Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

Hücre ve Organeller

HÜCRE
VARLIK: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeye varlık denir.

CANLI VARLIK CANSIZ VARLIK
1- Tek Hücreliler(Ör: bakteri) Ör: madde
2- Çok Hücreliler(Ör: bitki- hayvan ve insan)

Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük parçasına hücre denir. Hücreler yaşayan organizmaların yapısal ve fonksiyonel en küçük birimidir.
Hücreler gelişmişlik düzeyine göre ikiye ayrılır:
1-Prokaryot Hücreler: Bu hücrelerin zarlı organelleri ve belirgin bir zarla çevrili çekirdeği yoktur. Yalnızca hücre zarı, sitoplazma ve zarsız organel olan ribozom taşırlar. Kalıtım maddeleri (DNA) sitoplazmada bulunur. Örneğin bakteri, mavi- yeşil alg prokaryot hücrelidir.
2- Ökaryot Hücreler: Bu tip hücrelerin zarla çevrili çekirdeği, zarla çevrili organelleri, hücre zarı ve sitoplazması vardır. Örneğin protistler, mantarlar, hayvanlar, bitkiler ökaryot hücrelidir.
Ökaryot bir hücre dıştan içe doğru üç kısımdan oluşur:
I- Hücre zarı II- Sitoplazma III- Çekirdek
 

I-HÜCRE ZARI: Hücrenin en dışında yer alan ve hücreye şekil veren kısımdır. Hem bitkisel, hem hayvansal hücrelerde bulunur. Çift katlı, ince bir zar olan hücre zarı üzerinde madde alış verişini sağlayan delikler (porlar ) vardır. Hücre zarı canlı, saydam, esnek, seçici ve geçirgendir.
Zarın kimyasal yapısını, yağlar, karbonhidratlar ve proteinler oluşturur. Zarın yapısı hakkında iki model geliştirilmiştir: 1- Sandviç (birim zar ) modeli 2- Akıcı mozaik modeli.
Sandviç modeli zarın yapısını açıklar ancak madde alış verişini açıklayamadığı için kabul görmemiştir.
Akıcı mozaik modeline göre hücre zarı iki sıra yağ molekülü arasında serbest olarak bulunan protein ve glikoproteinlerden oluşur. Madde alış verişi zar yüzeyindeki porlarla sağlanır.

Hücre zarından geçebilen maddeler: Küçük moleküller ( glikoz, aminoasit, su, madensel tuzlar), yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri, nötr moleküller (oksijen ve karbondioksit )’tir.
Devamını Oku »

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………9. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

SORULAR

DOĞRU-YANLIŞ SORULARI ( Her Soru 2 Puan ) Toplam 20 Puan

DOĞ. YAN.
Lizozom hücrenin sindirim organelidir.
Sınıflanadırmada alemden türe gidildikçe birey sayısı artar,ortak özellik azalır.
B vitamini yağda eriyen bir vitamindir.
Atp hücrelerde salgı görevi yapan organeldir.
Glikojen bir depo polisakkaritidir.
düzlemine sıralanır.
Bir hücrenin yapısında hücre çeperi yoksa boğumlanarak bölünür.
Yağların bir görevide canlılarda ısı kaybını önlemektir.
Enzimlerin hızını arttıran maddelere inhibitör maddeler denir.

BOŞLUK DOLDURMA SORULARI ( Her soru 3 puan ) Toplam 15 Puan

Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği olmayan veribozom dışında organelleri bulunmayan hücrelere ……… hücre denir
Sıvı bitkisel yağlar …………………………………yağlardır.
Kökenleri aynı görevleri farklı olan organlara …………………………denir
Virüsler hariç tüm canlılarda bulunan organel ……………………..dir

KLASİK SORULAR (16-24. Sorular 5 Puan 25ve 26. Sorular 10 Paun) Toplam 65 Puan

Sınıflandırmada alemden türe doğru inildikçe birey sayısı ve ortak özellikler nasıl değişir?
Hayvan hücresinde enerji hangi organelde üretilir?
Bitkilerin karakteristik organelleri (bitkilerde olan hayvanlarda olmayan) hangileridir?
Sınıflandırmada kullanılan basamaklar (sınıflandırma) en küçük topluluktan en büyüğüne doğru nasıl sıralanır?
Bitki hücresi ve hayvan hücresinde mitoz, hangi safhaları ile ve nasıl farklılık gösterir ?
Homolog organ nedir? Örnek vererek açıklayın.

Difüzyonla hücre içine alınamayan büyük moleküller, hücreye hangi yollarla alınır?
Mitakondrinin yapısını ve görevlerini yazınız.
Aşaığda farklı canlılara ait isimler verilmiştir. Buna göre ;
I- Morus alba a-) Yanda kaç farklı tür ismi ardır ?
II- Canis familaris b-) Kaç farlı cins Vardır ?
III- Pinus nigra c-) Hangileri yakın birbiriyle akrabadır ?
IV- Felis leo
V- Felis domosticus 09,04,2008
VI- Populus alba
VII-Morus nigra

Başarılar..


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme