KÖK: Kök, bir sözcüktür ve bir heceden veya birden çok heceden oluşabilir. Sözcüğün anlamlı en küçük parçası. Bölünemez. Türetme ekini almamıştır.örn: var-ım,yok-um Kapatarak bulunur. Normal kullanım: Kök+ek örn: yap-ım, çek-im Kökler genel olarak ikiye ayrılır: a) Ad (ad soylu) kökleri: ad, sıfat, zamir, edat , bağlaç, ünlem olan sözcüklerin kökleridir. Örn: Dağ, güzel, hemen, ben, […]