Balı adlı kişiden söz istemektedir.
ikinci metinde Osmanlı Ailesi ve Osman Beyin hakkında bilgi verilmektedir.
üçüncü metinde Orhun abidelerindeki Türk kağanlarının ve Çin milletinin özellikleri anlatılmaktadır.
dördüncü metinde Bumin kağanın köktürk devletine bağımsızlığı nasıl kazandırdığını anlatılmaktadır..
2-birinci metin osmanlı beyliği dönemine
ikinci metin osmanlı devletinin hükğm sürdüğü döneme
üçüncü metin göktürk yazıtlarının bulunduğu döneme
dördüncü metin göktürk devletinin hüküm sürdüğü döneme aittir.
şimdilik bende bu kadar yaptım… umarım yardımcı olmuşumdur…

3-
1)edebi metin
2) tarihi metin
3) edebi metin
4) tarihi metin
5-Edebiyat-Tarih İlişkisi
Edebi bir eser konusunu tarihi bir olaydan alabilir. Örneğin, bir Tarık Buğra’nın yazdığı “Osmancık” isimli roman. Romanda Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in hayatı anlatılmaktadır. Neticede edebi bir eserdir ve tarih biliminden faydalanmıştır.
Tarihi gerçekleri ortaya çıkarırken edebi eserlerden de faydalanılabilir. Örneğin, Oğuzlar’ın yaşamlarını ve kültürlerini konu edinen tarihi bir araştırma kaynak olarak destanlardan faydalanabilir. Destanlar bildiğiniz gibi edebi türlerdir.
Bu örneklerden de anlayacağınız üzere tarih ile edebiyat birbirine yardımcı olan bilim dallarıdır.