Ders Anlatım Eğitim Blogu,Öss,Sbs,Dersler

fizik, kimya, biyoloji, ingilizce, öss, sbs, öğretmenler

KARADENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya’nın doğusundan Gürcistan’a kadar Karadeniz’e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur. ALANI VE NÜFUSU: Gerçek alanı olan 143.537 Km2 ile Türkiye topraklarının %18’ini kaplar. Alan bakımından 3. Büyüklükteki bölgemizdir. Bölge Doğu-Batı doğrultusunda 1400 […]

Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz – Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara – Çatalca – Kocaeli bölümü Türkiye’nin coğrafi konumları : Matematik konum : Doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık yerel saat farkının olması Özel konumu : İklim özelliklerinin belirlenmesinde denizlerin etkili olması Doğudan batıya olan göç yollarının […]

KPSS Coğrafya Türkiyenin Platoları ve Ovaları Ders Notları TÜRKİYE’NİN PLATOLARI 1-Plato nedir? —Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. 2-Yayla nedir? —Yaz aylarında hayvancılık faaliyeti ve dinlenme amaçlı olarak kullanılan geçici yerleşim alanıdır. 3-Plato ile yaylanın farkı nedir? —Plato bir yeryüzü şekli, yayla ise bir yerleşim yeri ismidir. 4-Ülkemizde […]

HİTİTLER SİYASAL TARİH 1- TARİH ÖNCESİNDEN TARİHE : Toplumların henüz kendileriyle ilgili bilgi veren yazılı belgelerinin bulunmadığı,yani bir yazı sistemine geçemedikleri zaman dilimidir.Bu dönemlerde,toplumların oluşturdukları uygarlıkların düzeyi ve yaşam biçimleriyle ilgili bilgilere,arkeologlar tarafından yapılan kazılarda ortaya çıkan maddi belgeler ışık tutmaktadır.Maddi belgelerden,artık yaşamayan insan topluluklarından kalan her türlü eşya ile,mimarlık ve sanat eserleri anlaşılmaktadır.Bu belgelerin […]

FETRET DEVRI Osmanli tarihinde, kardeslerin saltanat mücadelisi verdikleri ve 1413 yilina kadar devam eden karisikliklar dönemi diyebilecegimiz “Fetret Devri”, Timur’un uyguladigi bir siyasetin sonucu olarak ortaya çikmistir. Yildirim Bâyezid, Ankara Savasi’nda Timur’a esir düstügü zaman en büyükleri Süleyman olmak üzere Isa, Mehmed, Musa, Mustafa ve Kasim adlarinda alti erkek çocuga sahipti. Bunlardan besi babalari ile […]

HAÇLI SEFERLERİ ( 1095-1270 ) : 1095 yılında başlayan ve 1270 yılında sona eren Katolik Kilisesi’nin önderliğinde Avrupa’dan Ortadoğu’ya yönelik olan dinsel görünümlü askeri eylemlerdir. 8 Haçlı Seferi olup, bunlardan ilk dördü daha önemli ve büyüktür. Bu seferlerin nedenleri: 1. Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs ve çevresini almak istemeleri, 2. Cluny (Kluni) Tarikatının Avrupa’daki etkinliğini artırmak […]

BİLGİ TÜRLERİ KONU TESTİ: 3.A 1. Hiçbir millet bilime kendi başına sahip çıkamaz. Bilim tarihi, XX. yüzyılda insanlığın kazandığı bilgi birikiminin çeşitli din, dil, kültüre sahip milletlerin kollektif çabalarının bir ürünü olduğunu belirlemiştir. Bu parçada anlatılan durum bilimsel bilginin hangi özelliğine örnek olarak gösterilebilir? A) Genellenebilir olma B) Akla dayalı olma C) Objektif olma D) […]

TEST 1 Misakı Millide I. Arap ülkelerinde halk oylamasına gidilmesi II. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri yerlerden çekilmesi III. Boğazların dünya ticaretine açılacağı IV. Kapitülasyonların kabul edilmeyeceği V. Batı Trakya da halk oylamasına gidilebileceği VI. Düyunu umumiye nin kabul edilmemesi belirtilmiştir. Bunlardan hangileri tam bağımsızlık ilkesi ile doğrudan doğruya ilgilidir? A) I – III B) III […]

ANAKSAGORAS      Yunan felsefeci. M.Ö. 462’de yurdu olan Anadolu’dan Atina’ya göçtü.       Anaksagoras; tam anlamıyla bir akılcıydı. Ona göre yeryüzünü oluşturan süreç neyse, diğer gök cisimlerini oluşturan da oydu. Bu nedenle yeryüzü ile gökteki cisimler aynı maddeden yapılmıştı. Yıldızlar ve gezegenler alev alev yanan kayalardan oluşuyordu. Güneş de yaklaşık Mora yarımadası büyüklüğünde akkor halde bir […]

SORULAR 1) Anadolu’ya yerleşme amaçlı yapılan ilk Türk akınları kimler tarafından ve ne zaman başlamıştır? 2) Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti’nin isimlerini yazınız? 3) Aşağıdaki devletler nerede kurulmuştur? a) Baltuklular b) Danişmentliler c) Mengücekliler 4) Anadolu Selçuklu Devleti’nde başkentin İznik’ten Konya’ya ta-şınmasının sebebini yazınız? 5) Anadolu Selçuklu Devleti’nde: a) En geniş sınırlara hangi sultan döneminde […]

Mustafa Kemal Atatürk,1881 yılında Selânik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Ali Rıza Efendi Selânik yerlilerindendi. Uzak dedeleri Vidin’den ayrılarak Serez’de yerleşmişler, oradan da Selânik’e gelmişlerdi. A1i Rıza Efendi, hayatının ilk devirlerinde gümrük memurluğu yapmış, daha sonraları memuriyeti terkederek kereste ticareti ile meşgul olmuştu. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım da Selânik yakınlannda Langaza adı […]

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN SAMSUNA ÇIKIŞI ( 19 Mayıs 1919 ) Mustafa Kemalin Samsuna çıkışından T.B.M.M. nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin “Hazırlık Dönemini” oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mondros ateşkes antlaşması imzalandıktan sonra Mustafa Kemal Paşa, yıldırım orduları komutanlığına getirildi. Bu görevde iken ateşkes antlaşmasının kendi komutanlık bölgesinde İngilizlerce tek yanlı uygulanmasına karşı […]


bursa evden eve nakliyat
Bedava İlan Verme