PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ ( ( ) )
*Bir cümle ya da sözcükle ilgili açıklama yapılırken kullanılır.
Betimlemenin (tasvirin) sıkça yapılması gerektiğine inanıyor.
İlk tiyatro eserimiz, (Şair Evlenmesi) komedi tarzında yazılmıştır.

*Tiyatro eserlerinde sahnede yapılması gereken hareketler ayraç içinde verilir.
Ahmet- (Koltuğa doğu yürüyerek) Çok yoruldum çok!

*Yabancı sözcüklerin okunuşu parantez içinde verilir.
Montaigne (Monteyn)

*Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri parantez içinde gösterilir.
(1914-1918)

*Ünlem, soru işareti gibi işaretler farklı anlamlar için parantez içinde kullanılabilir.
(!), (?)

*Dipnot işareti parantez içinde gösterilebilir.

*Boş bırakılan yeri (özellikle sorularda) göstermek için kullanılabilir.