2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………9. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

SORULAR

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI ( Her Soru 2 Puan ) Toplam 20 Puan

DOĞ. YAN.
Lizozom hücrenin sindirim organelidir.
Sınıflanadırmada alemden türe gidildikçe birey sayısı artar,ortak özellik azalır.
B vitamini yağda eriyen bir vitamindir.
Atp hücrelerde salgı görevi yapan organeldir.
Glikojen bir depo polisakkaritidir.
düzlemine sıralanır.
Bir hücrenin yapısında hücre çeperi yoksa boğumlanarak bölünür.
Yağların bir görevide canlılarda ısı kaybını önlemektir.
Enzimlerin hızını arttıran maddelere inhibitör maddeler denir.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI ( Her soru 3 puan ) Toplam 15 Puan

Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir
Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara …………………………denir
Virüsler hariç tüm canlılarda bulunan organel ……………………..dir

KLASİK SORULAR (16-24. Sorular 5 Puan 25ve 26. Sorular 10 Paun) Toplam 65 Puan

Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
Hayvan hücresinde enerji hangi organelde üretilir?
Bitkilerin karakteristik organelleri (bitkilerde olan hayvanlarda olmayan) hangileridir?
Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır?
Bitki hücresi ve hayvan hücresinde mitoz, hangi safhaları ile ve nasıl farklılık gösterir ?
Homolog organ nedir? Örnek vererek açıklayın.

Difüzyonla hücre içine alınamayan büyük moleküller, hücreye hangi yollarla alınır?
Mitakondrinin yapısını ve görevlerini yazınız.
Aşaığda farklı canlılara ait isimler verilmiştir. Buna göre ;
I- Morus alba a-) Yanda kaç farklı tür ismi ardır ?
II- Canis familaris b-) Kaç farlı cins Vardır ?
III- Pinus nigra c-) Hangileri yakın birbiriyle akrabadır ?
IV- Felis leo
V- Felis domosticus 09,04,2008
VI- Populus alba
VII-Morus nigra

Başarılar..