Tarihin bilimsel tanımını yapınız? 2_Olgu ve olay kavramlarını açıklayıp örnek veriniz? 3_Tarih biliminin yöntemini diger bilimlerle karşılaştırınız? 4_Tarihçi bir olayla ilgili belgeleri hangi aşamalardan geçirerek degerlendiriniz? 5_Tarih neden nasıl sınıflandırılmıştır? 1- TARİHİN TANIMI: Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türl...