Cebir – Cebirsel İfadeleri Sadeleştirme Cebirsel İfadeler + veya – işaretleri ile birbirinden ayrılan harflere ifade denir. 3p + 2t bir cebirsel ifadedir. 3p ve 2t bu ifadeninterimleridir. Aynı harf ile gösterilenler aynı terimlerdir. Toplama ve Çıkarma İçin Kurallar İfadeler, aynı terimleri toplamak veya çıkarmak koşuluyla sadeleştirilebilirle...