1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır? A) 10 B) 15 C) 14 D) 27 2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır? A) 1 B) 2 C) -1 D) 3 3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 […]