1-birinci metinde Osman adlı kişi beğlik istemek için Ede Balı adlı kişiden söz istemektedir. ikinci metinde Osmanlı Ailesi ve Osman Beyin hakkında bilgi verilmektedir. üçüncü metinde Orhun abidelerindeki Türk kağanlarının ve Çin milletinin özellikleri anlatılmaktadır. dördüncü metinde Bumin kağanın köktürk devletine bağımsızlığı nasıl kazandırdığını anlatılmaktadır.. 2-birinci metin osmanlı beyliği dönemine ikinci metin osmanlı devletinin hükğm […]