Hücrenin Yapısı Canlıların en küçük yapı ve görev birimine hücre denir. Hücre kavramı ilk kez Robert Hooke tarafından ortaya atılmıştır. Hücre Teorisi 1. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. 2. Hücreler daha önce var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur. 3. Canlılar, tek, koloni ya da çok hücrelidir. 4. Canlının kalıtım materyali hücre içerisinde bulunur. Çok hücreli canlılarda […]