Soru1. Yer’in katı ve sıvı yüzeyini çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin yer yüzeyindeki canlılar üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir etkisi vardır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi atmosferin bu özelliklerinden birisi değildir? A) İklim olaylarının meydana gelmesini sağlar. B) Güneşten gelen zararlı ışınları süzer. C) İçindeki oksijen gazı nedeniyle hayatı yaşanılır hale getirir. D) Güneşten […]