1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti. Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur? A) Haklarını B) Özgürlüklerini C) Sorumluluklarını D) Düşüncelerini 2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur? A) Avrupa B) Türkiye C) Dünya D) Marmara Bölgesi 3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya […]