Ders Anlatımı, Ders Anlatım Eğitim Bloğu

Fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler tarafından hazırlanan ders anlatım sitesi
Öğretmen Forumu
Koordinat Sistemi Verilen bir noktanın kartezyen koordinat düzleminde nasıl gösterileceği aşağıda anlatılmaktadır. Koordinatları A(2,3) olan bir noktayı göstermek için sıfır noktasından başlar ve sağa doğru x ekseni üzerinde iki birim ilerleriz. Sonra yukarı doğru y ekseni boyunca üç birim ilerleriz. Verilen noktaları işeretleme: A(2,3), B(5,1), C(-3,-2), D(2...
4) A(1,2) noktasının orijine göre simetriği kx+2y-6=0 doğrusu üzerinde ise k=? A) -10 B) 10 C) 3 D) 2 5) A(a,-b) noktası koordinat düzleminde 3.bölgede ise B(b,-a) noktası hangi bölgededir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 6) Bir esnaf %40 kar ile hesapladığı satış fiyatı üzerinden %30 indirim uyguluyor. Son durumda esnafın kar zarar durumu aşağıdakilerden hang...