5a, пr², 3x, x², 2y, (a-b), x²y², x+y-z, ……. gibi ifadelere harfli ifadeler denir. KATSAYI : 3x²y türü bir ifadede 3 e katsayı denir. TERİM : Harfli ifadelerde eksi ( – ) veya artı ( + ) işaretleriyle birbirinden ayrılan kısımlara terim denir. BENZER TERİMLER : Harfleri ve harflerin kuvvetleri ( üssü ) aynı olan […]